Ansvarig svensk kommitté: TK 82  Direktomvandling av solenergi till elenergi

Överföringsform: Återgivning  |  Status: Publicerad

 

Svensk beteckning: SS-EN 62852, utg 1:2019
CENELEC Publikation: EN 62852:2015
IEC Publikation: IEC 62852:2014

Svensk titel:
Solcellsanläggningar - Säkerhetsfordringar på anslutningsdon för likström

Engelsk titel:
Connectors for DC-application in photovoltaic systems - Safety requirements and tests

Fastställelsedatum: 2019-03-13  |  Upphävandedatum: 
Utgåva: 1  |  Antal sidor: 45
Används tillsammans med:
Ersätter: SS-EN 50521, utg 1, 2009 och SS-EN 50521/A1, utg 1, 2012, gäller ej fr o m 2019-03-13.  |  Ersätts av:

ICS: 27.160.00  |  ISBN:   |  ISSN: 
Notering: Corrigendum AC:2019-02 till EN 62852:2015 är inarbetat i standarden.

Köp denna standard i vår shop, där du också kostnadsfritt kan se en preview på standarden.
Observara att alla standarder inte finns till försäljning!

tillbaka | skriv ut  |  Visa alla standarder från denna TK

 

 

Här kan du beställa denna standard:

SEK Shop

 

  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2019 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.