Ansvarig svensk kommitté: TK 23  Installationsmateriel

Överföringsform: Återgivning  |  Status: Publicerad

 

Svensk beteckning: SS-EN 60730-1, utg 5:2016/A1:2019
CENELEC Publikation: EN 60730-1:2016/A1:2019
IEC Publikation: IEC 60730-1:2013/A1:2015

Svensk titel:
Automatiska elektriska styr- och reglerdon - Del 1: Allmänna fordringar

Engelsk titel:
Automatic electrical controls - Part 1: General requirements

Fastställelsedatum: 2019-05-16  |  Upphävandedatum: 
Utgåva: 5  |  Antal sidor: 17
Används tillsammans med: SS-EN 60730-1, utg 5, 2016, som fr o m 2022-04-12 inte gäller utan detta tillägg A1.
Ersätter:   |  Ersätts av:

ICS: 97.120.00  |  ISBN:   |  ISSN: 
Notering:

Köp denna standard i vår shop, där du också kostnadsfritt kan se en preview på standarden.
Observara att alla standarder inte finns till försäljning!

tillbaka | skriv ut  |  Visa alla standarder från denna TK

 

 

Här kan du beställa denna standard:

SEK Shop

 

  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2019 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.