Ansvarig svensk kommitté: TK 121A  Kopplingsapparater för lågspänning

Överföringsform: Återgivning  |  Status: Publicerad

 

Svensk beteckning: SS-EN 60898-1, utg 2:2019
CENELEC Publikation: EN 60898-1:2019
IEC Publikation: IEC 60898-1:2015

Svensk titel:
Installationsdvärgbrytare - Dvärgbrytare för överströmsskydd för bostadsinstallationer och liknande - Del 1: Dvärgbrytare för växelström

Engelsk titel:
Electrical accessories - Circuit-breakers for overcurrent protection for household and similar installations - Part 1: Circuit-breakers for a.c. operation

Fastställelsedatum: 2019-05-16  |  Upphävandedatum: 
Utgåva: 2  |  Antal sidor: 175
Används tillsammans med:
Ersätter: SS-EN 60898-1, utg 1, 2003, A1:2004, A11:2005, A12:2008, A13:2012, C1:2004, IS1:2008, IS2:2008, IS3:2008 och IS4:2008, gäller ej fr o m 2024-01-18.  |  Ersätts av:

ICS: 29.120.50  |  ISBN:   |  ISSN: 
Notering: Corrigendum nov 2015 till IEC 60898-1:2015 är inarbetat i standarden. Bilaga ZC innehåller nationell avvikelse.

Köp denna standard i vår shop, där du också kostnadsfritt kan se en preview på standarden.
Observara att alla standarder inte finns till försäljning!

tillbaka | skriv ut  |  Visa alla standarder från denna TK

 

 

Här kan du beställa denna standard:

SEK Shop

 

  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2019 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.