Ansvarig svensk kommitté: TK 8  Elenergiförsörjningssystem

Överföringsform: Återgivning  |  Status: Publicerad

 

Svensk beteckning: SS-EN 50438, utg 2:2014
CENELEC Publikation: EN 50438:2013
IEC Publikation:

Svensk titel:
Fordringar på mindre generatoranläggningar för anslutning i parallelldrift med det allmänna elnätet

Engelsk titel:
Requirements for micro-generating plants to be connected in parallel with public low-voltage distribution networks

Fastställelsedatum: 2014-03-12  |  Upphävandedatum: 2022-02-01
Utgåva: 2  |  Antal sidor: 66
Används tillsammans med:
Ersätter: SS-EN 50438, utg 1, 2008, gäller ej fr o m 2016-11-04.  |  Ersätts av: SS-EN 50549-1, utg 1:2019.

ICS: 29.160.20  |  ISBN:   |  ISSN: 
Notering: Innehåller svensk avvikelse. Nationell bilaga.

Köp denna standard i vår shop, där du också kostnadsfritt kan se en preview på standarden.
Observara att alla standarder inte finns till försäljning!

tillbaka | skriv ut  |  Visa alla standarder från denna TK

 

 

Här kan du beställa denna standard:

SEK Shop

 

  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2019 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.