Standarder från SEK TK 31

SS-EN 61779-2, utg 1:2000  |  IEC 61779-2:1998  |  EN 61779-2:2000
Återgivning  |  Upphävd
Elektrisk utrustning för detektering och mätning av brännbara gaser - Del 2: Apparater i grupp I för indikering av en volymandel av upp till 5 % metan i luft - Prestandafordringar
Electrical apparatus for the detection and measurement of flammable gases - Part 2: Performance requirements for group I apparatus indicating up to 5% methane in air
Läs mer
 

SS-EN 61779-3, utg 1:2000  |  IEC 61779-3:1998  |  EN 61779-3:2000
Återgivning  |  Upphävd
Elektrisk utrustning för detektering och mätning av brännbara gaser - Del 3: Apparater i grupp I för indikering av en volymandel av upp till 100 % metan i luft - Prestandafordringar
Electrical apparatus for the detection and measurement of flammable gases - Part 3: Performance requirements for group I apparatus indicating up to 100% methane in air
Läs mer
 

SS-EN 61779-4, utg 1:2000  |  IEC 61779-4:1998  |  EN 61779-4:2000
Återgivning  |  Upphävd
Elektrisk utrustning för detektering och mätning av brännbara gaser - Del 4: Apparater i grupp II för indikering av en volymandel av upp till 100 % av undre explosionsgräns - Prestandafordringar
Electrical apparatus for the detection and measurement of flammable gases - Part 4: Performance requirements for group II apparatus indicating up to 100% lower explosive limit
Läs mer
 

SS-EN 61779-5, utg 1:2000  |  IEC 61779-5:1998  |  EN 61779-5:2000
Återgivning  |  Upphävd
Elektrisk utrustning för detektering och mätning av brännbara gaser - Del 5: Apparater i grupp II för indikering av en volymandel av upp till 100 % gas - Prestandafordringar
Electrical apparatus for the detection and measurement of flammable gases - Part 5: Performance requirements for Group II apparatus indicating a volume fraction up to 100% gas
Läs mer
 

  |  IEC 61779-6:1999  |  
  |  
Electrical apparatus for the detection and measurement of flammable gases - Part 6: Guide for the selection, installation, use and maintenance of apparatus for the detection and measurement of flammable gases
Läs mer
 

SS-EN 62013-1, utg 1:2002  |  IEC 62013-1:1999  |  EN 62013-1:2002
Återgivning  |  Upphävd
Explosionsskyddad elektrisk materiel - Pannlampor för användning i gruvor med explosiv gruvgas - Del 1: Allmänna fordringar - Utförande och provning med avseende på explosionsrisk
Caplights for use in mines susceptible to firedamp - Part 1: General requirements - Construction and testing in relation to the risk of explosion
Läs mer
 

SS-EN 62013-2, utg 1:2001  |  IEC 62013-2:2000  |  EN 62013-2:2000
Ikraftsättning/Offentliggörande  |  Upphävd
Explosionsskyddad elektrisk materiel - Pannlampor för användning i gruvor med explosiv gruvgas - Del 2: Fordringar på funktion och säkerhet
Caplights for use in mines susceptible to firedamp - Part 2: Performance and other safety-related matters
Läs mer
 

SS-EN 62086-1, utg 1:2006  |  IEC 62086-1:2001  |  EN 62086-1:2005
Ikraftsättning/Offentliggörande  |  Upphävd
Elektrisk utrustning för områden med explosiv gasatmosfär - Värmekablar - Del 1: Allmänna fordringar och provning
Electrical apparatus for explosive gas atmospheres - Electrical resistance trace heating - Part 1: General and testing requirements
Läs mer
 

SS-EN 62086-2, utg 1:2006  |  IEC 62086-2:2001  |  EN 62086-2:2005
Ikraftsättning/Offentliggörande  |  Upphävd
Elektrisk utrustning för områden med explosiv gasatmosfär - Värmekablar - Del 2: Vägledning vid projektering, installation och underhåll
Electrical apparatus for explosive gas atmospheres - Electrical resistance trace heating - Part 2: Application guide for design, installation and maintenance
Läs mer
 

  |    |  EN 45544-1:2015
  |  Överförs ej
Workplace atmospheres - Electrical apparatus used for the direct detection and direct concentration measurement of toxic gases and vapours - Part 1: General requirements and test methods
Läs mer
 

  |    |  EN 45544-2:2015
  |  Överförs ej
Workplace atmospheres - Electrical apparatus used for the direct detection and direct concentration measurement of toxic gases and vapours - Part 2: Performance requirements for apparatus used for exposure measurement
Läs mer
 

  |    |  EN 45544-3:2015
  |  Överförs ej
Workplace atmospheres - Electrical apparatus used for the direct detection and direct concentration measurement of toxic gases and vapours - Part 3: Performance requirements for apparatus used for general gas detection
Läs mer
 

SS-EN 50014, utg 2:1987  |    |  EN 50014:1977
Återgivning  |  Upphävd
Explosionsskyddad elektrisk materiel - Allmänna fordringar
Electrical apparatus for potentially explosive atmospheres - General requirements
Läs mer
 

SS-EN 50014, utg 3:1993  |    |  EN 50014:1992
Återgivning  |  Upphävd
Explosionsskyddad elektrisk materiel - Allmänna fordringar
Electrical apparatus for potentially explosive atmospheres - General requirements
Läs mer
 

SS-EN 50014, utg 4:1997  |    |  EN 50014:1997
Återgivning  |  Upphävd
Explosionsskyddad elektrisk materiel - Allmänna fordringar
Electrical apparatus for potentially explosive atmospheres - General requirements
Läs mer
 

SS-EN 50014, utg 4:1997/A1:1999  |    |  EN 50014:1997/A1:1999
Återgivning  |  Upphävd
Explosionsskyddad elektrisk materiel - Allmänna fordringar
Electrical apparatus for potentially explosive atmospheres - General requirements
Läs mer
 

SS-EN 50014, utg 4:1997/A2:1999  |    |  EN 50014:1997/A2:1999
Återgivning  |  Upphävd
Explosionsskyddad elektrisk materiel - Allmänna fordringar
Electrical apparatus for potentially explosive atmospheres - General requirements
Läs mer
 

  |    |  EN 50014:1997/A3:200X
  |  
Electrical apparatus for potentially explosive atmospheres - General requirements
Läs mer
 

  |    |  EN 50014:1997/AA:200X
  |  
Electrical apparatus for potentially explosive atmospheres - General requirements
Läs mer
 

SS-EN 50015, utg 1:1983  |    |  EN 50015:1977
Återgivning  |  Upphävd
Explosionsskyddad elektrisk materiel - Utförande med olja
Electrical apparatus for potentially explosive atmospheres - Oil immersion "o"
Läs mer
 

SS-EN 50015, utg 2:1994  |    |  EN 50015:1994
Återgivning  |  Upphävd
Explosionsskyddad elektrisk materiel - Utförande med olja
Electrical apparatus for potentially explosive atmospheres - Oil immersion "o"
Läs mer
 

SS-EN 50015, utg 3:1998  |    |  EN 50015:1998
Återgivning  |  Upphävd
Explosionsskyddad elektrisk materiel - Utförande med olja
Electrical apparatus for potentially explosive atmospheres - Oil immersion "o"
Läs mer
 

  |  IEC 60079-0:1983  |  
  |  Överförs ej
Electrical apparatus for explosive gas atmospheres - General requirements
Läs mer
 

  |  IEC 60079-0:1983/A1:1987  |  
  |  Överförs ej
Electrical apparatus for explosive gas atmospheres. Part 0: General requirements
Läs mer
 

  |  IEC 60079-0:1983/A2:1991  |  
  |  Överförs ej
Electrical apparatus for explosive gas atmospheres. Part 0: General requirements
Läs mer
 

  |  IEC 60079-0:1998  |  
  |  
Electrical apparatus for explosive gas atmospheres. Part 0: General requirements
Läs mer
 

  |  IEC 60079-0:1998/A1:2000  |  
  |  
Electrical apparatus for explosive gas atmospheres. Part 0: General requirements
Läs mer
 

  |  IEC 60079-1:1990  |  
  |  
Electrical apparatus for explosive gas atmospheres - Construction and verification test of flameproof enclosures of electrical apparatus
Läs mer
 

  |  IEC 60079-1:1990/A1:1993  |  
  |  
Electrical apparatus for potentially explosive atmospheres - Flameproof enclosures "d"
Läs mer
 

  |  IEC 60079-1:1990/A2:1998  |  
  |  
Electrical apparatus for potentially explosive atmospheres - Flameproof enclosures "d"
Läs mer
 

  |  IEC 60079-2:1983  |  
  |  Överförs ej
Electrical apparatus for explosive gas atmospheres - Electrical apparatus-type of protection "p"
Läs mer
 

SS-EN 60079-2, utg 1:2004  |  IEC 60079-2:2001  |  EN 60079-2:2004
Återgivning  |  Upphävd
Elektrisk utrustning för områden med explosiv gasatmosfär - Del 2: Utförande med övertrycksventilation
Electrical apparatus for explosive gas atmospheres - Part 2: Pressurized enclosures "p"
Läs mer
 

  |  IEC 60079-4:1975  |  
  |  Överförs ej
Electrical apparatus for explosive gas atmospheres - Method of test for ignition temperature
Läs mer
 

  |  IEC 60079-4A:1970  |  
  |  Överförs ej
Electrical apparatus for explosive gas atmospheres - Method of test for ignition temperature Supplement
Läs mer
 

  |  IEC 60079-4A:1970/A1:1995  |  
  |  
Electrical apparatus for explosive gas atmospheres - Method of test for ignition temperature Supplement
Läs mer
 

  |  IEC 60079-5:1997  |  EN 60079-5:200X
  |  
Electrical apparatus for explosive gas atmospheres - Powder filling "q"
Läs mer
 

  |  IEC 60079-6:1995  |  
  |  
Electrical apparatus for explosive gas atmospheres - Oil-immersion "o"
Läs mer
 

  |  IEC 60079-7:1990  |  
  |  
Electrical apparatus for explosive gas atmospheres - Increased safety "e"
Läs mer
 

  |  IEC 60079-7:1990/A1:1991  |  
  |  
Electrical apparatus for explosive gas atmospheres - Part 7: Increased safety ’e’
Läs mer
 

SS-EN 60079-7, utg 1:2004  |  IEC 60079-7:2001  |  EN 60079-7:2003
Återgivning  |  Upphävd
Elektrisk utrustning för områden med explosiv gasatmosfär - Del 7: Utförande med höjd säkerhet "e"
Electrical apparatus for explosive gas atmospheres - Part 7: Increased safety "e"
Läs mer
 

SS-EN 60079-10, utg 1:1996  |  IEC 60079-10:1995  |  EN 60079-10:1996
Ikraftsättning/Offentliggörande  |  Upphävd
Elektrisk utrustning för explosiv atmosfär - Del 10: Klassning av explosionsfarliga områden.
Electrical apparatus for explosive gas atmospheres - Classification of hazardous areas
Läs mer
 

SS-EN 60079-10, utg 2:2003  |  IEC 60079-10:2002  |  EN 60079-10:2003
Ikraftsättning/Offentliggörande  |  Upphävd
Elektrisk utrustning för områden med explosiv gasatmosfär - Del 10: Klassning av explosionsfarliga områden
Electrical apparatus for explosive gas atmospheres - Part 10: Classification of hazardous areas
Läs mer
 

  |  IEC 60079-11:1991  |  
  |  
Electrical apparatus for explosive gas atmospheres - Intrinsic safety "i"
Läs mer
 

  |  IEC 60079-11:1999  |  
  |  
Elektrisk utrustning för explosionsfarlig miljö - Egensäkert utförande ”i”
Electrical apparatus for explosive gas atmospheres - Part 11: Intrinsic safety “i”
Läs mer
 

  |  IEC 60079-12:1978  |  
  |  Överförs ej
Electrical apparatus for explosive gas atmospheres - Classification of mixtures of gases or vapours with air according to their maximum experimental safe gaps and minimum ignition currents
Läs mer
 

SS 421 08 23, utg 1:1985  |  IEC/TR 60079-13:1982  |  
Återgivning  |  Upphävd
Elinstallationer i riskområden med explosiv gasblandning - Utförande och användning av rum eller byggnader skyddade med övertrycksventilation
Electrical apparatus for explosive gas atmospheres - Construction and use of rooms or buildings protected by pressurization
Läs mer
 

SS-EN 60079-14, utg 1:1998  |  IEC 60079-14:1996  |  EN 60079-14:1997
Ikraftsättning/Offentliggörande  |  Upphävd
Elektrisk utrustning för områden med explosiv gasblandning - Del 14: Elektriska installationer inom riskområden (utom gruvor)
Electrical apparatus for explosive gas atmospheres - Part 14: Electrical installations in hazardous areas (other than mines)
Läs mer
 

  |  IEC 60079-15:1987  |  
  |  Överförs ej
Electrical apparatus for explosive gas atmospheres - Electrical apparatus with type of protection "n"
Läs mer
 

SS-EN 60079-15, utg 1:2004  |  IEC 60079-15:2001  |  EN 60079-15:2003
Återgivning  |  Upphävd
Elektrisk utrustning för områden med explosiv gasatmosfär - Del 15: Utförande "n"
Electrical apparatus for explosive gas atmospheres - Part 15: Type of protection "n"
Läs mer
 

  |  IEC/TR 60079-16:1990  |  
  |  
Electrical apparatus for explosive gas atmospheres - Part 16: Artificial ventilation for the protection of analyzer(s) houses
Läs mer
 

SS-EN 60079-17, utg 1:1998  |  IEC 60079-17:1996  |  EN 60079-17:1997
Ikraftsättning/Offentliggörande  |  Upphävd
Elektrisk utrustning för områden med explosiv gasblandning - Del 17: Kontroll och underhåll av elektriska installationer inom riskområden (utom gruvor)
Electrical apparatus for explosive gas atmospheres - Part 17: Inspection and maintenance of electrical installations in hazardous areas (other than mines)
Läs mer
 

  |  IEC 60079-18:1992  |  
  |  
Electrical apparatus for explosive gas atmospheres - Encapsulation "m"
Läs mer
 

SS-IEC 60079-19, utg 1:2003  |  IEC 60079-19:1993  |  
Ikraftsättning/Offentliggörande  |  Upphävd
Elektrisk utrustning för explosiv gasatmosfär - Del 19: Reparation och översyn av utrustning som används i explosiv atmosfär (utom gruvor och explosivämne)
Electrical apparatus for explosive gas atmospheres - Part 19: Repair and overhaul for apparatus used in explosive atmospheres (other than mines or explosives)
Läs mer
 

  |  IEC 60079-20:1996  |  EN 60079-20:200X
  |  
Electrical apparatus for explosive gas atmospheres - Part 20: Data for flammable gases and vapours, relating to the use of electrical apparatus
Läs mer
 

  |  IEC 60079-21:200X  |  EN 60079-21:200X
  |  
Electrical apparatus for explosive gas atmospheres - Breathing devices and draining devices
Läs mer
 

  |  IEC 60079-1:2001  |  
  |  
Electrical apparatus for potentially explosive atmospheres - Flameproof enclosures "d"
Läs mer
 

  |  IEC 61241-1-1:1993  |  EN 61241-1-1:200X
  |  
Electrical apparatus for use in the presence of combustible dust - Specification for apparatus
Läs mer
 

  |  IEC 61241-1-1:1999  |  
  |  
Electrical apparatus for use in the presence of combustible dust - Part 1-1: Electrical apparatus protected by enclosures and surface temperature limitation - Specification for apparatus
Läs mer
 

  |  IEC 61241-1-2:200X  |  EN 61241-1-2:200X
  |  
Electrical apparatus for use in the presence of combustible dust - Selection, installation and maintenance of apparatus
Läs mer
 

  |  IEC 61241-1-2:1999  |  
  |  
Electrical apparatus for use in the presence of combustible dust - Part 1-2: Electrical apparatus protected by enclosures and surface temperature limitation - Selection, installation and maintenance
Läs mer
 

  |  IEC 61241-2-1:1994  |  
  |  
Electrical apparatus for use in the presence of combustible dust - Test methods - Section 1: Methods for determining the minimum ignition temperatures of dust
Läs mer
 

SS-EN 61241-2-2, utg 1:1996  |  IEC/TS 61241-2-2:1993  |  EN 61241-2-2:1995
Ikraftsättning  |  Publicerad
Elektrisk utrustning för användning vid förekomst av brännbart damm - Del 2: Provningsmetoder - Bestämning av ledningsförmåga i dammskikt
Electrical apparatus for use in the presence of combustible dust - Test methods - Section 2: Method for determining the electrical resistivity of dust in layers
Läs mer
 

  |  IEC 61241-2-3:1994  |  
  |  
Electrical apparatus for use in the presence of combustible dust - Test methods - Section 3: Method for determining minimum ignition energy of dust/air mixtures
Läs mer
 

  |  IEC 61241-2-4:200X  |  EN 61241-2-4:200X
  |  
Electrical apparatus for use in the presence of combustible dust - Method for determining the minimum explosible concentration of dust/air mixtures 31H(CO)13
Läs mer
 

  |  IEC 61241-3:1997  |  EN 61241-3:200X
  |  
Electrical apparatus for use in the presence of combustible dust - Part 3: Classification of areas where combustible dusts are or may be present
Läs mer
 

SS-EN 61241-4, utg 1:2007  |  IEC 61241-4:2001  |  EN 61241-4:2006
Återgivning  |  Upphävd
Elektrisk utrustning för användning vid förekomst av brännbart damm - Del 4: Utförande med övertrycksventilation “pD”
Electrical apparatus for use in the presence of combustible dust - Part 4: Type of protection "pD"
Läs mer
 

SS-EN 61779-1, utg 1:2000  |  IEC 61779-1:1998  |  EN 61779-1:2000
Återgivning  |  Upphävd
Elektrisk utrustning för detektering och mätning av brännbara gaser - Del 1: Allmänna fordringar och provningsmetoder
Electrical apparatus for the detection and measurement of flammable gases - Part 1: General requirements and test methods
Läs mer
 

SS-EN 50016, utg 2:1996  |    |  EN 50016:1995
Återgivning  |  Upphävd
Explosionsskyddad elektrisk materiel - Utförande med övertrycksventilation
Electrical apparatus for potentially explosive atmospheres - Type of protection "p" pressurization
Läs mer
 

SS-EN 50016, utg 3:2002  |    |  EN 50016:2002
Återgivning  |  Upphävd
Explosionsskyddad elektrisk materiel - Utförande med övertrycksventilation
Electrical apparatus for potentially explosive atmospheres - Pressurized apparatus "p"
Läs mer
 

SS-EN 50017, utg 1:1983  |    |  EN 50017:1977
Återgivning  |  Upphävd
Explosionsskyddad elektrisk materiel - Utförande med sand
Electrical apparatus for potentially explosive atmospheres - Powder filling "q"
Läs mer
 

SS-EN 50017, utg 2:1994  |    |  EN 50017:1994
Återgivning  |  Upphävd
Explosionsskyddad elektrisk materiel - Utförande med sand
Electrical apparatus for potentially explosive atmospheres - Powder filling "q"
Läs mer
 

SS-EN 50017, utg 3:1998  |    |  EN 50017:1998
Återgivning  |  Upphävd
Explosionsskyddad elektrisk materiel - Utförande med sand
Electrical apparatus for potentially explosive atmospheres - Powder filling "q"
Läs mer
 

SS-EN 50018, utg 2:1986  |    |  EN 50018:1977
Återgivning  |  Upphävd
Explosionsskyddad elektrisk materiel - Utförande med explosionstät kapsling
Electrical apparatus for potentially explosive atmospheres - Flameproof enclosures "d"
Läs mer
 

SS-EN 50018, utg 3:1994  |    |  EN 50018:1994
Återgivning  |  Upphävd
Explosionsskyddad elektrisk materiel - Utförande med explosionstät kapsling
Electrical apparatus for potentially explosive atmospheres - Flameproof enclosures "d"
Läs mer
 

SS-EN 50018, utg 4:2000  |    |  EN 50018:2000
Återgivning  |  Upphävd
Explosionsskyddad elektrisk materiel - Utförande med explosionstät kapsling
Electrical apparatus for potentially explosive atmospheres - Flameproof enclosure "d"
Läs mer
 

SS-EN 50018, utg 1:2000/A1:2002  |    |  EN 50018:2000/A1:2002
Återgivning  |  Upphävd
Explosionsskyddad elektrisk materiel - Utförande med explosionstät kapsling
Electrical apparatus for potentially explosive atmospheres - Flameproof enclosure "d"
Läs mer
 

SS-EN 50019, utg 4:1991  |    |  EN 50019:1977
Återgivning  |  Upphävd
Explosionsskyddad elektrisk materiel - Utförande med höjd säkerhet
Electrical apparatus for potentially explosive atmospheres - Increased safety "e"
Läs mer
 

SS-EN 50019, utg 5:1994  |    |  EN 50019:1994
Återgivning  |  Upphävd
Explosionsskyddad elektrisk materiel - Utförande med höjd säkerhet
Electrical apparatus for potentially explosive atmospheres - Increased safety "e"
Läs mer
 

SS-EN 50019, utg 6:2000  |    |  EN 50019:2000
Återgivning  |  Upphävd
Explosionsskyddad elektrisk materiel - Utförande med höjd säkerhet
Electrical apparatus for potentially explosive atmospheres - Increased safety "e"
Läs mer
 

SS-EN 50020, utg 3:1991  |    |  EN 50020:1977
Återgivning  |  Upphävd
Explosionsskyddad elektrisk materiel - Utförande med egensäkerhet
Electrical apparatus for potentially explosive atmospheres - Intrinsic safety "i"
Läs mer
 

SS-EN 50020, utg 4:1994  |    |  EN 50020:1994
Återgivning  |  Upphävd
Explosionsskyddad elektrisk materiel - Utförande med egensäkerhet
Electrical apparatus for potentially explosive atmospheres - Intrinsic safety "i"
Läs mer
 

SS-EN 50020, utg 4:1994/C1:1998  |    |  EN 50020:1994/C1:1998
Återgivning  |  Upphävd
Explosionsskyddad elektrisk materiel - Utförande med egensäkerhet
Electrical apparatus for potentially explosive atmospheres - Intrinsic safety "i"
Läs mer
 

SS-EN 50020, utg 5:2002  |    |  EN 50020:2002
Återgivning  |  Upphävd
Explosionsskyddad elektrisk materiel - Utförande med egensäkerhet
Electrical apparatus for potentially explosive atmospheres - Intrinsic safety "i"
Läs mer
 

SS-EN 50021, utg 1:1999  |    |  EN 50021:1999
Återgivning  |  Upphävd
Explosionsskyddad elektrisk materiel - Utförande "n"
Electrical apparatus for potentially explosive atmospheres - Type of protection "n"
Läs mer
 

  |    |  EN 50021:1999/A1:200X
  |  
Electrical apparatus for potentially explosive atmospheres - Type of protection "n"
Läs mer
 

SS-EN 50028, utg 1:1989  |    |  EN 50028:1987
Återgivning  |  Upphävd
Explosionsskyddad elektrisk materiel - Utförande med ingjutning
Electrical apparatus for potentially explosive atmospheres - Encapsulation "m"
Läs mer
 

SS-EN 50033, utg 1:1992  |    |  EN 50033:1991
Återgivning  |  Upphävd
Explosionsskyddad elektrisk materiel - Pannlampor för användning i gruvor med explosiv gruvgas
Electrical apparatus for potentially explosive atmospheres - Caplights for mines susceptible to firedamp
Läs mer
 

SS-EN 50039, utg 1:1983  |    |  EN 50039:1980
Återgivning  |  Upphävd
Explosionsskyddad elektrisk materiel - Utförande med egensäkerhet - System
Electrical apparatus for potentially explosive atmospheres - Intrinsically safe electrical systems "i"
Läs mer
 

  |    |  EN 50039:200X
  |  
Explosionsskyddad elektrisk materiel - Utförande med egensäkerhet - System
Electrical apparatus for potentially explosive atmospheres - Intrinsically safe electrical systems "i" - Group II systems for gas atmospheres
Läs mer
 

SS-EN 50050, utg 1:1990  |    |  EN 50050:1986
Översättning  |  Upphävd
Explosionsskyddad elektrisk materiel - Handhållen elektrostatisk sprututrustning
Specification for electrostatic hand-held spraying equipment
Läs mer
 

SS-EN 50050, utg 2:2002  |    |  EN 50050:2001
Översättning  |  Upphävd
Explosionsskyddad elektrisk materiel - Handhållen elektrostatisk sprututrustning
Electrical apparatus for potentially explosive atmospheres - Electrostatic hand-held spraying equipment
Läs mer
 

SS-EN 50053-1, utg 1:1990  |    |  EN 50053-1:1987
Översättning  |  Publicerad
Fordringar på val, installation och användning av elektrostatisk sprututrustning för brandfarliga vätskor eller brännbara ämnen - Del 1: Handhållen elektrostatisk färgpistol med en energibegränsning till 0,24 mJ samt dess tillhörande utrustning
Requirements for the selection, installation and use of electrostatic spraying equipment for flammable materials - Part 1: Hand-held electrostatic paint spray guns with an energy limit of 0,24 mJ and their associated apparatus
Läs mer
 

SS-EN 50053-2, utg 1:1990  |    |  EN 50053-2:1989
Översättning  |  Publicerad
Fordringar på val, installation och användning av elektrostatisk sprututrustning för brandfarliga vätskor eller brännbara ämnen - Del 2: Handhållen elektrostatisk pulverpistol med en energibegränsning till 5 mJ samt dess tillhörande utrustning
Requirements for the selection, installation and use of electrostatic spraying equipment for flammable materials - Part 2: Hand-held electrostatic powder spray guns with an energy limit of 5 mJ and their associated apparatus
Läs mer
 

SS-EN 50053-3, utg 1:1990  |    |  EN 50053-3:1989
Översättning  |  Publicerad
Fordringar på val, installation och användning av elektrostatisk sprututrustning för brandfarliga vätskor eller brännbara ämnen - Del 3: Handhållen elektrostatisk flocksprutpistol med en energibegränsning till 0,24 mJ eller 5 mJ samt dess tillhörande utru
Requirements for the selection, installation and use of electrostatic spraying equipment for flammable materials - Part 3: Hand-held electrostatic flock spray guns with an energy limit of 0,24 mJ or 5 mJ and their associated apparatus
Läs mer
 

SS-EN 50054, utg 2:1998  |    |  EN 50054:1998
Återgivning  |  Upphävd
Elektrisk utrustning för detektering och mätning av brännbara gaser - Allmänna fordringar och provningsmetoder
Electrical apparatus for the detection and measurement of combustible gases - General requirements and test methods
Läs mer
 

SS-EN 50055, utg 2:1998  |    |  EN 50055:1998
Återgivning  |  Upphävd
Elektrisk utrustning för detektering och mätning av brännbara gaser - Apparater i Grupp I för indikering av upp till 5% (v/v) metan i luft - Prestandafordringar
Electrical apparatus for the detection and measurement of combustible gases - Performance requirements for group I apparatus indicating up to 5 % (V/V) methane in air
Läs mer
 

SS-EN 50056, utg 2:1998  |    |  EN 50056:1998
Återgivning  |  Upphävd
Elektrisk utrustning för detektering och mätning av brännbara gaser - Apparater i Grupp I för indikering av upp till 100 % (v/v) metan - Prestandafordringar
Electrical apparatus for the detection and measurement of combustible gases - Performance requirements for group I apparatus indicating up to 100 % (V/V) methane in air
Läs mer
 

SS-EN 50057, utg 2:1998  |    |  EN 50057:1998
Återgivning  |  Upphävd
Elektrisk utrustning för detektering och mätning av brännbara gaser - Apparater i Grupp II för indikering av upp till 100% av undre explosionsgräns - Prestandafordringar
Electrical apparatus for the detection and measurement of combustible gases - Performance requirements for group II apparatus indicating up to 100 % lower explosive limit
Läs mer
 

SS-EN 50058, utg 2:1998  |    |  EN 50058:1998
Återgivning  |  Upphävd
Elektrisk utrustning för detektering och mätning av brännbara gaser - Apparater i Grupp II för indikering av upp till 100 % (v/v) gas - Prestandafordringar
Electrical apparatus for the detection and measurement of combustible gases - Performance requirements for group II apparatus indicating up to 100 % gas
Läs mer
 

SS-EN 50073, utg 1:2000  |    |  EN 50073:1999
Återgivning  |  Upphävd
Utrustning för detektering och mätning av brännbara gaser eller syrgas - Vägledning vid val, installation, användning och underhåll
Guide for selection, installation, use and maintenance of apparatus for the detection and measurement of combustible gases or oxygen
Läs mer
 

SS-EN 50104, utg 2:1998  |    |  EN 50104:1998
Återgivning  |  Upphävd
Elektriska apparater för detektering och mätning av syrgas - Prestandafordringar och provningsmetoder
Electrical apparatus for the detection and measurement of oxygen - Performance requirements and test methods
Läs mer
 

SS-EN 50104, utg 3:2002  |    |  EN 50104:2002
Återgivning  |  Upphävd
Elektriska apparater för detektering och mätning av syrgas - Prestandafordringar och provningsmetoder
Electrical apparatus for the detection and measurement of oxygen - Performance requirements and test methods
Läs mer
 

SS-EN 50176, utg 1:1997  |    |  EN 50176:1996
Återgivning  |  Upphävd
Explosionsskyddad elektrisk materiel - Installation av utrustning för automatisk sprutmålning med brandfarlig vätska
Automatic electrostatic spraying installations for flammable liquid spraying material
Läs mer
 

SS-EN 50177, utg 1:1997  |    |  EN 50177:1996
Återgivning  |  Upphävd
Explosionsskyddad elektrisk materiel - Installation av utrustning för automatisk sprutmålning med brännbart pulver
Automatic electrostatic spraying installations for flammable powder spraying material
Läs mer
 

SS-EN 50194, utg 1:2000  |    |  EN 50194:2000
Återgivning  |  Upphävd
Elektriska apparater för detektering av brännbara gaser i hemmiljö (gasvarnare) - Fordringar och provning
Electrical apparatus for the detection of combustible gases in domestic premises - Test methods and performance requirements
Läs mer
 

SS-EN 50223, utg 1:2002  |    |  EN 50223:2001
Återgivning  |  Upphävd
Explosionsskyddad elektrisk materiel - Installation av utrustning för automatisk sprutmålning med brännbart flock
Automatic electrostatic spraying installations for flammable flock material
Läs mer
 

SS-EN 50241-1, utg 1:1999  |    |  EN 50241-1:1999
Återgivning  |  Upphävd
Linjedetektorer för detektering av gaser och ångor - Del 1: Allmänna fordringar och provningsmetoder
Specification for open path apparatus for the detection of combustible or toxic gases and vapours - Part 1: General requirements and test methods
Läs mer
 

SS-EN 50241-2, utg 1:1999  |    |  EN 50241-2:1999
Återgivning  |  Upphävd
Linjedetektorer för detektering av gaser och ångor - Del 2: Prestandafordringar för apparater för detektering av gaser och ångor
Specification for open path apparatus for the detection of gases and vapours - Part 2: Performance requirements for apparatus for the detection of combustible gases
Läs mer
 

SS-EN 50244, utg 1:2000  |    |  EN 50244:2000
Återgivning  |  Upphävd
Elektriska apparater för detektering av brännbara gaser i hemmiljö (gasvarnare) - Vägledning vid val, installation och underhåll
Electrical apparatus for detection of combustible gases in domestic premises - Guide on the selection, installation, use and maintenance
Läs mer
 

  |    |  ENV 50269:1997
  |  
Assessment and representative testing of high-voltage machines
Läs mer
 

SS-EN 50270, utg 1:1999  |    |  EN 50270:1999
Återgivning  |  Upphävd
Elektriska apparater för detektering och mätning av syre eller brännbara eller giftiga gaser - EMC-fordringar
Electromagnetic compatibility - Electrical apparatus for the detection and measurement of combustible gases, toxic gases or oxygen
Läs mer
 

SS-EN 50271, utg 1:2002  |    |  EN 50271:2001
Återgivning  |  Upphävd
Elektriska apparater för detektering och mätning av syre eller brännbara eller giftiga gaser - Särskilda fordringar på digitala apparater och apparater med programvara
Electrical apparatus for the detection and measurement of combustible gases, toxic gases or oxygen - Requirements and tests for apparatus using software and/or digital technologies
Läs mer
 

  |    |  EN 50273:200X
  |  
Installation of electrical apparatus in areas endangered by explosive substances
Läs mer
 

SS-EN 50281-1-1, utg 1:1999/A1:2002  |    |  EN 50281-1-1:1998/A1:2002
Återgivning  |  Upphävd
Elmateriel i områden med explosiv dammatmosfär - Del 1-1: Konstruktion och provning av kapslad materiel
Electrical apparatus for use in the presence of combustible dust - Part 1-1: Electrical apparatus protected by enclosures - Construction and testing
Läs mer
 

SS-EN 50281-1-1, utg 1:1999/C1:1999  |    |  EN 50281-1-1:1998/C1:1999
Återgivning  |  Upphävd
Elmateriel i områden med explosiv dammatmosfär - Del 1-1: Konstruktion och provning av kapslad materiel
Electrical apparatus for use in the presence of combustible dust - Part 1-1: Electrical apparatus protected by enclosures
Läs mer
 

SS-EN 50281-1-2, utg 1:1999/A1:2002  |    |  EN 50281-1-2:1998/A1:2002
Översättning  |  Upphävd
Elmateriel i områden med explosiv dammatmosfär - Del 1-2: Val, installation och underhåll av kapslad materiel
Electrical apparatus for use in the presence of combustible dust - Part 1-2: Electrical apparatus protected by enclosures - Selection installation and maintenance
Läs mer
 

SS-EN 50281-1-2, utg 1:1999/C1:1999  |    |  EN 50281-1-2:1998/C1:1999
Översättning  |  Upphävd
Elmateriel i områden med explosiv dammatmosfär - Del 1-2: Val, installation och underhåll av kapslad materiel
Electrical apparatus for use in the presence of combustible dust - Part 1-2: Electrical apparatus protected by enclosures - Selection installation and maintenance
Läs mer
 

SS-EN 50281-2-1, utg 1:1999  |    |  EN 50281-2-1:1998
Återgivning  |  Publicerad
Elmateriel i områden med explosiv dammatmosfär - Del 2-1: Provningsmetoder - Bestämning av minsta tändtemperatur för damm
Electrical apparatus for use in the presence of combustible dust - Part 2-1: Test methods - Methods for determining the minimum ignition temperatures of dust
Läs mer
 

SS-EN 50281-2-1, utg 1:1999/C1:1999  |    |  EN 50281-2-1:1998/C1:1999
Återgivning  |  Publicerad
Elmateriel i områden med explosiv dammatmosfär - Del 2-1: Provningsmetoder - Bestämning av minsta tändtemperatur för damm
Electrical apparatus for use in the presence of combustible dust - Part 2-1: Test methods -Methods for determining the minimum ignition temperatures of dust
Läs mer
 

SS-EN 50281-3, utg 1:2003  |    |  EN 50281-3:2002
Översättning  |  Upphävd
Utrustning i områden med explosiv dammatmosfär - Del 3: Klassning av riskområden med explosiv dammatmosfär
Equipment for use in the presence of combustible dust - Part 3: Classification of areas where combustible dusts are or may be present
Läs mer
 

SS-EN 50284, utg 1:1999  |    |  EN 50284:1999
Återgivning  |  Upphävd
Explosionsskyddad elektrisk materiel - Särskilda fordringar på utrustning i grupp II, kategori 1 G
Special requirements for construction, test and marking of electrical apparatus of equipment group II, category 1 G
Läs mer
 

SS-EN 50291, utg 1:2001  |    |  EN 50291:2001
Återgivning  |  Upphävd
Elektrisk utrustning för detektering av kolmonoxid i hemmiljö - Fordringar och provning
Electrical apparatus for the detection of carbon monoxide in domestic premises - Test methods and performance requirements
Läs mer
 

SS-EN 50292, utg 1:2002  |    |  EN 50292:2001
Översättning  |  Upphävd
Elektrisk utrustning för detektering av kolmonoxid i hemmiljö - Vägledning vid val, installation och underhåll
Electrical apparatus for the detection of carbon monixide in domestic premises - Guide on the selection, installation, use and maintenance
Läs mer
 

SS-EN 50303, utg 1:2000  |    |  EN 50303:2000
Återgivning  |  Publicerad
Explosionsskyddad elektrisk materiel - Utrustning i grupp I, kategori M1 för användning i områden där koldamm eller explosiv gruvgas kan förekomma
Group I - Category M1 - Equipment intended to remain functional in atmospheres endangered by firedamp and/or coal dust
Läs mer
 

SS-EN 50348, utg 1:2002  |    |  EN 50348:2001
Återgivning  |  Upphävd
Explosionsskyddad elektrisk materiel - Utrustning för automatisk sprutmålning med icke brandfarlig vätska
Automatic electrostatic spraying equipment for non-flammable liquid spraying material
Läs mer
 

SS 421 08 19, utg 1:1983  |    |  
  |  Publicerad
Explosionsskyddad elektrisk materiel - Specialutförande Exs
Electrical apparatus for potentially explosive atmospheres - Special construction, Exs
Läs mer
 

SS 421 08 24, utg 1:1988  |    |  
  |  Upphävd
Klassning av riskområden med explosivämne
Classification hazardous areas endangered by explosives
Läs mer
 

SS 421 08 25, utg 1:1988  |    |  
  |  Upphävd
Elinstallationer i riskområden med explosivämne
Electrical installations in hazardous areas endangered by explosives
Läs mer
 

SS 421 08 75, utg 1:1987  |    |  
  |  Upphävd
Elektrisk utrustning i mätarskåp för drivmedel
Electrical equipment in petrol pumps
Läs mer
 

SS 421 08 79, utg 1:1989  |    |  
  |  Upphävd
Explosionsskyddad elektrisk materiel - Egensäkra strömkretsar - Konstruktion och beräkning
Läs mer
 

SEK Handbok 426, utg 3:2004  |  IEC 60079-10:2003  |  
  |  Upphävd
SEK Handbok 426 - Klassning av explosionsfarliga områden - Områden med explosiv gasatmosfär
Läs mer
 

SEK Handbok 427, utg 2:2004  |  IEC 60079-14 & 60079-17:2003  |  
  |  Publicerad
SEK Handbok 427 - Elinstallationer i explosionsfarliga områden - Områden med explosiv gasatmosfär
Läs mer
 

SS-EN 50059, utg 1:1990  |    |  EN 50059:1986
Återgivning  |  Publicerad
Utrustning för sprutmålning - Handhållen utrustning för sprutmålning med icke brännbart material
Specification for electrostatic hand-held spraying equipment for non-flammable material for painting and finishing
Läs mer
 

SS-EN 50281-1-1, utg 1:1999  |    |  EN 50281-1-1:1998
Återgivning  |  Upphävd
Elmateriel i områden med explosiv dammatmosfär - Del 1-1: Konstruktion och provning av kapslad materiel
Electrical apparatus for use in the presence of combustible dust - Part 1-1: Electrical apparatus protected by enclosures
Läs mer
 

SS-EN 50281-1-2, utg 1:1999  |    |  EN 50281-1-2:1998
Översättning  |  Upphävd
Elmateriel i områden med explosiv dammatmosfär - Del 1-2: Val, installation och underhåll av kapslad materiel
Electrical apparatus for use in the presence of combustible dust - Part 1-2: Electrical apparatus protected by enclosures - Selection installation and maintenance
Läs mer
 

SS-EN 60079-14, utg 2:2003  |  IEC 60079-14:2002  |  EN 60079-14:2003
Ikraftsättning/Offentliggörande  |  Upphävd
Elektrisk utrustning för områden med explosiv gasatmosfär - Del 14: Elektriska installationer inom riskområden (utom gruvor)
Electrical apparatus for explosive gas atmospheres - Part 14: Electrical installations in hazardous areas (other than mines)
Läs mer
 

SS-EN 60079-17, utg 2:2003  |  IEC 60079-17:2002  |  EN 60079-17:2003
Ikraftsättning/Offentliggörande  |  Upphävd
Elektrisk utrustning för områden med explosiv gasatmosfär - Del 17: Kontroll och underhåll av elektriska installationer inom riskområden (utom gruvor)
Electrical apparatus for explosive gas atmospheres - Part 17: Inspection and maintenance of electrical installations in hazardous areas (other than mines)
Läs mer
 

  |  IEC 60079-1-1:2002  |  
  |  
Electrical apparatus for explosive gas atmospheres - Part 1: Flameproof enclosures "d" - First supplement: Appendix D: Method of test for ascertainment of maximum experimental safe gap
Läs mer
 

SS-EN 50381, utg 1:2005  |    |  EN 50381:2004
Återgivning  |  Publicerad
Flyttbara ventilerade rum med eller utan inre riskkälla
Transportable ventilated rooms with or without internal source of release
Läs mer
 

  |  IEC/TS 60079-27:2002  |  
  |  
Electrical apparatus for explosive gas atmospheres - Part 27: FISCO - Concept for H1 intrinsically safe Fieldbus systems
Läs mer
 

SS-EN 60079-25, utg 1:2005  |  IEC 60079-25:2003  |  EN 60079-25:2004
Översättning  |  Upphävd
Elektrisk utrustning för områden med explosiv gasatmosfär - Del 25: Egensäkra system
Electrical apparatus for explosive gas atmospheres - Part 25: Intrinsically safe systems
Läs mer
 

SS-EN 50379-1, utg 1:2004  |    |  EN 50379-1:2004
Återgivning  |  Upphävd
Bärbara instrument för rökgasmätning - Del 1: Allmänna fordringar och provning
Specification for portable electrical apparatus designed to measure combustion flue gas parameters of heating appliances - Part 1: General requirements and test methods
Läs mer
 

SS-EN 50379-3, utg 1:2004  |    |  EN 50379-3:2004
Återgivning  |  Upphävd
Bärbara instrument för rökgasmätning - Del 3: Prestandafordringar på instrument för icke-föreskriven emissionskontroll i samband med underhåll av gaseldad utrustning
Specification for portable electrical apparatus designed to measure combustion flue gas parameters of heating appliances - Part 3: Performance requirements for apparatus used in non-statutory servicing of gas fired heating appliances
Läs mer
 

SS-EN 50379-2, utg 1:2004  |    |  EN 50379-2:2004
Återgivning  |  Upphävd
Bärbara instrument för rökgasmätning - Del 2: Prestandafordringar på instrument för föreskriven emissionskontroll
Specification for portable electrical apparatus designed to measure combustion flue gas parameters of heating appliances - Part 2: Performance requirements for apparatus used in statutory inspections and assessment
Läs mer
 

SS-EN 60079-1, utg 1:2004  |  IEC 60079-1:2003  |  EN 60079-1:2004
Återgivning  |  Upphävd
Elektrisk utrustning för områden med explosiv gasatmosfär - Del 1: Utförande med explosionstät kapsling "d"
Electrical apparatus for explosive gas atmospheres - Part 1: Flameproof enclosures "d"
Läs mer
 

SS-EN 61241-1, utg 1:2007  |  IEC 61241-1:2004  |  EN 61241-1:2004
Återgivning  |  Upphävd
Elektrisk utrustning för användning vid förekomst av brännbart damm - Del 1: Skydd genom kapsling "tD"
Electrical apparatus for use in the presence of combustible dust - Part 1: Protection by enclosures "tD"
Läs mer
 

SS-EN 61241-0, utg 1:2007  |  IEC 61241-0:2004  |  EN 61241-0:2006
Återgivning  |  Upphävd
Elektrisk utrustning för användning vid förekomst av brännbart damm - Del 0: Allmänna fordringar
Electrical apparatus for use in the presence of combustible dust - Part 0: General requirements
Läs mer
 

SS-EN 50244, utg 1:2000  |    |  EN 50244:2000
Översättning  |  Upphävd
Elektriska apparater för detektering av brännbara gaser i hemmiljö (gasvarnare) - Vägledning vid val, installation och underhåll
Electrical apparatus for detection of combustible gases in domestic premises - Guide on the selection, installation, use and maintenance
Läs mer
 

SS-EN 61241-10, utg 1:2004  |  IEC 61241-10:2004  |  EN 61241-10:2004
Översättning  |  Upphävd
Elektrisk utrustning för användning vid förekomst av brännbart damm - Del 10: Klassning av riskområden med explosiv dammatmosfär
Electrical apparatus for use in the presence of combustible dust - Part 10: Classification of areas where combustible dusts are or may be present
Läs mer
 

SS-EN 61241-14, utg 1:2005  |  IEC 61241-14:2004  |  EN 61241-14:2004
Översättning  |  Upphävd
Elektrisk utrustning för användning vid förekomst av brännbart damm - Del 14: Val och installation
Electrical apparatus for use in the presence of combustible dust - Part 14: Selection and installation
Läs mer
 

SS-EN 60079-18, utg 1:2004  |  IEC 60079-18:2004  |  EN 60079-18:2004
Återgivning  |  Upphävd
Elektrisk utrustning för områden med explosiv gasatmosfär - Del 18: Utförande med ingjutning "m"
Electrical apparatus for explosive gas atmospheres - Part 18: Construction, test and marking of type of protection encapsulation "m" electrical apparatus
Läs mer
 

SS-EN 50073, utg 1:2000  |    |  EN 50073:1999
Översättning  |  Upphävd
Utrustning för detektering och mätning av brännbara gaser eller syrgas - Vägledning vid val, installation, användning och underhåll
Guide for selection, installation, use and maintenance of apparatus for the detection and measurement of combustible gases or oxygen
Läs mer
 

SS-EN 60079-0, utg 1:2004  |  IEC 60079-0:2004  |  EN 60079-0:2004
Återgivning  |  Upphävd
Elektrisk utrustning för områden med explosiv gasatmosfär - Del 0: Allmänna fordringar
Electrical apparatus for explosive gas atmospheres - Part 0: General requirements
Läs mer
 

SS-EN 60079-26, utg 1:2005  |  IEC 60079-26:2004  |  EN 60079-26:2004
Återgivning  |  Upphävd
Elektrisk utrustning för explosiv gasatmosfär - Del 26: Utrustning i grupp II, kategori 1 G
Electrical apparatus for explosive gas atmospheres - Part 26: Construction, test and marking of Group II Category 1 G electrical apparatus
Läs mer
 

SS-EN 61241-18, utg 1:2007  |  IEC 61241-18:2004  |  EN 61241-18:2004
Återgivning  |  Upphävd
Elektrisk utrustning för användning vid förekomst av brännbart damm - Del 18: Utförande med ingjutning ”mD”
Electrical apparatus for use in the presence of combustible dust - Part 18: Protection by encapsulation "mD"
Läs mer
 

SS-EN 50394-1, utg 1:2005  |    |  EN 50394-1:2004
Återgivning  |  Upphävd
Elektrisk utrustning för områden med explosiv atmosfär - Egensäkra system i grupp I - Del 1: Utförande och provning
Electrical apparatus for potentially explosive atmospheres - Group I - Intrinsically safe systems - Part 1: Construction and testing
Läs mer
 

  |  IEC 60079-5:1997/A1:2003  |  EN 60079-5
  |  
Electrical apparatus for explosive gas atmospheres - Powder filling "q"
Läs mer
 

SS-EN 50402, utg 1:2007  |    |  EN 50402:2005
Återgivning  |  Publicerad
Elektrisk utrustning för detektering och mätning av syre eller brännbara eller giftiga gaser och ångor - Funktionssäkerhet hos fast monterade system för detektering
Electrical apparatus for the detection and measurement of combustible or toxic gases or vapours or of oxygen - Requirements on the functional safety of fixed gas detection systems
Läs mer
 

SEK Handbok 433, utg 1:2003  |    |  CLC/TR 50404:2003
Översättning  |  Publicerad
SEK Handbok 433 - Statisk elektricitet i explosionsfarliga områden
Electrostatics - Code of practice for the avoidance of hazards due to static electricity
Läs mer
 

SS-EN 61779-1, utg 1:2000/A11:2004  |    |  EN 61779-1:2000/A11:2004
Återgivning  |  Upphävd
Elektrisk utrustning för detektering och mätning av brännbara gaser - Del 1: Allmänna fordringar och provningsmetoder
Electrical apparatus for the detection and measurement of flammable gases - Part 1: General requirements and test methods
Läs mer
 

SS-EN 50241-1, utg 1:1999/A1:2004  |    |  EN 50241-1:1999/A1:2004
Återgivning  |  Upphävd
Linjedetektorer för detektering av gaser och ångor - Del 1: Allmänna fordringar och provningsmetoder
Specification for open path apparatus for the detection of combustible or toxic gases and vapours - Part 1: General requirements and test methods
Läs mer
 

SS-EN 50104, utg 3:2002/A1:2004  |    |  EN 50104:2002/A1:2004
Återgivning  |  Upphävd
Elektriska apparater för detektering och mätning av syrgas - Prestandafordringar och provningsmetoder
Electrical apparatus for the detection and measurement of oxygen - Performance requirements and test methods
Läs mer
 

SS-EN 50019, utg 6:2000/C1:2003  |    |  EN 50019:2000/C1:2003
Återgivning  |  Upphävd
Explosionsskyddad elektrisk materiel - Utförande med höjd säkerhet
Electrical apparatus for potentially explosive atmospheres - Increased safety "e"
Läs mer
 

SS-EN 60079-15, utg 2:2005  |  IEC 60079-15:2005  |  EN 60079-15:2005
Återgivning  |  Upphävd
Elektrisk utrustning för områden med explosiv gasatmosfär - Del 15: Utförande "n"
Electrical apparatus for explosive gas atmospheres - Part 15: Construction, test and marking of type of protection "n" electrical apparatus
Läs mer
 

SS-EN 50270, utg 2:2006  |    |  EN 50270:2006
Återgivning  |  Upphävd
Elektriska apparater för detektering och mätning av syre eller brännbara eller giftiga gaser - EMC-fordringar
Electromagnetic compatibility - Electrical apparatus for the detection and measurement of combustible gases, toxic gases or oxygen
Läs mer
 

SS-EN 50194-2, utg 1:2006  |    |  EN 50194-2:2006
Återgivning  |  Publicerad
Elektriska apparater för detektering av brännbara gaser i hemmiljö (gasvarnare) - Del 2: Särskilda fordringar på apparater för fast installation och kontinuerlig drift i husvagnar, fritidsbåtar och liknande
Electrical apparatus for the detection of combustible gases in domestic premises - Part 2: Electrical apparatus for continuous operation in a fixed installation in recreational vehicles and similar premises - Additional test methods and performance requirements
Läs mer
 

SS-EN 61241-17, utg 1:2005  |  IEC 61241-17:2005  |  EN 61241-17:2005
Översättning  |  Upphävd
Elektrisk utrustning för användning vid förekomst av brännbart damm - Del 17: Kontroll och underhåll av elektriska installationer inom riskområden (utom gruvor)
Electrical apparatus for use in the presence of combustible dust - Part 17: Inspection and maintenance of electrical installations in hazardous areas (other than mines)
Läs mer
 

SEK Handbok 437, utg 1:2004  |  IEC 60079-19:1993  |  
  |  Upphävd
SEK Handbok 437 - Reparation och översyn av elutrustning för områden med explosiv gasatmosfär
Läs mer
 

SS-EN 61241-11, utg 1:2007  |  IEC 61241-11:2005  |  EN 61241-11:2006
Återgivning  |  Upphävd
Elektrisk utrustning för användning vid förekomst av brännbart damm - Del 11: Utförande med egensäkerhet ”iD”
Electrical apparatus for use in the presence of combustible dust - Part 11: Protection by intrinsic safety "iD"
Läs mer
 

SS-EN 60079-27, utg 1:2006  |  IEC 60079-27:2005  |  EN 60079-27:2006
Återgivning  |  Upphävd
Elektrisk utrustning för områden med explosiv gasatmosfär - Del 27: Särskilda fordringar på utrustning, system och installationer för egensäkra och icke tändande fältbussar (FISCO och FNICO)
Electrical apparatus for explosive gas atmospheres - Part 27: Fieldbus intrinsically safe concept (FISCO) and Fieldbus non-incendive concept (FNICO)
Läs mer
 

SS-EN 50014, utg 4:1997/C1:1998  |    |  EN 50014:1997/C1:1998
Återgivning  |  Upphävd
Explosionsskyddad elektrisk materiel - Allmänna fordringar
Electrical apparatus for potentially explosive atmospheres - General requirements
Läs mer
 

SS-EN 50019, utg 3:1986  |    |  EN 50019:1977
Återgivning  |  Upphävd
Explosionsskyddad elektrisk materiel - Utförande med höjd säkerhet
Electrical apparatus for potentially explosive atmospheres - Increased safety "e"
Läs mer
 

  |  IEC 60079-26:200X  |  EN 60079-26:200X/AA:200X
  |  
Electrical apparatus for explosive gas atmospheres - Part 26: Construction, test and marking of Group II Zone 0 electrical apparatus
Läs mer
 

SEK Teknisk Rapport 50426, utg 1:2005  |    |  CLC/TR 50426:2004
Återgivning  |  Publicerad
Assessment of inadvertent initiation of bridge wire electro-explosive devices by radio-frequency radiation - Guide
Läs mer
 

SEK Teknisk Rapport 50427, utg 1:2005  |    |  CLC/TR 50427:2004
Återgivning  |  Publicerad
Assessment of inadvertent ignition of flammable atmospheres by radio-frequency radiation - Guide
Läs mer
 

SS-EN 62013-1, utg 2:2006  |  IEC 62013-1:2005  |  EN 62013-1:2006
Ikraftsättning/Offentliggörande  |  Upphävd
Explosionsskyddad elektrisk materiel - Pannlampor för användning i gruvor med explosiv gruvgas - Del 1: Allmänna fordringar - Utförande och provning med avseende på explosionsrisk
Caplights for use in mines susceptible to firedamp - Part 1: General requirements - Construction and testing in relation to the risk of explosion
Läs mer
 

SS-EN 62013-2, utg 2:2006  |  IEC 62013-2:2005  |  EN 62013-2:2006
Ikraftsättning/Offentliggörande  |  Upphävd
Explosionsskyddad elektrisk materiel - Pannlampor för användning i gruvor med explosiv gruvgas - Del 2: Fordringar på funktion och säkerhet
Caplights for use in mines susceptible to firedamp - Part 2: Performance and other safety-related matters
Läs mer
 

SS-EN 50020, utg 2:1986  |    |  EN 50020:1977
Återgivning  |  Upphävd
Explosionsskyddad elektrisk materiel - Utförande med egensäkerhet
Electrical apparatus for potentially explosive atmospheres - Intrinsic safety "i"
Läs mer
 

SS-EN 60079-28, utg 1:2007  |  IEC 60079-28:2006  |  EN 60079-28:2007
Återgivning  |  Upphävd
Explosiv atmosfär - Del 28: Skydd av utrustning och överföringssystem som använder optisk strålning
Explosive atmospheres - Part 28: Protection of equipment and transmission systems using optical radiation
Läs mer
 

SS-EN 60079-26, utg 2:2007  |  IEC 60079-26:2006  |  EN 60079-26:2007
Återgivning  |  Upphävd
Explosiv atmosfär - Del 26: Utrustning med skyddsnivå (EPL) Ga
Explosive atmospheres - Part 26: Equipment with equipment protection level (EPL) Ga
Läs mer
 

  |    |  EN 61241-0:200X/AA:200X
  |  
Electrical apparatus for use in the presence of combustible dust - Part 0: General requirements
Läs mer
 

SS-EN 60079-0, utg 2:2006  |  IEC 60079-0:2004  |  EN 60079-0:2006
Återgivning  |  Upphävd
Elektrisk utrustning för områden med explosiv gasatmosfär - Del 0: Allmänna fordringar
Electrical apparatus for explosive gas atmospheres - Part 0: General requirements
Läs mer
 

SS-EN 60079-11, utg 1:2007  |  IEC 60079-11:2006  |  EN 60079-11:2006
Återgivning  |  Upphävd
Explosiv atmosfär - Del 11: Egensäkert utförande ”i”
Explosive atmospheres - Part 11: Equipment protection by intrinsic safety "i"
Läs mer
 

SS-EN 60079-7, utg 2:2007  |  IEC 60079-7:2006  |  EN 60079-7:2007
Återgivning  |  Upphävd
Explosiv atmosfär - Del 7: Utförande med höjd säkerhet "e"
Explosive atmospheres - Part 7: Equipment protection by increased safety "e"
Läs mer
 

SS-EN 60079-30-2, utg 1:2008  |  IEC 60079-30-2:2007  |  EN 60079-30-2:2007
Översättning  |  Publicerad
Explosiv atmosfär - Del 30-2: Värmekablar - Vägledning vid projektering, installation och underhåll
Explosive atmospheres - Part 30-2: Electrical resistance trace heating - Application guide for design, installation and maintenance
Läs mer
 

SS-EN 60079-30-1, utg 1:2008  |  IEC 60079-30-1:2007  |  EN 60079-30-1:2007
Återgivning  |  Publicerad
Explosiv atmosfär - Del 30-1: Värmekablar - Allmänna fordringar och provning
Explosive atmospheres - Part 30-1: Electrical resistance trace heating - General and testing requirements
Läs mer
 

SS-EN 60079-1, utg 2:2007  |  IEC 60079-1:2007  |  EN 60079-1:2007
Återgivning  |  Upphävd
Explosiv atmosfär - Del 1: Utrustning i utförande med explosionstät kapsling "d"
Explosive atmospheres - Part 1: Equipment protection by flameproof enclosures "d"
Läs mer
 

SS-EN 60079-2, utg 2:2008  |  IEC 60079-2:2007  |  EN 60079-2:2007
Återgivning  |  Upphävd
Explosiv atmosfär - Del 2: Utrustning i trycksatt utförande "p"
Explosive atmospheres - Part 2: Equipment protection by pressurized enclosure "p"
Läs mer
 

SS-EN 50050, utg 3:2006  |    |  EN 50050:2006
Översättning  |  Upphävd
Explosionsskyddad elektrisk materiel - Handhållen elektrostatisk sprututrustning
Electrical apparatus for potentially explosive atmospheres - Electrostatic hand-held spraying equipment
Läs mer
 

SS-EN 50177, utg 2:2007  |    |  EN 50177:2006
Återgivning  |  Upphävd
Explosionsskyddad elektrisk materiel - Installation av utrustning för automatisk sprutmålning med brännbart pulver
Automatic electrostatic spraying equipment for flammable coating powder
Läs mer
 

SS-EN 50176, utg 2:2010  |    |  EN 50176:2009
Återgivning  |  Publicerad
Stationär utrustning för elektrostatisk ytbeläggning med brännbar vätska - Säkerhetsfordringar
Stationary electrostatic application equipment for ignitable liquid coating material - Safety requirements
Läs mer
 

SS 421 08 24, utg 2:2008  |    |  
  |  Publicerad
Klassning av riskområden med explosivämne
Classification hazardous areas endangered by explosives
Läs mer
 

SS 421 08 25, utg 2:2008  |    |  
  |  Publicerad
Elinstallationer i riskområden med explosivämne
Electrical installations in hazardous areas endangered by explosives
Läs mer
 

SS-EN 50381, utg 1:2005/C1:2006  |    |  EN 50381:2004/C1:2005
Återgivning  |  Publicerad
Flyttbara ventilerade rum med eller utan inre riskkälla
Transportable ventilated rooms with or without internal source of release
Läs mer
 

SS-EN 60079-5, utg 1:2008  |  IEC 60079-5:2007  |  EN 60079-5:2007
Återgivning  |  Upphävd
Explosiv atmosfär - Del 5: Utrustning i utförande med sand "q"
Explosive atmospheres - Part 5: Equipment protection by powder filling "q"
Läs mer
 

SS-EN 60079-6, utg 1:2007  |  IEC 60079-6:2007  |  EN 60079-6:2007
Återgivning  |  Upphävd
Explosiv atmosfär - Del 6: Utrustning i utförande med olja "o"
Explosive atmospheres - Part 6: Equipment protection by oil immersion "o"
Läs mer
 

SS-EN 60079-29-2, utg 1:2008  |  IEC 60079-29-2:2007  |  EN 60079-29-2:2007
Återgivning  |  Upphävd
Explosiv atmosfär - Del 29-2: Gasdetektorer (gasvarnare) - Vägledning vid val, installation, användning och underhåll av utrustning för detektering av brännbara gaser och syrgas
Explosive atmospheres - Part 29-2: Gas detectors - Selection, installation, use and maintenance of detectors for flammable gases and oxygen
Läs mer
 

SS-EN 60079-29-1, utg 1:2008  |  IEC 60079-29-1:2007  |  EN 60079-29-1:2007
Återgivning  |  Publicerad
Explosiv atmosfär - Del 29-1: Gasdetektorer (gasvarnare) - Prestandafordringar för utrustning för detektering av brännbara gaser
Explosive atmospheres - Part 29-1: Gas detectors - Performance requirements of detectors for flammable gases
Läs mer
 

SS-EN 60079-1, utg 1:2004/C1:2006  |    |  EN 60079-1:2004/C1:2006
Återgivning  |  Upphävd
Elektrisk utrustning för områden med explosiv gasatmosfär - Del 1: Utförande med explosionstät kapsling "d"
Electrical apparatus for explosive gas atmospheres - Part 1: Flameproof enclosures "d"
Läs mer
 

SS-EN 60079-2, utg 1:2004/C1:2006  |    |  EN 60079-2:2004/C1:2006
Återgivning  |  Upphävd
Elektrisk utrustning för områden med explosiv gasatmosfär - Del 2: Utförande med övertrycksventilation
Electrical apparatus for explosive gas atmospheres - Part 2: Pressurized enclosures "p"
Läs mer
 

SS-EN 60079-18, utg 1:2004/C1:2006  |    |  EN 60079-18:2006/C1:2004
Återgivning  |  Upphävd
Elektrisk utrustning för områden med explosiv gasatmosfär - Del 18: Utförande med ingjutning "m"
Electrical apparatus for explosive gas atmospheres - Part 18: Construction, test and marking of type of protection encapsulation "m" electrical apparatus
Läs mer
 

SS-EN 60079-25, utg 1:2005/C1:2006  |    |  EN 60079-25:2004/C1:2006
Återgivning  |  Upphävd
Elektrisk utrustning för områden med explosiv gasatmosfär - Del 25: Egensäkra system
Electrical apparatus for explosive gas atmospheres - Part 25: Intrinsically safe systems
Läs mer
 

SS-EN 50348, utg 2:2010  |    |  EN 50348:2010
Återgivning  |  Publicerad
Stationär utrustning för elektrostatisk applicering av icke antändbar flytande ytbeläggning - Säkerhetsfordringar
Stationary electrostatic application equipment for non-ignitable liquid coating material - Safety requirements
Läs mer
 

SS-EN 60079-0, utg 3:2009  |  IEC 60079-0:2007  |  EN 60079-0:2009
Återgivning  |  Upphävd
Explosiv atmosfär - Del 0: Utrustning - Allmänna fordringar
Explosive atmospheres - Part 0: Equipment - General requirements
Läs mer
 

SS-EN 60079-14, utg 3:2009  |  IEC 60079-14:2007  |  EN 60079-14:2008
Återgivning  |  Upphävd
Explosiv atmosfär - Del 14: Konstruktion, val och utförande av elinstallationer
Explosive atmospheres - Part 14: Electrical installations design, selection and erection
Läs mer
 

SS-EN 60079-10-1, utg 1:2009  |  IEC 60079-10-1:2008  |  EN 60079-10-1:2009
Återgivning  |  Upphävd
Explosiv atmosfär - Del 10-1: Klassning av områden med explosiv gasatmosfär
Explosive atmospheres - Part 10-1: Classification of areas - Explosive gas atmospheres
Läs mer
 

SS-EN 50495, utg 1:2010  |    |  EN 50495:2010
Återgivning  |  Publicerad
Säkerhetsanordningar som fordras för säker funktion hos utrustning med avseende på explosionsrisk
Safety devices required for the safe functioning of equipment with respect to explosion risks
Läs mer
 

SS-EN 60079-17, utg 3:2008  |  IEC 60079-17:2007  |  EN 60079-17:2007
Återgivning  |  Upphävd
Explosiv atmosfär - Del 17: Kontroll och underhåll av elektriska installationer
Explosive atmospheres - Part 17: Electrical installations inspection and maintenance
Läs mer
 

SS-EN 60079-27, utg 2:2008  |  IEC 60079-27:2008  |  EN 60079-27:2008
Återgivning  |  Publicerad
Explosiv atmosfär - Del 27: Särskilda fordringar på utrustning, system och installationer för egensäkra fältbussar (FISCO)
Explosive atmospheres - Part 27: Fieldbus intrinsically safe concept (FISCO)
Läs mer
 

SS-EN 60079-31, utg 1:2010  |  IEC 60079-31:2008  |  EN 60079-31:2009
Återgivning  |  Upphävd
Explosiv atmosfär - Del 31: Utrustning i utförande med dammskyddande kapsling "t"
Explosive atmospheres - Part 31: Equipment dust ignition protection by enclosure "t"
Läs mer
 

SS-EN 60079-18, utg 2:2010  |  IEC 60079-18:2009  |  EN 60079-18:2009
Återgivning  |  Upphävd
Explosiv atmosfär - Del 18: Utrustning i utförande med ingjutning "m"
Explosive atmospheres - Part 18: Equipment protection by encapsulation "m"
Läs mer
 

SS-EN 50402, utg 1:2007/A1:2008  |    |  EN 50402:2005/A1:2008
Återgivning  |  Publicerad
Elektrisk utrustning för detektering och mätning av syre eller brännbara eller giftiga gaser och ångor - Funktionssäkerhet hos fast monterade system för detektering
Electrical apparatus for the detection and measurement of combustible or toxic gases or vapours or of oxygen - Requirements on the functional safety of fixed gas detection systems
Läs mer
 

SS-EN 60079-0, utg 4:2012  |  IEC 60079-0:2011  |  EN 60079-0:2012
Återgivning  |  Publicerad
Explosiv atmosfär - Del 0: Utrustning - Allmänna fordringar
Explosive atmospheres - Part 0: Equipment - General requirements
Läs mer
 

SS-EN 60079-19, utg 1:2008  |  IEC 60079-19:2006  |  EN 60079-19:2007
Återgivning  |  Upphävd
Explosiv atmosfär - Del 19: Reparation, översyn och renovering av utrustning
Explosive atmospheres - Part 19: Equipment repair, overhaul and reclamation
Läs mer
 

SS-EN 50177, utg 3:2010  |    |  EN 50177:2009
Återgivning  |  Publicerad
Stationär utrustning för elektrostatisk ytbeläggning med brännbart pulver - Säkerhetsfordringar
Stationary electrostatic application equipment for ignitable coating powders - Safety requirements
Läs mer
 

SS-EN 50177, utg 2:2007/C1:2007  |    |  EN 50177:2007/C1:2006
Återgivning  |  Upphävd
Explosionsskyddad elektrisk materiel - Installation av utrustning för automatisk sprutmålning med brännbart pulver
Automatic electrostatic spraying equipment for flammable coating powder
Läs mer
 

SS-EN 50194-1, utg 1:2009  |    |  EN 50194-1:2009
Återgivning  |  Publicerad
Elektriska apparater för detektering av brännbara gaser i hemmiljö (gasvarnare) - Del 1: Fordringar och provning
Electrical apparatus for the detection of combustible gases in domestic premises - Part 1: Test methods and performance requirements
Läs mer
 

SS-EN 50223, utg 2:2010  |    |  EN 50223:2010
Återgivning  |  Upphävd
Stationär utrustning för elektrostatisk applicering av brännbart flock - Säkerhetsfordringar
Stationary electrostatic application for ignitable flock material - Safety requirements
Läs mer
 

SS-EN 60079-10-2, utg 1:2010  |  IEC 60079-10-2:2009  |  EN 60079-10-2:2009
Återgivning  |  Upphävd
Explosiv atmosfär - Del 10-2: Klassning av områden med explosiv dammatmosfär
Explosive atmospheres - Part 10-2: Classification of areas - Combustible dust atmospheres
Läs mer
 

SS-EN 50291-2, utg 1:2010  |    |  EN 50291-2:2010
Återgivning  |  Publicerad
Elektrisk utrustning för detektering av kolmonoxid i hemmiljö - Del 2: Fast installerad elektrisk utrustning för kontinuerlig drift för fast installation i fritidsfordon och liknande utrymmen inklusive fritidsbåtar - Ytterligare provningsmetoder och prestandafordringar
Electrical apparatus for the detection of carbon monoxide in domestic premises - Part 2: Electrical apparatus for continuous operation in a fixed installation in recreational vehicles and similar premises including recreational craft - Additional test met
Läs mer
 

SS-EN 50291-1, utg 1:2010  |    |  EN 50291-1:2010
Återgivning  |  Publicerad
Elektrisk utrustning för detektering av kolmonoxid i hemmiljö - Del 1: Provningsmetoder och prestandafordringar
Electrical apparatus for the detection of carbon monoxide in domestic premises - Part 1: Test methods and performance requirements
Läs mer
 

SS-EN 60079-28, utg 1:2007/T1:2008  |    |  
Återgivning  |  Upphävd
Explosiv atmosfär - Del 28: Skydd av utrustning och överföringssystem som använder optisk strålning
Explosive atmospheres - Part 28: Protection of equipment and transmission systems using optical radiation
Läs mer
 

SS-EN 60079-15, utg 3:2011  |  IEC 60079-15:2010  |  EN 60079-15:2010
Återgivning  |  Publicerad
Explosiv atmosfär - Del 15: Utrustning i utförande "n"
Explosive atmospheres - Part 15: Equipment protection by type of protection "n"
Läs mer
 

SS-EN 60079-20-1, utg 1:2010  |  IEC 60079-20-1:2010  |  EN 60079-20-1:2010
Återgivning  |  Publicerad
Explosiv atmosfär - Del 20-1: Ämnens egenskaper för klassificering av gas och ånga - Provningsmetoder och data
Explosive atmospheres - Part 20-1: Material characteristics for gas and vapour classification - Test methods and data
Läs mer
 

SS-EN 60079-25, utg 2:2011  |  IEC 60079-25:2010  |  EN 60079-25:2010
Översättning  |  Publicerad
Explosiv atmosfär - Del 25: Egensäkra system
Explosive atmospheres - Part 25: Intrinsically safe electrical systems
Läs mer
 

SS-EN 50271, utg 2:2010  |    |  EN 50271:2010
Återgivning  |  Publicerad
Elektriska apparater för detektering och mätning av syre eller brännbara eller giftiga gaser - Särskilda fordringar på digitala apparater och apparater med programvara
Electrical apparatus for the detection and measurement of combustible gases, toxic gases or oxygen - Requirements and tests for apparatus using software and/or digital technologies
Läs mer
 

SS-EN 60079-29-4, utg 1:2010  |  IEC 60079-29-4:2009  |  EN 60079-29-4:2010
Återgivning  |  Publicerad
Explosiv atmosfär - Del 29-4: Gasdetektorer (gasvarnare) - Linjedetektorer för detektering av brännbara gaser
Explosive atmospheres - Part 29-4: Gas detectors - Performance requirements of open path detectors for flammable gases
Läs mer
 

SS-EN 60079-13, utg 1:2011  |  IEC 60079-13:2010  |  EN 60079-13:2010
Återgivning  |  Publicerad
Explosiv atmosfär - Del 13: Utrustning skyddad genom placering i trycksatt rum eller byggnad ”p”
Explosive atmospheres - Part 13: Equipment protection by pressurized room "p"
Läs mer
 

  |  IEC 60079-29-1:2007/IS1:2009  |  
  |  
Explosiv atmosfär - Del 29-1: Gasdetektorer (gasvarnare) - Prestandafordringar för utrustning för detektering av brännbara gaser
Explosive atmospheres - Part 29-1: Gas detectors - Performance requirements of detectors for flammable gases
Läs mer
 

  |  IEC 80079-36-1:200X  |  
  |  
Explosive atmospheres - Non-electrical equipment for use in explosive atmospheres - Basic method and requirmeents
Läs mer
 

  |  IEC 80079-36-2:200X  |  
  |  
Explosive atmospheres - Non-electrical equipment for use in explosive atmospheres - Non-elecrical type of protection constructional safety "c", control of ignition source "b", liquid immersion "k"
Läs mer
 

SS-EN 50104, utg 4:2010  |    |  EN 50104:2010
Återgivning  |  Publicerad
Elektriska apparater för detektering och mätning av syrgas - Prestandafordringar och provningsmetoder
Electrical apparatus for the detection and measurement of oxygen - Performance requirements and test methods
Läs mer
 

  |    |  EN 60079-29-4:2010/AA:200X
  |  
Explosive atmospheres - Part 29-4: Gas detectors - Performance requirements of open path detectors for flammable gases
Läs mer
 

SS-EN 60079-11, utg 2:2012  |  IEC 60079-11:2011  |  EN 60079-11:2012
Återgivning  |  Publicerad
Explosiv atmosfär - Del 11: Utrustning i egensäkert utförande ”i”
Explosive atmospheres - Part 11: Equipment protection by intrinsic safety "i"
Läs mer
 

SS-EN 50543, utg 1:2011  |    |  EN 50543:2011
Återgivning  |  Publicerad
Bärbara och flyttbara elektroniska apparater för detektering och mätning av koldioxid och/eller kolmonoxid i inomhusmiljö - Fordringar och provningsmetoder
Electronic portable and transportable apparatus designed to detect and measure carbon dioxide and/or carbon monoxide in indoor ambient air - Requirements and test methods
Läs mer
 

SS-EN 60079-19, utg 2:2011  |  IEC 60079-19:2010  |  EN 60079-19:2011
Återgivning  |  Publicerad
Explosiv atmosfär - Del 19: Reparation, översyn och renovering av utrustning
Explosive atmospheres - Part 19: Equipment repair, overhaul and reclamation
Läs mer
 

SS-EN ISO/IEC 80079-34, utg 1:2012  |  ISO/IEC 80079-34:2011  |  EN ISO/IEC 80079-34:2011
Återgivning  |  Publicerad
Explosiv atmosfär - Del 34: Tillämpning av kvalitetssystem vid tillverkning av utrustning
Explosive atmospheres - Part 34: Application of quality systems for equipment manufacture
Läs mer
 

SS-EN 60079-35-1, utg 1:2012  |  IEC 60079-35-1:2011  |  EN 60079-35-1:2011
Återgivning  |  Publicerad
Explosiv atmosfär - Del 35-1: Pannlampor för användning i gruvor med explosiv gruvgas - Allmänna fordringar - Utförande och provning med avseende på explosionsrisk
Explosive atmospheres - Part 35-1: Caplights for use in mines susceptible to firedamp - General requirements - Construction and testing in relation to the risk of explosion
Läs mer
 

  |  ISO/IEC 80079-38:2016  |  
  |  
Explosive atmospheres - Part 38: Equipment and components in explosive atmospheres in underground mines
Läs mer
 

SEK Handbok 426, utg 4:2011  |  IEC 60079-10-1:2008  |  EN 60079-10-1:2009
  |  Upphävd
SEK Handbok 426 - Klassning av explosionsfarliga områden - Områden med explosiv gasatmosfär
Läs mer
 

SS-EN 60079-30-1, utg 2:2018  |  IEC/IEEE 60079-30-1:2015  |  EN 60079-30-1:2017
Återgivning  |  Publicerad
Explosiv atmosfär - Del 30-1: Värmekablar - Allmänna fordringar och provning
Explosive atmospheres - Part 30-1: Electrical resistance trace heating - General and testing requirements
Läs mer
 

SS-EN 60079-30-2, utg 2:2018  |  IEC/IEEE 60079-30-2:2015  |  EN 60079-30-2:2017
Återgivning  |  Publicerad
Explosiv atmosfär - Del 30-2: Värmekablar - Vägledning vid projektering, installation och underhåll
Explosive atmospheres - Part 30-2: Electrical resistance trace heating - Application guide for design, installation and maintenance
Läs mer
 

SS-EN 60079-35-2, utg 1:2013  |  IEC 60079-35-2:2011  |  EN 60079-35-2:2012
Återgivning  |  Publicerad
Explosiv atmosfär - Del 35-2: Pannlampor för användning i gruvor med explosiv gruvgas - Fordringar på funktion och säkerhet
Explosive atmospheres - Part 35-2: Caplights for use in mines susceptible to firedamp - Performance and other safety-related matters
Läs mer
 

SS-EN 60079-29-3, utg 1:2015  |  IEC 60079-29-3:2014  |  EN 60079-29-3:2014
Återgivning  |  Publicerad
Explosiv atmosfär - Del 29-3: Gasdetektorer (gasvarnare) - Vägledning beträffande fasta system av betydelse för säkerheten
Explosive atmospheres - Part 29-3: Gas detectors - Guidance on functional safety of fixed gas detection systems
Läs mer
 

SS-EN 50379-3, utg 2:2012  |    |  EN 50379-3:2012
Återgivning  |  Publicerad
Bärbara instrument för rökgasmätning - Del 3: Prestandafordringar på instrument för icke-föreskriven emissionskontroll i samband med underhåll av gaseldad utrustning
Specification for portable electrical apparatus designed to measure combustion flue gas parameters of heating appliances - Part 3: Performance requirements for apparatus used in non-statutory servicing of gas fired heating appliances
Läs mer
 

SS-EN 50379-1, utg 2:2012  |    |  EN 50379-1:2012
Återgivning  |  Publicerad
Bärbara instrument för rökgasmätning - Del 1: Allmänna fordringar och provning
Specification for portable electrical apparatus designed to measure combustion flue gas parameters of heating appliances - Part 1: General requirements and test methods
Läs mer
 

SS-EN 50379-2, utg 2:2012  |    |  EN 50379-2:2012
Återgivning  |  Publicerad
Bärbara instrument för rökgasmätning - Del 2: Prestandafordringar på instrument för föreskriven emissionskontroll
Specification for portable electrical apparatus designed to measure combustion flue gas parameters of heating appliances - Part 2: Performance requirements for apparatus used in statutory inspections and assessment
Läs mer
 

  |    |  EN 80079-34:201x
  |  
Explosive atmospheres - Part 34: Application of quality systems for equipment manufacture
Läs mer
 

SEK TS 60079-39, utg 1:201X  |  IEC/TS 60079-39:2015  |  CLC IEC/TS 60079-39:2019
Återgivning  |  Under bearbetning
Explosive atmospheres - Part 39: Intrinsically safe systems with electronically controlled spark duration limitation
Läs mer
 

SS-EN 50545-1, utg 1:2011  |    |  EN 50545-1:2011
Återgivning  |  Publicerad
Elektriska apparater för detektering och mätning av brännbara eller giftiga gaser i parkeringsgarage och tunnlar - Del 1: Allmänna prestandafordringar samt metoder för provning av detektering och mätning av kolmonoxid och kväveoxid
Electrical apparatus for the detection and measurement of toxic and combustible gases in car parks and tunnels - Part 1: General performance requirements and test methods for the detection and measurement of carbon monoxide and nitrogen oxides
Läs mer
 

  |  IEC 60079-33:2012  |  TR 60079-33:2015
  |  
Explosive atmospheres - Part 33: Equipment protection by special protection "s"
Läs mer
 

SS-EN 50050-1, utg 1:2014  |    |  EN 50050-1:2013
Återgivning  |  Publicerad
Handhållen elektrostatisk sprututrustning - Säkerhetsfordringar - Del 1: Handhållen sprututrustning för ytbeläggning med brännbar vätska
Electrostatic hand-held spraying equipment - Safety requirements - Part 1: Hand-held spraying equipment for ignitable liquid coating materials
Läs mer
 

  |    |  EN 50059:201x
  |  
Electrostatic hand-held spraying equipment - Safety requirements - Hand-held spraying equipment for non-ignitable coating materials
Läs mer
 

SS-EN 50050-2, utg 1:2014  |    |  EN 50050-2:2013
Återgivning  |  Publicerad
Handhållen elektrostatisk sprututrustning - Säkerhetsfordringar - Del 2: Handhållen sprututrustning för ytbeläggning med brännbart pulver
Electrostatic hand-held spraying equipment - Safety requirements - Part 2: Hand-held spraying equipment for ignitable coating powder
Läs mer
 

SS-EN 50050-3, utg 1:2014  |    |  EN 50050-3:2013
Återgivning  |  Publicerad
Handhållen elektrostatisk sprututrustning - Säkerhetsfordringar - Del 3: Handhållen sprututrustning för brännbart flock
Electrostatic hand-held spraying equipment - Safety requirements - Part 3: Hand-held spraying equipment for ignitable flock
Läs mer
 

SS-EN 60079-32-2, utg 1:2016  |  IEC 60079-32-2:2015  |  EN 60079-32-2:2015
Återgivning  |  Publicerad
Explosiv atmosfär - Del 32-2: Elektrostatiska risker - Provning
Explosive atmospheres - Part 32-2: Electrostatics hazards - Tests
Läs mer
 

SEK Handbok 433, utg 2:2016  |  IEC/TS 60079-32-1:2013  |  CLC/TR 60079-32-1:2015
Översättning  |  Publicerad
SEK Handbok 433 - Statisk elektricitet i explosionsfarliga områden
Explosive atmospheres - Part 32-1: Electrostatic hazards, guidance
Läs mer
 

SS-EN 50291-1, utg 1:2010/A1:2012  |    |  EN 50291-1:2010/A1:2012
Återgivning  |  Publicerad
Elektrisk utrustning för detektering av kolmonoxid i hemmiljö - Del 1: Provningsmetoder och prestandafordringar
Electrical apparatus for the detection of carbon monoxide in domestic premises - Part 1: Test methods and performance requirements
Läs mer
 

SS-EN 60079-14, utg 3:2009/C1:2011  |    |  EN 60079-14:2008/C1:2011
Återgivning  |  Upphävd
Explosiv atmosfär - Del 14: Konstruktion, val och utförande av elinstallationer
Explosive atmospheres - Part 14: Electrical installations design, selection and erection
Läs mer
 

SEK Handbok 427, utg 3:2011  |  IEC 60079-14 & 60079-17  |  
  |  Upphävd
SEK Handbok 427 - Elinstallationer i explosionsfarliga områden
Läs mer
 

SS-EN 60079-2, utg 3:2015  |  IEC 60079-2:2014  |  EN 60079-2:2014
Återgivning  |  Publicerad
Explosiv atmosfär - Del 2: Utrustning i trycksatt utförande "p"
Explosive atmospheres - Part 2: Equipment protection by pressurized enclosure "p"
Läs mer
 

  |  IEC/TS 60079-40:2015  |  
  |  
Explosive atmospheres - Part 40: Requirements for process sealing between flammable process fluids and electrical systems
Läs mer
 

SS-EN 50177, utg 3:2010/A1:2012  |    |  EN 50177:2009/A1:2012
Återgivning  |  Publicerad
Stationär utrustning för elektrostatisk ytbeläggning med brännbart pulver - Säkerhetsfordringar
Stationary electrostatic application equipment for ignitable coating powders - Safety requirements
Läs mer
 

SS-EN 50292, utg 2:2016  |    |  EN 50292:2013
Återgivning  |  Publicerad
Elektriska apparater för detektering av kolmonoxid i hemmiljö, husvagnar och båtar - Vägledning vid val, installation, användning och underhåll
Electrical apparatus for the detection of carbon monoxide in domestic premises, caravans and boats - Guide on the selection, installation, use and maintenance
Läs mer
 

SS-EN 60079-31, utg 2:2014  |  IEC 60079-31:2013  |  EN 60079-31:2014
Återgivning  |  Publicerad
Explosiv atmosfär - Del 31: Utrustning i utförande med dammskyddande kapsling "t"
Explosive atmospheres - Part 31: Equipment dust ignition protection by enclosure "t"
Läs mer
 

  |  IEC 80079-37:201X  |  
  |  
Explosive atmospheres - Part 37: Non-electrical equipment for explosive atmospheres - Non electrical type of protection constructional safety &ch&, control of ignition source &bh&, liquid immersion &kh&
Läs mer
 

SS-EN 60079-17, utg 4:2014  |  IEC 60079-17:2013  |  EN 60079-17:2014
Återgivning  |  Publicerad
Explosiv atmosfär - Del 17: Kontroll och underhåll av elektriska installationer
Explosive atmospheres - Part 17: Electrical installations inspection and maintenance
Läs mer
 

SS-EN 60079-14, utg 4:2014  |  IEC 60079-14:2013  |  EN 60079-14:2014
Återgivning  |  Publicerad
Explosiv atmosfär - Del 14: Konstruktion, val och utförande av elinstallationer
Explosive atmospheres - Part 14: Electrical installations design, selection and erection
Läs mer
 

SS-EN 60079-5, utg 2:2015  |  IEC 60079-5:2015  |  EN 60079-5:2015
Återgivning  |  Publicerad
Explosiv atmosfär - Del 5: Utrustning i utförande med sand "q"
Explosive atmospheres - Part 5: Equipment protection by powder filling "q"
Läs mer
 

SEK Handbok 427, utg 3:2011/R1:2012  |    |  
  |  Upphävd
SEK Handbok 427 - Elinstallationer i explosionsfarliga områden
Läs mer
 

SS-EN 60079-26, utg 3:2015  |  IEC 60079-26:2014  |  EN 60079-26:2015
Återgivning  |  Publicerad
Explosiv atmosfär - Del 26: Utrustning med skyddsnivå (EPL) Ga
Explosive atmospheres - Part 26: Equipment with Equipment Protection Level (EPL) Ga
Läs mer
 

SS-EN 60079-29-2, utg 2:2015  |  IEC 60079-29-2:2015  |  EN 60079-29-2:2015
Återgivning  |  Publicerad
Explosiv atmosfär - Del 29-2: Gasdetektorer (gasvarnare) - Vägledning vid val, installation, användning och underhåll av utrustning för detektering av brännbara gaser och syrgas
Explosive atmospheres - Part 29-2: Gas detectors - Selection, installation, use and maintenance of detectors for flammable gases and oxygen
Läs mer
 

SS-EN 60079-18, utg 3:2015  |  IEC 60079-18:2014  |  EN 60079-18:2015
Återgivning  |  Publicerad
Explosiv atmosfär - Del 18: Utrustning i utförande med ingjutning "m"
Explosive atmospheres - Part 18: Equipment protection by encapsulation "m"
Läs mer
 

SS-EN 50054, utg 1:1992/A1:1995  |    |  EN 50054:1991/A1:1995
Återgivning  |  Upphävd
Elektrisk utrustning för detektering och mätning av brännbara gaser - Allmänna fordringar och provningsmetoder
Electrical apparatus for the detection and measurement of combustible gases - General requirements and test methods
Läs mer
 

SS-EN 50055, utg 1:1992/A1:1995  |    |  EN 50055:1991/A1:1995
Återgivning  |  Upphävd
Elektrisk utrustning för detektering och mätning av brännbara gaser - Apparater i Grupp I för indikering av upp till 5 % (v/v) metan i luft - Prestandafordringar
Electrical apparatus for the detection and measurement of combustible gases - Performance requirements for Group I apparatus indicating up to 5 % (v/v) methane in air
Läs mer
 

SS-EN 50056, utg 1:1992/A1:1995  |    |  EN 50056:1991/A1:1995
Återgivning  |  Upphävd
Elektrisk utrustning för detektering och mätning av brännbara gaser - Apparater i Grupp I för indikering av upp till 100 % (v/v) metan i luft - Prestandafordringar
Electrical apparatus for the detection and measurement of combustible gases - Performance requirements for Group I apparatus indicating up to 100 % (v/v) methane in air
Läs mer
 

SS-EN 50055, utg 1:1992  |    |  EN 50055:1991
Återgivning  |  Upphävd
Elektrisk utrustning för detektering och mätning av brännbara gaser - Apparater i Grupp I för indikering av upp till 5%(v/v) metan i luft - Prestandafordringar
Electrical apparatus for the detection and measurement of combustible gases - Performance requirements for Group I apparatus indicating up to 5 % (v/v) methane in air
Läs mer
 

SS-EN 50054, utg 1:1992  |    |  EN 50054:1991
Återgivning  |  Upphävd
Elektrisk utrustning för detektering och mätning av brännbara gaser - Allmänna fordringar och provningsmetoder
Electrical apparatus for the detection and measurement of combustible gases - General requirements and test methods
Läs mer
 

SS-EN 50057, utg 1:1992  |    |  EN 50057:1991
Återgivning  |  Upphävd
Elektrisk utrustning för detektering och mätning av brännbara gaser - Apparater i Grupp II för indikering av upp till 100% (v/v) av undre explosionsgräns - Prestandafordringar
Electrical apparatus for the detection and measurement of combustible gases - Performance requirements for Group II apparatus indicating up to 100 % lower explosive limit
Läs mer
 

SS-EN 50058, utg 1:1992  |    |  EN 50058:1991
Återgivning  |  Upphävd
Elektrisk utrustning för detektering och mätning av brännbara gaser - Apparater i Grupp II för indikering av upp till 100% (v/v) gas - Prestandafordringar
Electrical apparatus for the detection and measurement of combustible gases - Performance requirements for Group II apparatus indicating up to 100 % (v/v) gas
Läs mer
 

SS-EN 50056, utg 1:1992  |    |  EN 50056:1991
Återgivning  |  Upphävd
Elektrisk utrustning för detektering och mätning av brännbara gaser - Apparater i Grupp I för indikering av upp till 100% (v/v) metan - Prestandafordringar
Electrical apparatus for the detection and measurement of combustible gases - Performance requirements for Group I apparatus indicating up to 100 % (v/v) methane
Läs mer
 

SS-EN 50016, utg 1:1983  |    |  EN 50016:1977
Återgivning  |  Upphävd
Explosionsskyddad elektrisk materiel - Utförande med övertrycksventilation
Electrical apparatus for potentially explosive atmospheres - Pressurized apparatus "p"
Läs mer
 

SS-EN 50402, utg 2:2018  |    |  EN 50402:2017
Återgivning  |  Publicerad
Elektrisk utrustning för detektering och mätning av syre eller brännbara eller giftiga gaser och ångor - Funktionssäkerhet hos fast monterade system för detektering
Electrical apparatus for the detection and measurement of combustible or toxic gases or vapours or of oxygen - Requirements on the functional safety of fixed gas detection systems
Läs mer
 

  |    |  EN 50402:201X
  |  
Electrical apparatus for the detection and measurement of combustible or toxic gases or vapours or of oxygen - Requirements on the functional safety of fixed gas detection systems
Läs mer
 

SS-EN 50223, utg 3:2015  |    |  EN 50223:2015
Återgivning  |  Publicerad
Stationär utrustning för elektrostatisk applicering av brännbart flock - Säkerhetsfordringar
Stationary electrostatic application for ignitable flock material - Safety requirements
Läs mer
 

SS-EN 60079-0, utg 4:2012/A11:2013  |    |  EN 60079-0:2012/A11:2013
Återgivning  |  Publicerad
Explosiv atmosfär - Del 0: Utrustning - Allmänna fordringar
Explosive atmospheres - Part 0: Equipment - General requirements
Läs mer
 

SS-EN 50270, utg 3:2015  |    |  EN 50270:2015
Återgivning  |  Publicerad
Elektriska apparater för detektering och mätning av syre eller brännbara eller giftiga gaser - EMC-fordringar
Electromagnetic compatibility - Electrical apparatus for the detection and measurement of combustible gases, toxic gases or oxygen
Läs mer
 

  |    |  EN 50270
  |  
Electromagnetic compatibility - Electrical apparatus for the detection and measurement of combustible gases, toxic gases or oxygen
Läs mer
 

SS-EN 60079-1, utg 3:2014  |  IEC 60079-1:2014  |  EN 60079-1:2014
Återgivning  |  Publicerad
Explosiv atmosfär - Del 1: Utrustning i utförande med explosionstät kapsling "d"
Explosive atmospheres - Part 1: Equipment protection by flameproof enclosures "d"
Läs mer
 

SEK TS 50612  |    |  CLC/TS 50612:2013
Återgivning  |  Överförs ej
Portable electrical apparatus for the measurement of combustion flue gas parameters - Guide to their use in the process of commissioning, servicing and maintaining gas fired central heating boilers
Läs mer
 

SS-EN 60079-6, utg 2:2016  |  IEC 60079-6:2015  |  EN 60079-6:2015
Återgivning  |  Publicerad
Explosiv atmosfär - Del 6: Utrustning i utförande med inneslutning i vätska ”o”
Explosive atmospheres - Part 6: Equipment protection by liquid immersion "o"
Läs mer
 

  |  IEC 60079-0:2013  |  
  |  
Interpretation sheet for Annex A of IEC 60079-0/Ed6
Läs mer
 

SS-EN 60079-25, utg 2:2011/AC1:2013  |    |  EN 60079-25:2010/AC:2013
Återgivning  |  Publicerad
Explosiv atmosfär - Del 25: Egensäkra system
Explosive atmospheres - Part 25: Intrinsically safe electrical systems
Läs mer
 

SS-EN 60079-10-2, utg 2:2015  |  IEC 60079-10-2:2015  |  EN 60079-10-2:2015
Återgivning  |  Publicerad
Explosiv atmosfär - Del 10-2: Klassning av områden med explosiv dammatmosfär
Explosive atmospheres - Part 10-2: Classification of areas - Explosive dust atmospheres
Läs mer
 

  |  IEC 60079-29-5:201X  |  
  |  
Explosive atmospheres - Part 29-5: Gas detectors - Performance requirements of detectors for toxic gases
Läs mer
 

SS-EN 60079-28, utg 2:2016  |  IEC 60079-28:2015  |  EN 60079-28:2015
Återgivning  |  Publicerad
Explosiv atmosfär - Del 28: Skydd av utrustning och överföringssystem som använder optisk strålning
Explosive atmospheres - Part 28: Protection of equipment and transmission systems using optical radiation
Läs mer
 

  |  ISO/IEC 80079-20-2:2016  |  
  |  
Explosive atmospheres - Part 20-2: Material characteristics - Combustible dusts test methods
Läs mer
 

  |    |  EN 50291-1:201X
  |  
Gas detectors - Electrical apparatus for the detection of carbon monoxide in domestic premises - Part 1: Test methods and performance requirements
Läs mer
 

SS-EN 60079-19, utg 2:2011/A1:2015  |  IEC 60079-19:2010/A1:2015  |  EN 60079-19:2011/A1:2015
Återgivning  |  Publicerad
Explosiv atmosfär - Del 19: Reparation, översyn och renovering av utrustning
Explosive atmospheres - Part 19: Equipment repair, overhaul and reclamation
Läs mer
 

SS-EN 60079-7, utg 3:2016  |  IEC 60079-7:2015  |  EN 60079-7:2015
Återgivning  |  Publicerad
Explosiv atmosfär - Del 7: Utrustning i utförande med höjd säkerhet "e"
Explosive atmospheres - Part 7: Equipment protection by increased safety ''e''
Läs mer
 

  |  IEC 60079-28:2006/IS1:2014  |  
  |  
Explosive atmospheres - Part 28: Protection of equipment and transmission systems using optical radiation
Läs mer
 

  |  ISO 80079-37:2016  |  
  |  
Explosive atmospheres - Part 37: Non-electrical equipment for explosive atmospheres - Non electrical type of protection constructional safety "c", control of ignition source "b", liquid immersion "k"
Läs mer
 

  |  ISO 80079-36:2016  |  
  |  
Explosive atmospheres - Part 36: Non-electrical equipment for explosive atmospheres - Basic method and requirements
Läs mer
 

SS-EN 60079-10-1, utg 2:2016  |  IEC 60079-10-1:2015  |  EN 60079-10-1:2015
Återgivning  |  Publicerad
Explosiv atmosfär - Del 10-1: Klassning av områden med explosiv gasatmosfär
Explosive atmospheres - Part 10-1: Classification of areas - Explosive gas atmospheres
Läs mer
 

  |  IEC 60079-11:2011/IS1:2014  |  
  |  
Explosive atmospheres - Part 11: Equipment protection by intrinsic safety "i"
Läs mer
 

SS-EN 60079-13, utg 2:2018  |  IEC 60079-13:2017  |  EN 60079-13:2017
Återgivning  |  Publicerad
Explosiv atmosfär - Del 13: Utrustning skyddad genom placering i trycksatt rum eller byggnad ”p” och i rum med mekanisk ventilation ”v”
Explosive atmospheres - Part 13: Equipment protection by pressurized room "p" and artificially ventilated room "v"
Läs mer
 

SS-EN 50628, utg 1:2017  |    |  EN 50628:2016
Återgivning  |  Publicerad
Utförande av elinstallationer i gruvor under jord
Erection of electrical installations in underground mines
Läs mer
 

  |  IEC 31M/88/NP:201X  |  
  |  
Future ISO/IEC 80079-XX/Ed1: Explosive atmospheres - Part X: Reciprocating internal combustion engines
Läs mer
 

  |  IEC 62990:201X  |  
  |  
Workplace Atmospheres - Part 1: Gas detectors - Performance requirements of detectors for toxic gases
Läs mer
 

  |  IEC 31/1183/NP:201X  |  
  |  
Electrostatic hand-held spraying equipment - Safety requirements - Part 1: Hand-held spraying equipment for ignitable liquid coating materials
Läs mer
 

  |  IEC 31/1185/NP:201X  |  
  |  
Electrostatic hand-held spraying equipment - Safety requirements - Part 3: Hand-held spraying equipment for ignitable flock
Läs mer
 

  |  IEC 31/1184/NP:201X  |  
  |  
Electrostatic hand-held spraying equipment - Safety requirements - Part 2: Hand-held spraying equipment for ignitable coating powder
Läs mer
 

  |  IEC 60079-19:2015  |  
  |  
Explosive atmospheres - Part 19: Equipment repair, overhaul and reclamation
Läs mer
 

SS-EN 60079-29-1, utg 2:2017  |  IEC 60079-29-1:2016  |  EN 60079-29-1:2016
Återgivning  |  Publicerad
Explosiv atmosfär - Del 29-1: Gasdetektorer (gasvarnare) - Prestandafordringar för utrustning för detektering av brännbara gaser
Explosive atmospheres - Part 29-1: Gas detectors - Performance requirements of detectors for flammable gases
Läs mer
 

  |  IEC/TS 60079-43:2017  |  
  |  
Explosive atmospheres - Part 43: Equipment in adverse service conditions
Läs mer
 

SS-EN 50545-1, utg 1:2011/A1:2016  |    |  EN 50545-1:2011/A1:2016
Återgivning  |  Publicerad
Elektriska apparater för detektering och mätning av brännbara eller giftiga gaser i parkeringsgarage och tunnlar - Del 1: Allmänna prestandafordringar samt metoder för provning av detektering och mätning av kolmonoxid och kväveoxid
Electrical apparatus for the detection and measurement of toxic and combustible gases in car parks and tunnels - Part 1: General performance requirements and test methods for the detection and measurement of carbon monoxide and nitrogen oxides
Läs mer
 

SS-EN 50194-2, utg 1:2006/A1:2016  |    |  EN 50194-2:2006/A1:2016
Återgivning  |  Publicerad
Elektriska apparater för detektering av brännbara gaser i hemmiljö (gasvarnare) - Del 2: Särskilda fordringar på apparater för fast installation och kontinuerlig drift i husvagnar, fritidsbåtar och liknande
Electrical apparatus for the detection of combustible gases in domestic premises - Part 2: Electrical apparatus for continuous operation in a fixed installation in recreational vehicles and similar premises - Additional test methods and performance requirements
Läs mer
 

SS-EN 50244, utg 2:2017  |    |  EN 50244:2016
Återgivning  |  Publicerad
Elektriska apparater för detektering av brännbara gaser i hemmiljö (gasvarnare) - Vägledning vid val, installation och underhåll
Electrical apparatus for detection of combustible gases in domestic premises - Guide on the selection, installation, use and maintenance
Läs mer
 

  |    |  EN 50291-2:2010/A:201X
  |  
Electrical apparatus for the detection of carbon monoxide in domestic premises - Part 2: Electrical apparatus for continuous operation in a fixed installation in recreational vehicles and similar premises including recreational craft - Additional test met
Läs mer
 

  |  IEC/TS 60079-46:2017  |  
  |  
Explosive atmospheres - Part 46: Equipment assemblies
Läs mer
 

  |  ISO/IEC 80079-20-1:2017  |  
  |  
Explosive atmospheres - Part 20-1: Material characteristics for gas and vapour classification - Test methods and data
Läs mer
 

SEK TS 50612, utg 1:201X  |    |  CLC/TS 50612:2016
Återgivning  |  Under bearbetning
Portable electrical apparatus for the measurement of combustion flue gas parameters - Guide to their use in the process of commissioning, servicing and maintaining gas fired appliances
Läs mer
 

  |  IEC/TS 60079-32-1:2013/A1:2017  |  
  |  
Explosive atmospheres - Part 32-1: Electrostatic hazards, guidance
Läs mer
 

  |  IEC/TS 60079-42:2019  |  
  |  
Explosive atmospheres - Part 42: Electrical safety devices for the control of potential ignition sources for Ex-Equipment
Läs mer
 

SS-EN 60079-14, utg 4:2014/AC1:2016  |  IEC 60079-14:2013/C1:2016  |  EN 60079-14:2014/AC:2016
Återgivning  |  Publicerad
Explosiv atmosfär - Del 14: Konstruktion, val och utförande av elinstallationer
Explosive atmospheres - Part 14: Electrical installations design, selection and erection
Läs mer
 

  |  IEC 60079-11:2011/C1:2012  |  
  |  
Explosive atmospheres - Part 11: Equipment protection by intrinsic safety "i"
Läs mer
 

  |  IEC 60079-11:2011/IS3:2016  |  
  |  
Explosive atmospheres - Part 11: Equipment protection by intrinsic safety "i"
Läs mer
 

  |  IEC 60079-11:2011/IS2:2016  |  
  |  
Explosive atmospheres - Part 11: Equipment protection by intrinsic safety "i"
Läs mer
 

SS-EN 50059, utg 2:2018  |    |  EN 50059:2018
Återgivning  |  Publicerad
Handhållen elektrostatisk sprututrustning - Säkerhetsfordringar - Handhållen sprututrustning för ytbeläggning med icke antändbar vätska
Electrostatic hand-held spraying equipment - Safety requirements - Hand-held spraying equipment for non-ignitable coating materials
Läs mer
 

SS-EN 50271, utg 3:2018  |    |  EN 50271:2018
Återgivning  |  Publicerad
Elektriska apparater för detektering och mätning av syre eller brännbara eller giftiga gaser - Särskilda fordringar på digitala apparater och apparater med programvara
Electrical apparatus for the detection and measurement of combustible gases, toxic gases or oxygen - Requirements and tests for apparatus using software and/or digital technologies
Läs mer
 

  |  IEC 60079-7:2015/IS1:2016  |  
  |  
Explosive atmospheres - Part 7: Equipment protection by increased safety ''e''
Läs mer
 

  |  IEC 60079-15:2010/IS1:2016  |  
  |  
Explosive atmospheres - Part 15: Equipment protection by type of protection "n"
Läs mer
 

  |    |  FprEN 60079-29-1:201X/FprAA:201X
  |  
Explosive atmospheres - Part 29-1: Gas detectors - Performance requirements of detectors for flammable gases
Läs mer
 

SS-EN 60079-2, utg 3:2015/AC1:2016  |  IEC 60079-2:2014/C1:2015  |  EN 60079-2:2014/AC:2015
Återgivning  |  Publicerad
Explosiv atmosfär - Del 2: Utrustning i trycksatt utförande "p"
Explosive atmospheres - Part 2: Equipment protection by pressurized enclosure "p"
Läs mer
 

SS-EN 50270, utg 3:2015/AC1:2016  |    |  EN 50270:2015/AC:2016
Återgivning  |  Publicerad
Elektriska apparater för detektering och mätning av syre eller brännbara eller giftiga gaser - EMC-fordringar
Electromagnetic compatibility - Electrical apparatus for the detection and measurement of combustible gases, toxic gases or oxygen
Läs mer
 

SS-EN IEC 60079-0, utg 5:2018  |  IEC 60079-0:2017  |  EN IEC 60079-0:2018
Återgivning  |  Publicerad
Explosiv atmosfär - Del 0: Utrustning - Allmänna fordringar
Explosive atmospheres - Part 0: Equipment - General requirements
Läs mer
 

SS-EN IEC 60079-15, utg 4:2019  |  IEC 60079-15:2017  |  EN IEC 60079-15:2019
Återgivning  |  Publicerad
Explosiv atmosfär - Del 15: Utrustning i utförande "n"
Explosive atmospheres - Part 15: Equipment protection by type of protection "n"
Läs mer
 

  |  IEC 60079-14:2013/IS1:2017  |  
  |  
Explosive atmospheres - Part 14: Electrical installations design, selection and erection
Läs mer
 

  |  IEC 62990-2:201X  |  prEN IEC 62990-2:201X
  |  
Workplace atmospheres - Part 2: Gas detectors - Selection, installation, use and maintenance of detectors for toxic gases and vapours and oxygen
Läs mer
 

SS-EN 60079-18, utg 3:2015/A1:2018  |  IEC 60079-18:2014/A1:2017  |  EN 60079-18:2015/A1:2017
Återgivning  |  Publicerad
Explosiv atmosfär - Del 18: Utrustning i utförande med ingjutning "m"
Explosive atmospheres - Part 18: Equipment protection by encapsulation "m"
Läs mer
 

SS-EN 50291-1, utg 2:2018  |    |  EN 50291-1:2018
Återgivning  |  Publicerad
Gasdetektorer - Elektrisk utrustning för detektering av kolmonoxid i hemmiljö - Del 1: Provningsmetoder och prestandafordringar
Gas detectors - Electrical apparatus for the detection of carbon monoxide in domestic premises - Part 1: Test methods and performance requirements
Läs mer
 

  |  IEC 60079-19:201X  |  prEN 60079-19:201X
  |  
Explosive atmospheres - Part 19: Equipment repair, overhaul and reclamation
Läs mer
 

  |  IEC 60079-44:201X  |  
  |  
Explosive atmospheres - Part 44 - Personal Competence
Läs mer
 

SEK Handbok 426, utg 5:2017  |  IEC 60079-10-1:2015  |  EN 60079-10-1:2015
  |  Upphävd
SEK Handbok 426 - Klassning av explosionsfarliga områden - Områden med explosiv gasatmosfär
Läs mer
 

SS-EN IEC 60079-7, utg 3:2016/A1:2018  |  IEC 60079-7:2015/A1:2017  |  EN IEC 60079-7:2015/A1:2018
Återgivning  |  Publicerad
Explosiv atmosfär - Del 7: Utrustning i utförande med höjd säkerhet "e"
Explosive atmospheres - Part 7: Equipment protection by increased safety ''e''
Läs mer
 

SEK Teknisk Rapport 60079-32-1, utg 1:201X  |  IEC/TS 60079-32-1:2017  |  CLC/TR 60079-32-1:2018
  |  Under bearbetning
Explosive atmospheres - Part 32-1: Electrostatic hazards, guidance
Läs mer
 

  |  ISO/IEC 80079-34:2018  |  
  |  
Explosive atmospheres - Part 34: Application of quality management systems for Ex Product manufacture
Läs mer
 

  |  IEC 62990-1:2019  |  
  |  
Workplace atmospheres - Part 1: Gas detectors - Performance requirements of detectors for toxic gases
Läs mer
 

  |  IEC 60079-7:2017  |  
  |  
Explosive atmospheres - Part 7: Equipment protection by increased safety ''e''
Läs mer
 

  |  IEC 60079-18:2017  |  
  |  
Explosive atmospheres - Part 18: Equipment protection by encapsulation "m"
Läs mer
 

  |  IEC 60079-20-1:2010/C1:2012  |  
  |  
Explosive atmospheres - Part 20-1: Material characteristics for gas and vapour classification - Test methods and data
Läs mer
 

  |  IEC 60079-45:201X  |  
  |  
Explosive atmospheres - Part 45 - Electrical Ignition Systems for Internal Combustion Engines
Läs mer
 

SEK Handbok 427, utg 4:2017  |  IEC 60079-14 & 60079-17  |  
  |  Publicerad
SEK Handbok 427 - Elinstallationer i explosionsfarliga områden
Läs mer
 

  |  IEC 60079-31:201X  |  FprEN IEC 60079-31:201X
  |  
Explosive atmospheres - Part 31: Equipment dust ignition protection by enclosure "t"
Läs mer
 

  |  IEC 60079-0:2011/IS3:2018  |  
  |  
Explosive atmospheres - Part 0: Equipment - General requirements
Läs mer
 

  |    |  prEN 50676:201X
  |  
Electrical equipment used for detection and concentration measurement of refrigerant gases or SF6 Performance requirements and test methods
Läs mer
 

  |  IEC 62990-3:201X  |  
  |  
Workplace atmospheres - Part 3: Gas detectors - Electrical apparatus for the detection and measurement of oxygen - Performance requirements and test methods
Läs mer
 

SS-EN 60079-1, utg 3:2014/AC1:2018  |  IEC 60079-1:2014/C1:2018  |  EN 60079-1:2014/AC:2018
Återgivning  |  Publicerad
Explosiv atmosfär - Del 1: Utrustning i utförande med explosionstät kapsling "d"
Explosive atmospheres - Part 1: Equipment protection by flameproof enclosures "d"
Läs mer
 

  |  IEC 60079-6:2015/A1:201X  |  EN 60079-6:2015/prA1:201X
  |  
Explosive atmospheres - Part 6: Equipment protection by liquid immersion "o"
Läs mer
 

  |  ISO/IEC 80079-20-1:2017/C1:2018  |  
  |  
Explosive atmospheres - Part 20-1: Material characteristics for gas and vapour classification - Test methods and data
Läs mer
 

SS-EN 60079-18, utg 3:2015/AC1:2018  |  IEC 60079-18:2014/C1:2018  |  EN 60079-18:2015/AC:2018
Återgivning  |  Publicerad
Explosiv atmosfär - Del 18: Utrustning i utförande med ingjutning "m"
Explosive atmospheres - Part 18: Equipment protection by encapsulation "m"
Läs mer
 

  |    |  FprEN 50104:201X
  |  
Elektriska apparater för detektering och mätning av syrgas - Prestandafordringar och provningsmetoder
Electrical apparatus for the detection and measurement of oxygen - Performance requirements and test methods
Läs mer
 

SS-EN 50194-2, utg 2:201X  |    |  EN 50194-2:2019
Återgivning  |  Under bearbetning
Elektriska apparater för detektering av brännbara gaser i hemmiljö (gasvarnare) - Del 2: Särskilda fordringar på apparater för fast installation och kontinuerlig drift i husvagnar, fritidsbåtar och liknande
Electrical apparatus for the detection of combustible gases in domestic premises - Part 2: Electrical apparatus for continuous operation in a fixed installation in recreational vehicles and similar premises - Additional test methods and performance requirements
Läs mer
 

  |    |  prEN 50291-2:201X
  |  
Elektrisk utrustning för detektering av kolmonoxid i hemmiljö - Del 2: Fast installerad elektrisk utrustning för kontinuerlig drift för fast installation i fritidsfordon och liknande utrymmen inklusive fritidsbåtar - Ytterligare provningsmetoder och prestandafordringar
Electrical apparatus for the detection of carbon monoxide in domestic premises - Part 2: Electrical apparatus for continuous operation in a fixed installation in recreational vehicles and similar premises including recreational craft - Additional test met
Läs mer
 

  |  IEC/TS 60079-47:201X  |  
  |  
Explosive atmospheres - Part 47: Equipment protection by 2-Wire Intrinsically Safe Ethernet concept (2-WISE)
Läs mer
 

  |  IEC 60079-29-1:2016/A1:201X  |  EN 60079-29-1:2016/prA1:201X
  |  
Explosive atmospheres - Part 29-1: Gas detectors - Performance requirements of detectors for flammable gases
Läs mer
 

SEK Handbok 426, utg 5:2017/R1:2019  |    |  
  |  Publicerad
SEK Handbok 426 - Klassning av explosionsfarliga områden - Områden med explosiv gasatmosfär
Läs mer
 

SS-EN 50014, utg 1:1983  |    |  EN 50014:1977
Återgivning  |  Upphävd
Explosionsskyddad elektrisk materiel - Allmänna fordringar
Electrical apparatus for potentially explosive atmospheres - General requirements
Läs mer
 

SS-EN 50020, utg 1:1983  |    |  EN 50020:1977
Återgivning  |  Upphävd
Explosionsskyddad elektrisk materiel - Utförande med egensäkerhet
Electrical apparatus for potentially explosive atmospheres - Intrinsic safety "i"
Läs mer
 

  |  IEC 60079-25:201X  |  prEN IEC 60079-25:201X
  |  
Explosive atmospheres - Part 25: Intrinsically safe electrical systems
Läs mer
 

SEK Handbok 426, utg 5.1:2019  |  IEC 60079-10-1:2015  |  EN 60079-10-1:2015
  |  Publicerad
SEK Handbok 426 - Klassning av explosionsfarliga områden - Områden med explosiv gasatmosfär
Läs mer
 

  |  IEC 60079-11:2011/IS4:2019  |  
  |  
Explosive atmospheres - Part 11: Equipment protection by intrinsic safety "i"
Läs mer
 

  |  IEC 60079-29-1:2016/IS1:2019  |  
  |  
Explosive atmospheres - Part 29-1: Gas detectors - Performance requirements of detectors for flammable gases
Läs mer
 

  |  IEC 60079-29-1:2016/IS2:2019  |  
  |  
Explosive atmospheres - Part 29-1: Gas detectors - Performance requirements of detectors for flammable gases
Läs mer
 

  |  IEC 60079-0:2017/IS1:2019  |  
  |  
Explosive atmospheres - Part 0: Equipment - General requirements
Läs mer
 

  |  IEC 60079-0:2017/IS2:2019  |  
  |  
Explosive atmospheres - Part 0: Equipment - General requirements
Läs mer
 

  |  IEC 60079-11:2011/IS5:201X  |  
  |  
Explosive atmospheres - Part 11: Equipment protection by intrinsic safety "i"
Läs mer
 

 

Här kan du beställa standarder:

SEK Shop

 

  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2019 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.