Ansvarig svensk kommitté: TK 23  Installationsmateriel

Överföringsform: Återgivning  |  Status: Publicerad

 

Svensk beteckning: SS-EN IEC 60730-2-9, utg 4.1:2010
CENELEC Publikation: EN IEC 60730-2-9:2019
IEC Publikation: IEC 60730-2-9:2015

Svensk titel:
Automatiska elektriska styr- och reglerdon för hushållsbruk - Del 2-9: Särskilda fordringar på temperaturkännande reglerdon

Engelsk titel:
Automatic electrical controls - Part 2-9: Particular requirements for temperature sensing controls

Fastställelsedatum: 2019-04-10  |  Upphävandedatum: 
Utgåva: 4.1  |  Antal sidor: 79
Används tillsammans med: SS-EN 60730-1, utg 5, 2016.
Ersätter: SS-EN 60730-2-9, utg 3, 2011, gäller ej fr o m 2022-02-22.  |  Ersätts av:

ICS: 97.120.00  |  ISBN:   |  ISSN: 
Notering: Amendment No 1:2018 till IEC 60730-2-9:2015 är inarbetat i standarden och EN 60730-2-9:2019/A1:2019 till EN 60730-2-9:2019 ingår i standarden.

Köp denna standard i vår shop, där du också kostnadsfritt kan se en preview på standarden.
Observara att alla standarder inte finns till försäljning!

tillbaka | skriv ut  |  Visa alla standarder från denna TK

 

 

Här kan du beställa denna standard:

SEK Shop

 

  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2019 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.