Ansvarig svensk kommitté: TK 117  Termiska solkraftverk

Överföringsform: Återgivning  |  Status: Publicerad

 

Svensk beteckning: SS-EN IEC 62862-3-2, utg 1:2019
CENELEC Publikation: EN IEC 62862-3-2:2018
IEC Publikation: IEC 62862-3-2:2018

Svensk titel:
Termisk solkraft - Del 3-2: System och komponenter - Allmänna fordringar och provningsmetoder för stora kollektorer med paraboltråg

Engelsk titel:
Solar thermal electric plants - Part 3-2: Systems and components - General requirements and test methods for large-size parabolic-trough collectors

Fastställelsedatum: 2019-05-16  |  Upphävandedatum: 
Utgåva: 1  |  Antal sidor: 27
Används tillsammans med:
Ersätter:   |  Ersätts av:

ICS: 27.160.00  |  ISBN:   |  ISSN: 
Notering:

Köp denna standard i vår shop, där du också kostnadsfritt kan se en preview på standarden.
Observara att alla standarder inte finns till försäljning!

tillbaka | skriv ut  |  Visa alla standarder från denna TK

 

 

Här kan du beställa denna standard:

SEK Shop

 

  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2019 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.