Ansvarig svensk kommitté: TK 61  Säkerhet hos elektriska hushållsapparater

Överföringsform: Återgivning  |  Status: Publicerad

 

Svensk beteckning: SS-EN 60335-2-24, utg 6:2010/A1:2019
CENELEC Publikation: EN 60335-2-24:2010/A1:2019
IEC Publikation: IEC 60335-2-24:2010/A1:2012

Svensk titel:
Elektriska hushållsapparater och liknande bruksföremål - Säkerhet - Del 2-24: Särskilda fordringar på kylar och frysar för livsmedel samt på glassmaskiner och ismaskiner

Engelsk titel:
Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-24: Particular requirements for refrigerating appliances, ice-cream appliances and ice-makers

Fastställelsedatum: 2019-02-20  |  Upphävandedatum: 
Utgåva: 6  |  Antal sidor: 13
Används tillsammans med: SS-EN 60335-2-24, utg 6, 2010, som fr om 2019-07-11 inte gäller utan detta tillägg A1.
Ersätter:   |  Ersätts av:

ICS: 97.040.30  |  ISBN:   |  ISSN: 
Notering:

Köp denna standard i vår shop, där du också kostnadsfritt kan se en preview på standarden.
Observara att alla standarder inte finns till försäljning!

tillbaka | skriv ut  |  Visa alla standarder från denna TK

 

 

Här kan du beställa denna standard:

SEK Shop

 

  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2019 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.