Standarder från SEK TK 44

SS-EN 60204, utg 1:1986  |  IEC 60204-1:1981  |  EN 60204:1984
Återgivning  |  Upphävd
Elektriska utrustning för industrimaskiner Del 1: Allmänna fordringar
Electrical equipment of industrial machines - Part 1: General requirements
Läs mer
 

  |    |  EN 60204:1984/A1:1987
  |  
Electrical equipment of industrial machines
Läs mer
 

SS-EN 60204-1, utg 1:1993  |  IEC 60204-1:1992  |  EN 60204-1:1992
Återgivning  |  Upphävd
Maskinsäkerhet - Maskiners elutrustning - Del 1: Allmänna fordringar
Electrical equipment of industrial machines - Part 1: General requirements
Läs mer
 

SS-EN 60204-1, utg 2:1998  |  IEC 60204-1:1997  |  EN 60204-1:1997
Återgivning  |  Upphävd
Maskinsäkerhet - Maskiners elutrustning - Del 1: Allmänna fordringar
Electrical equipment of industrial machines - Part 1: General requirements
Läs mer
 

  |  IEC 60204-1:1997/A1:1999  |  
  |  
Electrical equipment of industrial machines - Part 1: General requirements
Läs mer
 

SS-EN 60204-11, utg 1:2001  |  IEC 60204-11:2000  |  EN 60204-11:2000
Återgivning  |  Publicerad
Maskinsäkerhet - Maskiners elutrustning - Del 11: Fordringar på utrustning för spänning över 1 000 V AC eller 1 500 V DC men inte överstigande 36 kV
Safety of machinery - Electrical equipment of machines - Part 11: Requirements for HV equipment for voltages above 1 000 V a.c. or 1 500 V d.c. and not exceeding 36 kV
Läs mer
 

SS-EN 60204, utg 2:1989  |  IEC 60204-2:1984  |  EN 60204:1984/A1:1987
Ikraftsättning  |  Upphävd
Elektrisk utrustning för industrimaskiner Del 1: Allmänna fordringar
Electrical equipment of industrial machines Item designation and examples of drawings, diagrams, tables and instructions (Appendices D and E of IEC 204-1)
Läs mer
 

SS-EN 60204-3-1, utg 1:1991  |  IEC 60204-3-1:1988  |  EN 60204-3-1:1990
Ikraftsättning  |  Upphävd
Elektrisk utrustning för industrimaskiner - Del 3: Särskilda fordringar på maskiner, enheter och system för sömnad
Electrical equipment of industrial machines
Läs mer
 

SS-EN 60204-31, utg 1:1999  |  IEC 60204-31:1996  |  EN 60204-31:1998
Ikraftsättning  |  Upphävd
Maskinsäkerhet - Maskiners elutrustning - Del 31: Särskilda fordringar på maskiner, enheter och system för sömnad
Electrical equipment of industrial machines - Part 31: Particular requirements for sewing machines, units and systems
Läs mer
 

  |  IEC 60204-31:2001  |  
  |  
Safety of machinery - Electrical equipment of machines - Part 31: Particular safety and EMC requirements for sewing machines, units and systems
Läs mer
 

SS-EN 60204-32, utg 1:1999  |  IEC 60204-32:1998  |  EN 60204-32:1998
Återgivning  |  Upphävd
Maskinsäkerhet - Maskiners elutrustning - Del 32: Särskilda fordringar på maskiner för lyftning
Electrical equipment of industrial machines - Part 32: Requirements for hoisting machines
Läs mer
 

SS-EN 61310-1, utg 1:1995  |  IEC 61310-1:1995  |  EN 61310-1:1995
Återgivning  |  Upphävd
Maskinsäkerhet - Principer för indikering, märkning och manövrering - Del 1: Synliga, hörbara och förnimbara signaler
Safety of machinery - Indication, marking and actuation - Part 1: Requirements for visual, auditory and tactile signals
Läs mer
 

SS-EN 61310-2, utg 1:1995  |  IEC 61310-2:1995  |  EN 61310-2:1995
Återgivning  |  Upphävd
Maskinsäkerhet - Principer för indikering, märkning och manövrering - Del 2: Märkning
Safety of machinery - Indication, marking and actuation - Part 2: Requirements for marking
Läs mer
 

SS-EN 61310-3, utg 1:1999  |  IEC 61310-3:1999  |  EN 61310-3:1999
Återgivning  |  Upphävd
Maskinsäkerhet - Principer för indikering, märkning och manövrering - Del 3: Fordringar på placering av och funktion hos manöverdon
Safety of machinery - Indication, marking and actuation - Part 3: Requirements for the location and operation of actuators
Läs mer
 

SS-EN 61491, utg 1:1998  |  IEC 61491:1995  |  EN 61491:1998
Återgivning  |  Överförs ej
Industrimaskiners elutrustning - Seriell, realtids dataöverföringslänk mellan styrutrustning och drivenheter
Electrical equipment of industrial machines - Serial data link for real-time communications between controls and drives
Läs mer
 

SS-EN 61496-1, utg 1:1998  |  IEC 61496-1:1997  |  EN 61496-1:1997
Återgivning  |  Upphävd
Maskinsäkerhet - Elektriskt avkännande skyddsanordningar - Del 1: Allmänna fordringar och provning
Safety of machinery - Electrosensitive protective equipment - Part 1: General requirements and tests
Läs mer
 

  |  IEC 61496-2:1997  |  CLC/TS 61496-2:2003
  |  Överförs ej
Maskinsäkerhet - Elektriskt avkännande skyddsanordningar - Del 2: Särskilda fordringar på utrustning med aktiv optoelektronik
Safety of machinery - Electro-sensitive protective equipment - Part 2: Particular requirements for equipment using active opto-electronic protective devices (AOPD)
Läs mer
 

SS-EN 61496-3, utg 1:2001  |  IEC 61496-3:2001  |  EN 61496-3:2001
Återgivning  |  Publicerad
Maskinsäkerhet - Elektriskt avkännande skyddsanordningar - Del 3: Särskilda fordringar på utrustning med aktiv optoelektronik, känslig för diffus reflexion (AOPDDR)
Safety of machinery - Electro-sensitive protective equipment - Part 3: Particular requirements for Active Optoelectronic Protective Devices responsive to Diffuse Reflection (AOPDDR)
Läs mer
 

  |    |  CLC/R 044-1:1999
  |  
Safety of machinery - Guidance and reommendations for the avoidance of hazards due to static electricity
Läs mer
 

SEN 36 07 01, utg 1:1963  |    |  
  |  Publicerad
Elinstallationer i motorfordon - Allmänna riktlinjer
Electrical installations in motor vehicles - General rules
Läs mer
 

SS-EN 60204-31, utg 1:1999/C1:2001  |    |  EN 60204-31:1998/C1:2000
Återgivning  |  Upphävd
Maskinsäkerhet - Maskiners elutrustning - Del 31: Särskilda fordringar på maskiner, enheter och system för sömnad
Electrical equipment of industrial machines - Part 31: Particular requirements for sewing machines, units and systems
Läs mer
 

  |  IEC 61491:2002  |  
  |  
Industrimaskiners elutrustning - Seriell, realtids dataöverföringslänk mellan styrutrustning och drivenheter
Electrical equipment of industrial machines - Serial data link for real-time communications between controls and drives
Läs mer
 

SS-EN 61496-1, utg 2:2004  |  IEC 61496-1:2004  |  EN 61496-1:2004
Återgivning  |  Upphävd
Maskinsäkerhet - Elektriskt avkännande skyddsanordningar - Del 1: Allmänna fordringar och provning
Safety of machinery - Electro-sensitive protective equipment - Part 1: General requirements and tests
Läs mer
 

SS-EN 60204-11, utg 1:2001  |  IEC 60204-11:2000  |  EN 60204-11:2000
Översättning  |  Publicerad
Maskinsäkerhet - Maskiners elutrustning - Del 11: Fordringar på utrustning för spänning över 1 000 V AC eller 1 500 V DC men inte överstigande 36 kV
Safety of machinery - Electrical equipment of machines - Part 11: Requirements for HV equipment for voltages above 1 000 V a.c. or 1 500 V d.c. and not exceeding 36 kV
Läs mer
 

SS-EN 60204-1, utg 3:2007  |  IEC 60204-1:2005  |  EN 60204-1:2006
Översättning  |  Publicerad
Maskinsäkerhet - Maskiners elutrustning - Del 1: Allmänna fordringar
Safety of machinery - Electrical equipment of machines - Part 1: General requirements
Läs mer
 

  |  IEC/TS 62046:2004  |  CLC/TS 62046:2005
  |  
Safety of machinery - Application of protective equipment to detect the presence of persons
Läs mer
 

SEK TS 50418, utg 1:200X  |    |  TS 50418:2004
  |  
Safety of machinery - Electro-sensitive protective equipment - Passive infra-red protective devices (PIPDs)
Läs mer
 

SS-EN 62061, utg 1:2005  |  IEC 62061:2005  |  EN 62061:2005
Återgivning  |  Publicerad
Maskinsäkerhet - Funktionssäkerhet hos elektriska, elektroniska och programmerbara elektroniska säkerhetskritiska styrsystem
Safety of machinery - Functional safety of safety-related electrical, electronic and programmable electronic control systems
Läs mer
 

  |  IEC 61496-3:2001  |  CLC/TS 61496-3:2003
  |  Överförs ej
Safety of machinery - Electro-sensitive protective equipment - Part 3: Particular requirements for Active Optoelectronic Protective Devices responsive to Diffuse Reflection (AOPDDR)
Läs mer
 

  |  IEC/ISO 13850:2006  |  
  |  
Safety of machinery - Emergency stop - Principles for design
Läs mer
 

  |  IEC 61496-2:2006  |  CLC/TS 61496-2:2006
  |  Överförs ej
Maskinsäkerhet - Elektriskt avkännande skyddsanordningar - Del 2: Särskilda fordringar på utrustning med aktiv optoelektronik
Safety of machinery - Electro-sensitive protective equipment - Part 2: Particular requirements for equipment using active opto-electronic protective devices (AOPD)
Läs mer
 

SS-EN 61310-2, utg 2:2008  |  IEC 61310-2:2007  |  EN 61310-2:2008
Återgivning  |  Publicerad
Maskinsäkerhet - Principer för indikering, märkning och manövrering - Del 2: Märkning
Safety of machinery - Indication, marking and actuation - Part 2: Requirements for marking
Läs mer
 

SS-EN 61310-1, utg 2:2008  |  IEC 61310-1:2007  |  EN 61310-1:2008
Återgivning  |  Publicerad
Maskinsäkerhet - Principer för indikering, märkning och manövrering - Del 1: Synliga, hörbara och förnimbara signaler
Safety of machinery - indication, marking and actuation - Part 1: Requirements for visual, acoustic and tactile signals
Läs mer
 

SS-EN 61310-3, utg 2:2008  |  IEC 61310-3:2007  |  EN 61310-3:2008
Återgivning  |  Publicerad
Maskinsäkerhet - Principer för indikering, märkning och manövrering - Del 3: Manöverdons placering och funktion
Safety of machinery - Indication, marking and actuation - Part 3: Requirements for the location and operation of actuators
Läs mer
 

  |  IEC 61496-3:2008  |  CLC/TS 61496-3:2008
  |  
Safety of machinery - Electro-sensitive protective equipment - Part 3: Particular requirements for Active Opto-electronic Protective Devices responsive to Diffuse Reflection (AOPDDR)
Läs mer
 

SS-EN 61496-1, utg 2:2004/A1:2008  |  IEC 61496-1:2004/A1:2007  |  EN 61496-1:2004/A1:2008
Återgivning  |  Upphävd
Maskinsäkerhet - Elektriskt avkännande skyddsanordningar - Del 1: Allmänna fordringar och provning
Safety of machinery - Electro-sensitive protective equipment - Part 1: General requirements and tests
Läs mer
 

  |  IEC/TS 62046:2008  |  CLC/TS 62046:2008
  |  
Safety of machinery - Application of protective equipment to detect the presence of persons
Läs mer
 

  |  IEC/TR 61496-4:200X  |  
  |  
Safety of machinery - Electro-sensitive protective equipment - Part 4: Particular requirements for equipment using vision based protective devices (VBPD)
Läs mer
 

SS-EN 60204-32, utg 2:2008  |  IEC 60204-32:2008  |  EN 60204-32:2008
Återgivning  |  Publicerad
Maskinsäkerhet - Maskiners elutrustning - Del 32: Särskilda fordringar på maskiner för lyftning
Safety of machinery - Electrical equipment of machines - Part 32: Requirements for hoisting machines
Läs mer
 

  |  IEC/TR 62513:2008  |  
  |  
Safety of machinery - Guidelines for the use of communication systems in safety-related applications
Läs mer
 

SS-EN 60204-33, utg 1:2011  |  IEC 60204-33:2009  |  EN 60204-33:2011
Återgivning  |  Publicerad
Maskinsäkerhet - Maskiners elutrustning - Del 33: Fordringar på utrustning för tillverkning av halvledare
Safety of machinery - Electrical equipment of machines - Part 33: Requirements for semiconductor fabrication equipment
Läs mer
 

SS-EN 60204-1, utg 3:2007/A1:2009  |  IEC 60204-1:2005/A1:2008  |  EN 60204-1:2006/A1:2009
Återgivning  |  Publicerad
Maskinsäkerhet - Maskiners elutrustning - Del 1: Allmänna fordringar
Safety of machinery - Electrical equipment of machines - Part 1: General requirements
Läs mer
 

SS-EN 61310-1, utg 1:1995/C1:1996  |    |  EN 61310-1:1995/C1:1995
Återgivning  |  Upphävd
Maskinsäkerhet - Principer för indikering, märkning och manövrering - Del 1: Synliga, hörbara och förnimbara signaler
Safety of machinery - Indication, marking and actuation - Part 1: Requirements for visual, auditory and tactile signals
Läs mer
 

SEK Teknisk Rapport 62061-1, utg 1:2010  |  IEC/TR 62061-1:2010  |  CLC/TR 62061-1:2010
Återgivning  |  Publicerad
Vägledning vid tillämpning av SS-EN ISO 13849-1 och SS-EN 62061 vid konstruktion av säkerhetsrelaterade styrsystem för maskiner
Guidance on the application of ISO 13849-1 and IEC 62061 in the design of safety-related control systems for machinery
Läs mer
 

SS-EN 60204-1, utg 3:2007/C1:2010  |    |  EN 60204-1:2006/C1:2010
Återgivning  |  Publicerad
Maskinsäkerhet - Maskiners elutrustning - Del 1: Allmänna fordringar
Safety of machinery - Electrical equipment of machines - Part 1: General requirements
Läs mer
 

SS-EN 60204-11, utg 1:2001/C1:2010  |    |  EN 60204-11:2000/C1:2010
Återgivning  |  Publicerad
Maskinsäkerhet - Maskiners elutrustning - Del 11: Fordringar på utrustning för spänning över 1 000 V AC eller 1 500 V DC men inte överstigande 36 kV
Safety of machinery - Electrical equipment of machines - Part 11: Requirements for HV equipment for voltages above 1 000 V a.c. or 1 500 V d.c. and not exceeding 36 kV
Läs mer
 

SS-EN 61496-1, utg 2:2004/C1:2010  |    |  EN 61496-1:2004/C1:2010
Återgivning  |  Upphävd
Maskinsäkerhet - Elektriskt avkännande skyddsanordningar - Del 1: Allmänna fordringar och provning
Safety of machinery - Electro-sensitive protective equipment - Part 1: General requirements and tests
Läs mer
 

SS-EN 62061, utg 1:2005/C1:2010  |    |  EN 62061:2005/C1:2010
Återgivning  |  Publicerad
Maskinsäkerhet - Funktionssäkerhet hos elektriska, elektroniska och programmerbara elektroniska säkerhetskritiska styrsystem
Safety of machinery - Functional safety of safety-related electrical, electronic and programmable electronic control systems
Läs mer
 

SS-EN 61496-1, utg 3:2014  |  IEC 61496-1:2012  |  EN 61496-1:2013
Återgivning  |  Publicerad
Maskinsäkerhet - Elektriskt avkännande skyddsanordningar - Del 1: Allmänna fordringar och provning
Safety of machinery - Electro-sensitive protective equipment - Part 1: General requirements and tests
Läs mer
 

SS-EN 62745, utg 1:2017  |  IEC 62745:2017  |  EN 62745:2017
Återgivning  |  Publicerad
Maskinsäkerhet - Fordringar på trådlösa styrsystem
Safety of machinery - Requirements for cableless control systems of machinery
Läs mer
 

  |  IEC 6xxxxx:201x  |  
  |  
Safety of machinery - Safety functions of control systems
Läs mer
 

  |  IEC/TS 60204-34:2016  |  
  |  
Safety of machinery - Electrical equipment of machines - Part 34: Requirements for machine tools
Läs mer
 

SS-EN 61496-2, utg 1:2014  |  IEC 61496-2:2013  |  EN 61496-2:2013
Återgivning  |  Publicerad
Maskinsäkerhet - Elektriskt avkännande skyddsanordningar - Del 2: Särskilda fordringar på utrustning med aktiv optoelektronik (AOPD)
Safety of machinery - Electro-sensitive protective equipment - Part 2: Particular requirements for equipment using active opto-electronic protective devices (AOPDs)
Läs mer
 

SS-EN 62061, utg 1:2005/A1:2013  |  IEC 62061:2005/A1:2012  |  EN 62061:2005/A1:2013
Återgivning  |  Publicerad
Maskinsäkerhet - Funktionssäkerhet hos elektriska, elektroniska och programmerbara elektroniska säkerhetskritiska styrsystem
Safety of machinery - Functional safety of safety-related electrical, electronic and programmable electronic control systems
Läs mer
 

SS-EN 60204-31, utg 2:2014  |  IEC 60204-31:2013  |  EN 60204-31:2013
Återgivning  |  Publicerad
Maskinsäkerhet - Maskiners elutrustning - Del 31: Särskilda fordringar (inklusive EMC-fordringar) på maskiner, enheter och system för sömnad
Safety of machinery - Electrical equipment of machines - Part 31: Particular safety and EMC requirements for sewing machines, units and systems
Läs mer
 

SS-EN 50156-1, utg 2:2015  |    |  EN 50156-1:2015
Återgivning  |  Publicerad
Elutrustning för ugnar och pannor - Del 1: Val och användning
Electrical equipment for furnaces and ancillary equipment - Part 1: Requirements for application design and installation
Läs mer
 

SS-EN 50156-2, utg 1:2015  |    |  EN 50156-2:2015
Återgivning  |  Publicerad
Elutrustning för ugnar och pannor - Del 2: Fordringar på konstruktion och typgodkännande av säkerhetsanordningar
Electrical equipment for furnaces and ancillary equipment - Part 2: Requirements for design, development and type approval of safety devices and subsystems
Läs mer
 

  |  IEC/TS 61496-4-2:2014  |  
  |  
Safety of machinery - Electro-sensitive protective equipment - Part 4-2: Particular requirements for equipment using vision based protective devices (VBPD) - Additional requirements when using reference pattern techniques
Läs mer
 

  |  IEC 62061:2015  |  
  |  
Safety of machinery - Functional safety of safety-related electrical, electronic and programmable electronic control systems
Läs mer
 

  |  IEC 60204-1:2009  |  
  |  
Safety of machinery - Electrical equipment of machines - Part 1: General requirements
Läs mer
 

SS-EN IEC 62046, utg 1:2018  |  IEC 62046:2018  |  EN IEC 62046:2018
Återgivning  |  Publicerad
Maskinsäkerhet - Val och användning av skyddsanordningar för närvarodetektering
Safety of machinery - Application of protective equipment to detect the presence of persons
Läs mer
 

  |  IEC/TS 61496-4-3:2015  |  
  |  
Safety of machinery - Electro-sensitive protective equipment - Part 4-3: Particular requirements for equipment using vision based protective devices (VBPD) - Additional requirements when using stereo vision techniques (VBPDST)
Läs mer
 

SS-EN 60204-1, utg 4:2018  |  IEC 60204-1:2016  |  EN 60204-1:2018
Översättning/Återgivning  |  Publicerad
Maskinsäkerhet - Maskiners elutrustning - Del 1: Allmänna fordringar
Safety of machinery - Electrical equipment of machines - Part 1: General requirements
Läs mer
 

SS-EN 62061, utg 1:2005/A2:2015  |  IEC 62061:2005/A2:2015  |  EN 62061:2005/A2:2015
Återgivning  |  Publicerad
Maskinsäkerhet - Funktionssäkerhet hos elektriska, elektroniska och programmerbara elektroniska säkerhetskritiska styrsystem
Safety of machinery - Functional safety of safety-related electrical, electronic and programmable electronic control systems
Läs mer
 

  |  IEC 62998-721:201X  |  
  |  
Safety of machinery - Electro-sensitive protective equipment - Safety-related sensors used for protection of person
Läs mer
 

SEK Teknisk Rapport 63074, utg 1:201X  |  IEC/TR 63074:2019  |  
Återgivning  |  Under bearbetning
Safety of machinery - Security aspects related to functional safety of safety-related control systems
Läs mer
 

SS-EN 61496-1, utg 3:2014/AC1:2016  |  IEC 61496-1:2012/C1:2015  |  EN 61496-1:2013/AC:2015
Återgivning  |  Publicerad
Maskinsäkerhet - Elektriskt avkännande skyddsanordningar - Del 1: Allmänna fordringar och provning
Safety of machinery - Electro-sensitive protective equipment - Part 1: General requirements and tests
Läs mer
 

SS-EN IEC 61496-3, utg 2:2019  |  IEC 61496-3:2018  |  EN IEC 61496-3:2019
Återgivning  |  Publicerad
Maskinsäkerhet - Elektriskt avkännande skyddsanordningar - Del 3: Särskilda fordringar på utrustning med aktiv optoelektronik, känslig för diffus reflexion (AOPDDR)
Safety of machinery - Electro-sensitive protective equipment - Part 3: Particular requirements for active opto-electronic protective devices responsive to diffuse Reflection (AOPDDR)
Läs mer
 

SS-EN IEC 60204-11, utg 2:2019  |  IEC 60204-11:2018  |  EN IEC 60204-11:2019
Återgivning  |  Publicerad
Maskinsäkerhet - Maskiners elutrustning - Del 11: Fordringar på utrustning för spänning över 1 000 V AC eller 1 500 V DC men inte överstigande 36 kV
Safety of machinery - Electrical equipment of machines - Part 11: Requirements for equipment for voltages above 1 000 V AC or 1 500 V DC and not exceeding 36 kV
Läs mer
 

  |  IEC/TR 62061-2:201X  |  
  |  
Assignment of a safety integrity requirement - Basic rationale
Läs mer
 

  |  IEC/TS 62998-1:2019  |  
  |  
Safety of machinery - Safety-related sensors used for protection of person
Läs mer
 

  |  IEC/TR 63161:201X  |  
  |  
IEC TR 63161 ED1: Assignment of a safety integrity requirements - Basic rationale
Läs mer
 

  |    |  prEN 50699:201X
  |  
Recurrent Test of Electrical Equipment
Läs mer
 

  |  IEC 61496-1:2012/A1:201X  |  EN 61496-1:2013/prA1:201X
  |  
Safety of machinery - Electro-sensitive protective equipment - Part 1: General requirements and tests
Läs mer
 

  |  IEC 61496-2:2013/A1:201X  |  EN 61496-2:2013/prA1:201X
  |  
Safety of machinery - Electro-sensitive protective equipment - Part 2: Particular requirements for equipment using active opto-electronic protective devices (AOPDs)
Läs mer
 

  |  IEC 44/848/NP:201X  |  
  |  
PNW TS 44-848: Safety of machinery - Electro-sensitive protective equipment - Part 5: Particular requirements for radar-based protective Devices
Läs mer
 

  |  IEC 62061:201X  |  prEN IEC 62061:201X
  |  
Safety of machinery - Functional safety of safety-related control systems
Läs mer
 

  |  IEC/TR 62998-2:201X  |  
  |  
Safety of machinery - Safety-related sensors used for protection of person - Part 2: Examples of application
Läs mer
 

SEK Handbok 456, utg 1:2018  |    |  
  |  Publicerad
SEK Handbok 456 - Maskinhandboken - Maskiners elutrustning
Läs mer
 

 

Här kan du beställa standarder:

SEK Shop

 

  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2019 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.