Standarder från SEK TK 13

SS-EN 61036, utg 2:1997  |  IEC 61036:1996  |  EN 61036:1996
Återgivning  |  Upphävd
Elmätare - Elektroniska växelströmsmätare för aktiv energi av noggrannhetsklass 1 och 2
Alternating current static watt-hour meters for active energy (Classes 1 and 2)
Läs mer
 

SS-EN 61036, utg 2:1997/A1:2000  |  IEC 61036:1996/A1:2000  |  EN 61036:1996/A1:2000
Återgivning  |  Upphävd
Elmätare - Elektroniska växelströmsmätare för aktiv energi av noggrannhetsklass 1 och 2
Alternating current static watt-hour meters for active energy (Classes 1 and 2)
Läs mer
 

SS-EN 61037, utg 1:1993  |  IEC 61037:1990  |  EN 61037:1992
Återgivning  |  Upphävd
Rundstyrningsmottagare - Elektronisk rundstyrningsmottagare för styrning av tariff och belastning
Electronic ripple control receivers for tariff and load control
Läs mer
 

SS-EN 61037, utg 1:1993/C1:1998  |    |  EN 61037:1992/C1:1997
Återgivning  |  Upphävd
Rundstyrningsmottagare - Elektronisk rundstyrningsmottagare för styrning av tariff och belastning
Electronic ripple control receivers for tariff and load control
Läs mer
 

SS-EN 61037, utg 1:1993/A1:1996  |  IEC 61037:1990/A1:1996  |  EN 61037:1992/A1:1996
Återgivning  |  Upphävd
Rundstyrningsmottagare - Elektronisk rundstyrningsmottagare för styrning av tariff och belastning
Electronic ripple control receivers for tariff and load control
Läs mer
 

SS-EN 61037, utg 1:1993/A2:1998  |  IEC 61037:1990/A2:1998  |  EN 61037:1992/A2:1998
Återgivning  |  Upphävd
Rundstyrningsmottagare - Elektronisk rundstyrningsmottagare för styrning av tariff och belastning
Electronic ripple control receivers for tariff and load control
Läs mer
 

SS-EN 61038, utg 1:1993  |  IEC 61038:1990  |  EN 61038:1992
Återgivning  |  Upphävd
Kopplingsur - Kopplingsur för styrning av tariff och belastning
Time switches for tariff and load control
Läs mer
 

SS-EN 61038, utg 1:1993/C1:1998  |    |  EN 61038:1992/C1:1997
Återgivning  |  Upphävd
Kopplingsur - Kopplingsur för styrning av tariff och belastning
Time switches for tariff and load control
Läs mer
 

SS-EN 61038, utg 1:1993/A1:1996  |  IEC 61038:1990/A1:1996  |  EN 61038:1992/A1:1996
Återgivning  |  Upphävd
Kopplingsur - Kopplingsur för styrning av tariff och belastning
Time switches for tariff and load control
Läs mer
 

SS-EN 61038, utg 1:1993/A2:1998  |  IEC 61038:1990/A2:1998  |  EN 61038:1992/A2:1998
Återgivning  |  Upphävd
Kopplingsur - Kopplingsur för styrning av tariff och belastning
Time switches for tariff and load control
Läs mer
 

SS-EN 61107, utg 2:1996  |  IEC 61107:1996  |  EN 61107:1996
Återgivning  |  Upphävd
Elmätare - Lokal datakommunikation för mätaravläsning och för styrning av tariff och belastning
Data exchange for meter reading, tariff and load control - Direct local data exchange
Läs mer
 

  |  IEC 60145:1963  |  
  |  
Var-hour (reactive energy) meters
Läs mer
 

SEN 06 01 05, utg 1:1974  |  IEC 60211:1966  |  
  |  Publicerad
Elmätare - Maximalverk, klass 1,0 - Allmänna bestämmelser och typprovning
Electrical meters - Maximum demand indicators, Class 1.0. - General requirements and type testing
Läs mer
 

SS 406 01 08, utg 3:1988  |  IEC 60338:1970  |  
  |  Publicerad
Elmätare - Fjärrmätning av energi och medeleffekt
Telemetering for consumption and demand
Läs mer
 

SS-EN 60387, utg 1:1993  |  IEC 60387:1992  |  EN 60387:1992
Översättning  |  Upphävd
Elmätare - Symboler för växelströmsmätare
Symbols for alternating-current electricity meters
Läs mer
 

SS-EN 60514, utg 1:1995  |  IEC 60514:1975  |  EN 60514:1995
Återgivning  |  Upphävd
Elmätare - Mottagningskontroll av växelströmsmätare av Ferraris-typ för aktiv energi av noggrannhetsklass 2
Acceptance inspection of Class 2 alternating-current watt-hour meters
Läs mer
 

SS-EN 60521, utg 1:1995  |  IEC 60521:1988  |  EN 60521:1995
Återgivning  |  Upphävd
Elmätare - Växelströmsmätare för aktiv energi av noggrannhetsklass 0,5, 1 och 2
Class 0,5, 1 and 2 alternating-current watthour meters
Läs mer
 

SS-EN 60521, utg 1:1995/C1:1998  |    |  EN 60521:1995/C1:1997
Återgivning  |  Upphävd
Elmätare - Växelströmsmätare för aktiv energi av noggrannhetsklass 0,5, 1 och 2
Class 0,5, 1 and 2 alternating-current watthour meters
Läs mer
 

SS-EN 60687, utg 1:1993  |  IEC 60687:1992  |  EN 60687:1992
Återgivning  |  Upphävd
Elmätare - Elektroniska växelströmsmätare för aktiv energi av noggrannhetsklass 0,2 S och 0,5 S
Alternating current static watt-hour meters for active energy (classes 0,2 S and 0,5 S)
Läs mer
 

SS 406 01 73, utg 1:1987  |  IEC 60736:1982  |  
Översättning  |  Publicerad
Provningsutrustning för elmätare
Testing equipment for electrical energy meters
Läs mer
 

SS-EN 61142, utg 1:1993  |  IEC 61142:1993  |  EN 61142:1993
Ikraftsättning  |  Upphävd
Elmätare - Lokal datakommunikation över databuss för mätaravläsning och för styrning av tariff och belastning
Data exchange for meter reading, tariff and load control - Local bus data exchange - Ersatt av 62056-31
Läs mer
 

SS-EN 61268, utg 1:1996  |  IEC 61268:1995  |  EN 61268:1996
Återgivning  |  Upphävd
Elmätare - Växelströmsmätare för reaktiv energi av noggrannhetsklass 2 och 3
Alternating current static var-hour meters for reactive energy (classes 2 and 3)
Läs mer
 

  |  IEC 61354:1995  |  
  |  
Electricity meters - Marking of auxiliary terminals for tariff devices
Läs mer
 

SS-EN 61358, utg 1:1996  |  IEC 61358:1996  |  EN 61358:1996
Återgivning  |  Upphävd
Elmätare - Mottagningskontroll av direktkopplade statiska elmätare för aktiv energi (klass 1 och 2)
Acceptance inspection for direct connected alternating current static watt-hour meters for active energy (Classes 1 and 2)
Läs mer
 

  |  IEC 61361:1995  |  
  |  
Electricity metering - Local and remote data exchange - Applications and performance
Läs mer
 

  |  IEC/TR 62051:1999  |  
  |  
Electricity metering - Glossary of terms
Läs mer
 

SS-EN 62053-31, utg 1:1998  |  IEC 62053-31:1998  |  EN 62053-31:1998
Återgivning  |  Publicerad
Elmätare - Del 31: Fordringar på pulsgivare för elektromekaniska eller elektroniska mätare (enbart 2-tråds)
Electricity metering equipment (a.c) - Particular requirements - Part 31: Pulse output devices for electromechanical and electronic meters (two wires only)
Läs mer
 

SS-EN 62053-61, utg 1:1998  |  IEC 62053-61:1998  |  EN 62053-61:1998
Återgivning  |  Publicerad
Elmätare - Del 61: Fordringar på spänning och effektförbrukning
Electricity metering equipment (a.c) - Particular requirements - Part 61: Power consumption and voltage requirements
Läs mer
 

SS-EN 62056-21, utg 1:2003  |  IEC 62056-21:2002  |  EN 62056-21:2002
Återgivning  |  Publicerad
Elmätare - Datakommunikation för avläsning av elmätare och för styrning av tariff och belastning - Del 21: Lokal dataöverföring
Electricity metering - Data exchange for meter reading, tariff and load control - Part 21: Direct local data exchange
Läs mer
 

SS-EN 62056-31, utg 1:2000  |  IEC 62056-31:1999  |  EN 62056-31:2000
Återgivning  |  Upphävd
Elmätare - Datakommunikation för avläsning av elmätare och för styrning av tariff och belastning - Del 31: Lokala nät (LAN) med tvinnad parkabel
Electricity metering - Data exchange for meter reading, tariff and load control - Part 31: Use of local area networks on twisted pair with carrier signalling
Läs mer
 

  |  IEC/TS 62056-41:1998  |  
  |  
Datakommunikation för avläsning av mätare och för styrning av tariff och belastning: Datakommunikation för WAN (Wide Area Networks): Mätdatakommunikation med PSTN (arkitektur och protokoll för centralt initierade anrop)
Electricity metering - Data exchange for meter reading, tariff and load control - Part 41: Data exchange using wide area networks: Public switched telephone network (PSTN) with LINK+ protocol
Läs mer
 

SS-EN 62056-42, utg 1:2003  |  IEC 62056-42:2002  |  EN 62056-42:2002
Återgivning  |  Publicerad
Elmätare - Datakommunikation för avläsning av elmätare och för styrning av tariff och belastning - Del 42: Tjänster i det fysiska skiktet och rutiner för uppkopplingsorienterad asynkron dataöverföring
Electricity metering - Data exchange for meter reading, tariff and load control - Part 42: Physical layer services and procedures for connection-oriented asynchronous data exchange
Läs mer
 

SS-EN 62056-46, utg 1:2003  |  IEC 62056-46:2002  |  EN 62056-46:2002
Återgivning  |  Publicerad
Elmätare - Datakommunikation för avläsning av elmätare och för styrning av tariff och belastning - Del 46: Datalänkskikt för HDLC-protokoll
Electricity metering - Data exchange for meter reading, tariff and load control - Part 46: Data link layer using HDLC protocol
Läs mer
 

  |  IEC/TS 62056-51:1998  |  
  |  
Datakommunikation för avläsning av mätare och för styrning av tariff och belastning: Applikationsnivå: Applikationsnivåprotokoll för mätdatakommunikation
Electricity metering - Data exchange for meter reading, tariff and load control - Part 51: Application layer protocols
Läs mer
 

  |  IEC/TS 62056-52:1998  |  
  |  
Datakommunikation för avläsning av mätare och för styrning av tariff och belastning: Applikationsnivå: Hantering av kommunikationsprotokoll med hjälp av DLMS server
Electricity metering - Data exchange for meter reading, tariff and load control - Part 52: Communication protocols management distribution line message specification (DLMS) server
Läs mer
 

SS-EN 62056-53, utg 1:2003  |  IEC 62056-53:2002  |  EN 62056-53:2002
Ikraftsättning/Offentliggörande  |  Upphävd
Elmätare - Datakommunikation för avläsning av elmätare och för styrning av tariff och belastning - Del 53: Tillämpningsskikt COSEM
Electricity metering - Data exchange for meter reading, tariff and load control - Part 53: COSEM application layer
Läs mer
 

SS-EN 62056-61, utg 1:2003  |  IEC 62056-61:2002  |  EN 62056-61:2002
Ikraftsättning/Offentliggörande  |  Upphävd
Elmätare - Datakommunikation för avläsning av elmätare och för styrning av tariff och belastning - Del 61: System för objektidentifiering (OBIS)
Electricity metering - Data exchange for meter reading, tariff and load control - Part 61: Object identification system (OBIS)
Läs mer
 

SS-EN 62056-62, utg 1:2003  |  IEC 62056-62:2002  |  EN 62056-62:2002
Ikraftsättning/Offentliggörande  |  Upphävd
Elmätare - Datakommunikation för avläsning av elmätare och för styrning av tariff och belastning - Del 62: Gränssnittsklasser
Electricity metering - Data exchange for meter reading, tariff and load control - Part 62: Interface classes
Läs mer
 

  |  IEC/TR 62059-11:2002  |  
  |  
Electricity metering equipment - Dependability - Part 11: General concepts
Läs mer
 

  |  IEC/TR 62059-21:2002  |  
  |  
Electricity metering equipment - Dependability - Part 21: Collection of meter dependability data from the field
Läs mer
 

  |    |  CLC/R 013-001:1999
  |  
Electricity metering - Local and remote data exchange - Application and performance - (IEC TR3 61361 1995)
Läs mer
 

SS 406 01 34, utg 1:1985  |    |  HD 434:1984
Återgivning  |  Upphävd
Rundstyrningsmottagare
Ripple control receivers -
Läs mer
 

SEN 06 01 10, utg 1:1967  |    |  
  |  Upphävd
Elmätare - Uttagsmärkning för hjälpkretsar
Electrical meters - Marking of terminals for auxiliary circuits
Läs mer
 

SEN 06 01 11, utg 1:1972  |    |  
  |  Upphävd
Elmätare - Uttagsmärkning för kopplingsur
Integrating meter - Marking of terminals for time switches
Läs mer
 

SEN 06 01 15, utg 1:1971  |    |  
Saknar motsvarighet i IEC eller CENELEC  |  Publicerad
Samordning av märkdata för elmätare och smältpropp i mätarsäkring - Fordringar och typprovning
Coordination of rated values for watthour meters and associated fuses - Requirements and type-tests
Läs mer
 

SS 430 01 01, utg 7:2000  |    |  
  |  Upphävd
Mätartavlor
Läs mer
 

SS 430 01 10, utg 6:2000  |    |  
  |  Upphävd
Mätarskåp
Läs mer
 

SEN 01 02 20, utg 1:1964  |    |  
  |  Upphävd
Mätdon för vetenskap och industri - Elektroteknisk ordlista
Läs mer
 

SS-EN 62052-11, utg 1:2003  |  IEC 62052-11:2003  |  EN 62052-11:2003
Återgivning  |  Publicerad
Elmätare - Allmänna fordringar och provning - Del 11: Mätare
Electricity metering equipment (AC) - General requirements, tests and test conditions - Part 11: Metering equipment
Läs mer
 

SS-EN 62053-11, utg 1:2003  |  IEC 62053-11:2003  |  EN 62053-11:2003
Återgivning  |  Publicerad
Elmätare - Del 11: Fordringar på elektromekaniska mätare för aktiv energi av noggrannhetsklass 0,5, 1 och 2
Electricity metering equipment (a.c) - Particular requirements - Part 11: Electromechanical meters for active energy (classes 0,5, 1 and 2)
Läs mer
 

SS-EN 62053-21, utg 1:2003  |  IEC 62053-21:2003  |  EN 62053-21:2003
Återgivning  |  Publicerad
Elmätare - Del 21: Fordringar på elektroniska mätare för aktiv energi av noggrannhetsklass 1 och 2
Electricity metering equipment (a.c.) - Particular requirements - Part 21: Static meters for active energy (classes 1 and 2)
Läs mer
 

SS-EN 62053-22, utg 1:2003  |  IEC 62053-22:2003  |  EN 62053-22:2003
Återgivning  |  Publicerad
Elmätare - Del 22: Fordringar på elektroniska mätare för aktiv energi av noggrannhetsklass 0,2 S och 0,5 S
Electricity metering equipment (a.c.) - Particular requirements - Part 22: Static meters for active energy (classes 0,2 S and 0,5 S)
Läs mer
 

SS-EN 62053-23, utg 1:2003  |  IEC 62053-23:2003  |  EN 62053-23:2003
Återgivning  |  Publicerad
Elmätare - Del 23: Fordringar på elektroniska mätare för reaktiv energi av noggrannhetsklass 2 och 3
Electricity metering equipment (a.c.) - Particular requirements - Part 23: Static meters for reactive energy (classes 2 and 3)
Läs mer
 

SS-EN 62054-11, utg 1:2005  |  IEC 62054-11:2004  |  EN 62054-11:2004
Återgivning  |  Publicerad
Elmätare - Styrning av tariff och belastning - Del 11: Särskilda fordringar på elektroniska rundstyrningsmottagare
Electricity metering equipment (AC) - Tariff and load control - Part 11: Particular requirements for electronic ripple control receivers
Läs mer
 

SS-EN 62054-21, utg 1:2005  |  IEC 62054-21:2004  |  EN 62054-21:2004
Återgivning  |  Publicerad
Elmätare - Styrning av tariff och belastning - Del 21: Särskilda fordringar på kopplingsur
Electricity metering (a.c.) - Tariff and load control - Part 21: Particular requirements for time switches
Läs mer
 

SS-EN 62052-21, utg 1:2005  |  IEC 62052-21:2004  |  EN 62052-21:2004
Återgivning  |  Publicerad
Elmätare - Allmänna fordringar och provning - Del 21: Utrustning för styrning av tariff och belastning
Electricity metering equipment (a.c.) - General requirements, tests and test conditions - Part 21: Tariff and load control equipment
Läs mer
 

  |  IEC/PAS 62355:200X  |  
  |  
STS Association - Standard Transfer Specification - Synopsis
Läs mer
 

  |  IEC/TR 62051-1:2004  |  
  |  
Electricity metering - Data exchange for meter reading, tariff and load control - Glossary of terms - Part 1: Terms related to data exchange with metering equipment using DLMS/COSEM
Läs mer
 

SS-EN 62059-41, utg 1:2007  |  IEC 62059-41:2006  |  EN 62059-41:2006
Återgivning  |  Publicerad
Elmätare - Tillförlitlighet - Del 41: Prediktering av funktionssäkerhet
Electricity metering equipment - Dependability - Part 41: Reliability prediction
Läs mer
 

SS 406 01 10, utg 2:2004  |    |  
  |  Publicerad
Elmätare - Uttagsmärkning för hjälpkretsar
Integrating meters - Marking of terminals for auxiliary circuits
Läs mer
 

SS 406 01 11, utg 2:2004  |    |  
  |  Publicerad
Elmätare - Uttagsmärkning för kopplingsur
Integrating meters - Marking of terminals for time switches
Läs mer
 

  |  IEC/PAS 62055-41:2003  |  
  |  
Electricity metering - Payment metering systems - Part 41: Standard Transfer Specification
Läs mer
 

SS-EN 62053-52, utg 1:2006  |  IEC 62053-52:2005  |  EN 62053-52:2005
Översättning  |  Publicerad
Elmätare - Del 52: Symboler
Electricity metering equipment (AC) - Particular requirements - Part 52: Symbols
Läs mer
 

  |  IEC/TR 62055-21:2005  |  
  |  
Electricity metering - Payment metering systems - Part 21: Framework for standardization
Läs mer
 

SS-EN 62055-31, utg 1:2008  |  IEC 62055-31:2005  |  EN 62055-31:2005
Återgivning  |  Publicerad
Elmätare - Betalsystem - Del 31: Särskilda fordringar på statiska betalmätare för aktiv energi (klass 1 och 2)
Electricity metering - Payment systems - Part 31: Particular requirements - Static payment meters for active energy (classes 1 and 2)
Läs mer
 

SS 430 01 10, utg 7:2005  |    |  
  |  Upphävd
Mätarskåp
Meter cabinets
Läs mer
 

SS 430 01 01, utg 8:2005  |    |  
  |  Upphävd
Mätartavlor
Meter boards
Läs mer
 

SS-EN 62056-53, utg 2:2007  |  IEC 62056-53:2006  |  EN 62056-53:2007
Ikraftsättning/Offentliggörande  |  Upphävd
Elmätare - Datakommunikation för avläsning av elmätare och för styrning av tariff och belastning - Del 53: Tillämpningsskikt COSEM
Electricity metering - Data exchange for meter reading, tariff and load control - Part 53: COSEM application layer
Läs mer
 

SS-EN 62056-47, utg 1:2008  |  IEC 62056-47:2006  |  EN 62056-47:2007
Återgivning  |  Publicerad
Elmätare - Datakommunikation för avläsning av elmätare och för styrning av tariff och belastning - Del 47: COSEM transportskikt för IPv4-nät
Electricity metering - Data exchange for meter reading, tariff and load control - Part 47: COSEM transport layers for IPv4 networks
Läs mer
 

SS-EN 62056-46, utg 1:2003/A1:2007  |  IEC 62056-46:2002/A1:2006  |  EN 62056-46:2002/A1:2007
Återgivning  |  Publicerad
Elmätare - Datakommunikation för avläsning av elmätare och för styrning av tariff och belastning - Del 46: Datalänkskikt för HDLC-protokoll
Electricity metering - Data exchange for meter reading, tariff and load control - Part 46: Data link layer using HDLC protocol
Läs mer
 

SS-EN 62056-62, utg 2:2007  |  IEC 62056-62:2006  |  EN 62056-62:2007
Ikraftsättning/Offentliggörande  |  Upphävd
Elmätare - Datakommunikation för avläsning av elmätare och för styrning av tariff och belastning - Del 62: Gränssnittsklasser
Electricity metering - Data exchange for meter reading, tariff and load control - Part 62: Interface classes
Läs mer
 

SS-EN 62056-61, utg 2:2007  |  IEC 62056-61:2006  |  EN 62056-61:2007
Ikraftsättning/Offentliggörande  |  Upphävd
Elmätare - Datakommunikation för avläsning av elmätare och för styrning av tariff och belastning - Del 61: System för objektidentifiering (OBIS)
Electricity metering - Data exchange for meter reading, tariff and load control - Part 61: Object identification system (OBIS)
Läs mer
 

SS-EN 50470-1, utg 1:2007  |    |  EN 50470-1:2006
Återgivning  |  Publicerad
Elmätare - Allmänna fordringar och provning - Del 1: Mätare av noggrannhetsklass A, B och C
Electricity metering equipment (a.c.) - Part 1: General requirements, tests and test conditions - Metering equipment (class indexes A, B and C)
Läs mer
 

SS-EN 50470-2, utg 1:2007  |    |  EN 50470-2:2006
Återgivning  |  Publicerad
Elmätare - Del 2: Fordringar på elektromekaniska mätare för aktiv energi av noggrannhetsklass A och B
Electricity metering equipment (a.c.) - Part 2: Particular requirements - Electromechanical meters for active energy (class indexes A and B)
Läs mer
 

SS-EN 50470-3, utg 1:2007  |    |  EN 50470-3:2006
Återgivning  |  Publicerad
Elmätare - Del 3: Fordringar på elektroniska mätare för aktiv energi av noggrannhetsklass A, B och C
Electricity metering equipment (a.c.) - Part 3: Particular requirements - Static meters for active energy (class indexes A, B and C)
Läs mer
 

  |  IEC 62055-41:2007  |  
  |  
Electricity metering - Payment systems - Part 41: Standard transfer specification (STS) - Application layer protocol for one-way token carrier systems
Läs mer
 

  |  IEC 62055-51:2007  |  
  |  
Electricity metering - Payment metering systems - Part 51: Standard transfer specification - Physical layer protocol for one-way numeric and magnetic card token carriers
Läs mer
 

SS 430 01 15, utg 1:2007  |    |  
  |  Publicerad
Mätarskåp och mätartavla för mättransformatormätning
Meter cabinets and meter board with measuring transformer
Läs mer
 

SS-EN 62059-31-1, utg 1:2009  |  IEC 62059-31-1:2008  |  EN 62059-31-1:2008
Återgivning  |  Publicerad
Elmätare - Tillförlitlighet - Del 31-1: Accelererad funktionssäkerhetsprovning - Förhöjd temperatur och fuktighet
Electricity metering equipment - Dependability - Part 31-1: Accelerated reliability testing - Elevated temperature and humidity
Läs mer
 

  |  IEC 62055-52:2008  |  
  |  
Electricity metering - Payment systems - Part 52: Standard transfer specification (STS) - Physical layer protocol for a twoway virtual token carrier for direct local connection
Läs mer
 

SS-EN 62058-21, utg 1:2010  |  IEC 62058-21:2008  |  EN 62058-21:2010
Återgivning  |  Publicerad
Elmätare för växelström - Mottagningskontroll - Del 21: Särskilda fordringar på elektromekaniska mätare för aktiv energi (klass 0,5, 1 och 2 och noggrannhetsklass A och B)
Electricity metering equipment (a.c.) - Acceptance inspection - Part 21: Particular requirements for electromechanical meters for active energy (classes 0,5, 1 and 2 and class indexes A and B)
Läs mer
 

SS-EN 62058-31, utg 1:2010  |  IEC 62058-31:2008  |  EN 62058-31:2010
Återgivning  |  Publicerad
Elmätare för växelström - Mottagningskontroll - Del 31: Särskilda fordringar på elektroniska mätare för aktiv energi (klass 0,2 S, 0,5 S, 1 och 2 och noggrannhetsklass A, B och C)
Electricity metering equipment (a.c.) - Acceptance inspection - Part 31: Particular requirements for static meters for active energy (classes 0,2 S, 0,5 S, 1 and 2, and class indexes A, B and C)
Läs mer
 

SS-EN 62058-11, utg 1:2010  |  IEC 62058-11:2008  |  EN 62058-11:2010
Återgivning  |  Publicerad
Elmätare för växelström - Mottagningskontroll - Del 11: Allmänna rutiner för mottagningskontroll
Electricity metering equipment (a.c.) - Acceptance inspection - Part 11: General acceptance inspection methods
Läs mer
 

SS-EN 62059-32-1, utg 1:2012  |  IEC 62059-32-1:2011  |  EN 62059-32-1:2012
Återgivning  |  Publicerad
Elmätare - Tillförlitlighet - Del 32-1: Hållbarhet - Provning av metrologiska egenskapers stabilitet med förhöjd temperatur
Electricity metering equipment - Dependability - Part 32-1: Durability - Testing of the stability of metrological characteristics by applying elevated temperature
Läs mer
 

SS-EN 62056-3-1, utg 1:2014  |  IEC 62056-3-1:2013  |  EN 62056-3-1:2014
Återgivning  |  Publicerad
Elmätare - Datakommunikation för avläsning av elmätare och för styrning av tariff och belastning - Del 3-1: Lokala nät (LAN) med tvinnad parkabel
Electricity metering data exchange - The DLMS/COSEM suite - Part 3 -1: Use of local area networks on twisted pair with carrier signalling
Läs mer
 

SS-EN 62056-6-1, utg 1:2013  |  IEC 62056-6-1:2013  |  EN 62056-6-1:2013
Återgivning  |  Publicerad
Elmätare - Datakommunikation för avläsning av elmätare och för styrning av tariff och belastning - DLMS/COSEM-familjen - Del 6-1: System för objektidentifiering (OBIS)
Electricity metering data exchange - The DLMS/COSEM suite - Part 6-1: Object Identification System (OBIS)
Läs mer
 

SS-EN 62056-6-2, utg 1:2013  |  IEC 62056-6-2:2013  |  EN 62056-6-2:2013
Återgivning  |  Publicerad
Elmätare - Datakommunikation för avläsning av elmätare och för styrning av tariff och belastning - DLMS/COSEM-familjen - Del 6-2: Gränssnittsklasser
Electricity metering data exchange - The DLMS/COSEM suite - Part 6-2: COSEM interface classes
Läs mer
 

SS 430 01 10, utg 8:2012  |    |  
  |  Upphävd
Mätarskåp
Meter cabinets
Läs mer
 

SS-EN 62056-5-3, utg 1:2014  |  IEC 62056-5-3:2013  |  EN 62056-5-3:2014
Återgivning  |  Publicerad
Elmätare - Datakommunikation för avläsning av elmätare och för styrning av tariff och belastning - Del 5-3: Tillämpningsskikt COSEM
Electricity metering data exchange - The DLMS/COSEM suite - Part 5-3: DLMS/COSEM application layer
Läs mer
 

SS-EN 62056-8-3, utg 1:2014  |  IEC 62056-8-3:2013  |  EN 62056-8-3:2013
Återgivning  |  Publicerad
Elmätare - Datakommunikation för avläsning av elmätare och för styrning av tariff och belastning - DLMS/COSEM-familjen - Del 8-3: Kommunikationsprofil för PLC S-FSK grannskapsnätverk
Electricity metering data exchange - The DLMS/COSEM suite - Part 8-3: Communication profile for PLC S-FSK neighbourhood networks
Läs mer
 

SS-EN 62056-9-7, utg 1:2014  |  IEC 62056-9-7:2013  |  EN 62056-9-7:2013
Återgivning  |  Publicerad
Elmätare - Datakommunikation för avläsning av elmätare och för styrning av tariff och belastning - DLMS/COSEM-familjen - Del 9-7: Kommunikationsprofil för TCP-UPD/IP
Electricity metering data exchange - The DLMS/COSEM suite - Part 9-7: Communication profile for TCP-UDP/IP networks
Läs mer
 

SS-EN 62056-7-6, utg 1:2014  |  IEC 62056-7-6:2013  |  EN 62056-7-6:2013
Återgivning  |  Publicerad
Elmätare - Datakommunikation för avläsning av elmätare och för styrning av tariff och belastning - DLMS/COSEM-familjen - Del 7-6: Uppkopplingsorienterad HDLC-baserad kommunikationsprofil i tre skikt
Electricity metering data exchange - The DLMS/COSEM suite - Part 7-6: The 3-layer, connection-oriented HDLC based communication profile
Läs mer
 

  |  IEC 62056-3-2:201x  |  
  |  
Electricity metering data exchange - The DLMS/COSEM suite - Part 3-2: Local interface using twisted pair with carrier signalling
Läs mer
 

SEK Teknisk Rapport 50572, utg 1:201x  |    |  CEN/CLC/ETSI/TR 50572:2011
Återgivning  |  Under bearbetning
Functional reference architecture for communications in smart metering systems
Läs mer
 

  |  IEC 6XXXX:201X  |  
  |  
Proposal for a new Technical Report and Call for experts: Harmonisation DLMS/COSEM - CIM: Translation between CIM (IEC 61968) and DLMS/COSEM (IEC 62056) data models and message profiles
Läs mer
 

SEK Teknisk Rapport 50579, utg 1:2013  |    |  CLC/TR 50579:2012
Återgivning  |  Publicerad
Electricity metering equipment (a.c.) - Severity levels, immunity requirements and test methods for conducted disturbances in the frequency range 2 kHz - 150 kHz
Läs mer
 

  |  IEC 62056-5-3-8:201x  |  
  |  
ELECTRICITY METERING DATA EXCHANGE - Part 5-3-8 Smart Message Language SML
Läs mer
 

SS-EN 62056-1-0, utg 1:2016  |  IEC 62056-1-0:2014  |  EN 62056-1-0:2015
Återgivning  |  Publicerad
Elmätare - Datakommunikation för avläsning av elmätare och för styrning av tariff och belastning - DLMS/COSEM-familjen - Del 1-0: Ramar för standardisering av smart mätning
Electricity metering data exchange - The DLMS/COSEM suite - Part 1-0: Smart metering standardisation framework
Läs mer
 

  |  IEC 62053-41:201X  |  
  |  
Electricity metering equipment (DC direct current) - Particular requirements - Part 41 - Static meter for active energy (class 0.5 and 1)
Läs mer
 

SS-EN 62056-8-6, utg 1:2017  |  IEC 62056-8-6:2017  |  EN 62056-8-6:2017
Återgivning  |  Publicerad
Elmätare - Datakommunikation för avläsning av elmätare och för styrning av tariff och belastning - DLMS/COSEM-familjen - Del 8-6: PLC ISO/IEC 12139-1 kommunikationsprofil för hög datahastighet för grannskapsnätverk
Electricity metering data exchange - The DLMS/COSEM suite - Part 8-6: High speed PLC ISO/IEC 12139-1 profile for neighbourhood networks
Läs mer
 

  |  IEC/TS 62056-6-9:2016  |  
  |  
Electricity metering data exchange - The DLMS/COSEM suite - Part 6-9: Mapping between the Common Information Model message profiles (IEC 61968-9) and DLMS/COSEM (IEC 62056) data models and protocols
Läs mer
 

SS-EN 62053-24, utg 1:2015  |  IEC 62053-24:2014  |  EN 62053-24:2015
Återgivning  |  Publicerad
Elmätare - Del 24: Fordringar på elektroniska mätare för reaktiv energi vid grundfrekvens (noggrannhetsklass 0,5 S, 1 S och 1)
Electricity metering equipment (a.c.) - Particular requirements - Part 24: Static meters for reactive energy at fundamental frequency (classes 0,5 S, 1 S and 1)
Läs mer
 

  |  IEC 62056-21:201X  |  
  |  
ELECTRICITY METERING - DATA EXCHANGE FOR METER READING, TARIFF AND LOAD CONTROL - Part 21: Direct local data exchange; Amendment A: Mode D DFI interface with OBIS codes
Läs mer
 

  |  IEC 62059-1-0:201X  |  
  |  
IEC/TS 62056-9-1: ELECTRICITY METERING DATA EXCHANGE - The DLMS/COSEM SUITE - Part 9-1: Communication Profile using web-services to access a COSEM Server via a COSEM Access Service (CAS)
Läs mer
 

SS 430 01 01, utg 9:2013  |    |  
  |  Upphävd
Mätartavlor
Meter boards
Läs mer
 

SS 430 01 10, utg 9:2013  |    |  
  |  Upphävd
Mätarskåp
Meter cabinets
Läs mer
 

SS-EN 61036, utg 1:1993  |  IEC 61036:1990  |  EN 61036:1992
  |  Upphävd
Elmätare - Elektroniska växelströmsmätare för aktiv energi av noggrannhetsklass 1 och 2
Electricity meters - Alternating current static watt-hour meters for active energy (classes 1 and 2)
Läs mer
 

SS 406 01 08, utg 2:1987  |  IEC 60338:1970  |  
  |  Upphävd
Elmätare - Fjärrmätning av energi och medeleffekt
Electrical meters - Telemetering for consumption and demand
Läs mer
 

  |  IEC/TS 62056-8-20:2016  |  
  |  
Electricity metering data exchange - The DLMS/COSEM suite - Part 8-20: Mesh communication profile for neighbourhood networks
Läs mer
 

  |  IEC 62055-41:2014  |  
  |  
Electricity metering - Payment systems - Part 41: Standard transfer specification (STS) - Application layer protocol for one-way token carrier systems
Läs mer
 

SS-EN 62052-31, utg 1:2017  |  IEC 62052-31:2015  |  EN 62052-31:2016
Återgivning  |  Publicerad
Elmätare - Allmänna fordringar och provning - Del 31: Säkerhetsfordringar och provningsmetoder
Electricity metering equipment (AC) - General requirements, tests and test conditions - Part 31: Product safety requirements and tests
Läs mer
 

  |  IEC 62057-1:201X  |  
  |  
IEC 62057-1, Test equipment, techniques and procedures for electrical energy meters - Part 1: Stationary Meter Test Units (MTU)
Läs mer
 

SS-EN 62056-6-2, utg 2:2017  |  IEC 62056-6-2:2016  |  EN 62056-6-2:2016
Återgivning  |  Publicerad
Elmätare - Datakommunikation för avläsning av elmätare och för styrning av tariff och belastning - DLMS/COSEM-familjen - Del 6-2: Gränssnittsklasser
Electricity metering data exchange - The DLMS/COSEM suite - Part 6-2: COSEM interface classes
Läs mer
 

SS-EN 62056-5-3, utg 2:2017  |  IEC 62056-5-3:2016  |  EN 62056-5-3:2016
Återgivning  |  Publicerad
Elmätare - Datakommunikation för avläsning av elmätare och för styrning av tariff och belastning - Del 5-3: Tillämpningsskikt DLMS/COSEM
Electricity metering data exchange - The DLMS/COSEM suite - Part 5-3: DLMS/COSEM application layer
Läs mer
 

SS-EN 62056-4-7, utg 1:2017  |  IEC 62056-4-7:2015  |  EN 62056-4-7:2016
Återgivning  |  Publicerad
Elmätare - Datakommunikation för avläsning av elmätare och för styrning av tariff och belastning - Del 4-7: DLMS/COSEM transportskikt för IP-nät
Electricity metering data exchange - The THE DLMS/COSEM suite - Part 4-7: DLMS/COSEM transport layer for IP networks
Läs mer
 

SS-EN 62056-6-1, utg 2:2017  |  IEC 62056-6-1:2015  |  EN 62056-6-1:2016
Återgivning  |  Publicerad
Elmätare - Datakommunikation för avläsning av elmätare och för styrning av tariff och belastning - DLMS/COSEM-familjen - Del 6-1: System för objektidentifiering (OBIS)
Electricity metering data exchange - The DLMS/COSEM suite - Part 6-1: Object Identification System (OBIS)
Läs mer
 

SS 430 01 10, utg 10:2015  |    |  
  |  Publicerad
Mätarskåp
Meter cabinets
Läs mer
 

SS 430 01 01, utg 10:2015  |    |  
  |  Publicerad
Mätartavlor
Meter boards
Läs mer
 

SEK TS 50568-4, utg 1:201x  |    |  CLC/TS 50568-4:2015
Återgivning  |  Under bearbetning
Electricity metering data exchange - Part 4: Lower layer PLC profile using SMITP B-PSK modulation
Läs mer
 

SEK TS 50568-8, utg 1:201x  |    |  CLC/TS 50568-8:2015
Återgivning  |  Under bearbetning
Electricity metering data exchange - The DLMS/COSEM suite - Part 8: SMITP B-PSK PLC communication profile for neighbourhood networks - Including: The Original-SMITP PLC B-PSK communication profile, The Original-SMITP Local data exchange profile and The Original-SMITP IP communication profile
Läs mer
 

SEK TS 52056-8-4, utg 1:201x  |    |  CLC/TS 52056-8-4:2015
Återgivning  |  Under bearbetning
Electricity metering data exchange - The DLMS/COSEM suite - Part 8-4: Narrow-band OFDM PRIME PLC communication profile for neighbourhood networks
Läs mer
 

SEK TS 52056-8-5, utg 1:201x  |    |  CLC/TS 52056-8-5:2015
Återgivning  |  Under bearbetning
Electricity metering data exchange - The DLMS/COSEM suite - Part 8-5: Narrow-band OFDM G3-PLC communication profile for neighbourhood networks
Läs mer
 

SEK TS 50590, utg 1:201x  |    |  CLC/TS 50590:2015
Återgivning  |  Under bearbetning
Electricity metering data exchange - Lower layer PLC profile using Adaptive Multi Carrier Spread-Spectrum (AMC-SS) modulation
Läs mer
 

SEK TS 52056-8-7, utg 1:201x  |    |  CLC/TS 52056-8-7:2015
Återgivning  |  Under bearbetning
Electricity metering data exchange - The DLMS/COSEM suite - Part 8-7: AMC-SS PLC communication profile for neighbourhood networks
Läs mer
 

  |  IEC 62055-1-0:201X  |  
  |  
Electricity metering systems - Part 1-0: Interoperability framework for payment systems
Läs mer
 

  |  IEC 62055-61:201X  |  
  |  
Electricity metering systems - Part 61: Business functions for payment systems
Läs mer
 

SS-EN 62056-7-5, utg 1:2017  |  IEC 62056-7-5:2016  |  EN 62056-7-5:2016
Återgivning  |  Publicerad
Elmätare - Datakommunikation för avläsning av elmätare och för styrning av tariff och belastning - DLMS/COSEM-familjen - Del 7-5: Lokala kommunikationsprofiler för lokala nät
Electricity metering data exchange - The DLMS/COSEM suite - Part 7-5: Local data transmission profiles for Local Networks (LN)
Läs mer
 

SS-EN 62052-11, utg 1:2003/A1:2017  |  IEC 62052-11:2003/A1:2016  |  EN 62052-11:2003/A1:2017
Återgivning  |  Publicerad
Elmätare - Allmänna fordringar och provning - Del 11: Mätare
Electricity metering equipment (a.c.) - General requirements, tests and test conditions - Part 11: Metering equipment
Läs mer
 

SS-EN 62052-21, utg 1:2005/A1:2017  |  IEC 62052-21:2004/A1:2016  |  EN 62052-21:2004/A1:2017
Återgivning  |  Publicerad
Elmätare - Allmänna fordringar och provning - Del 21: Utrustning för styrning av tariff och belastning
Electricity metering equipment (a.c.) - General requirements, tests and test conditions - Part 21: Tariff and load control equipment
Läs mer
 

SS-EN 62053-11, utg 1:2003/A1:2017  |  IEC 62053-11:2003/A1:2016  |  EN 62053-11:2003/A1:2017
Återgivning  |  Publicerad
Elmätare - Del 11: Fordringar på elektromekaniska mätare för aktiv energi av noggrannhetsklass 0,5, 1 och 2
Electricity metering equipment (a.c) - Particular requirements - Part 11: Electromechanical meters for active energy (classes 0,5, 1 and 2)
Läs mer
 

SS-EN 62053-21, utg 1:2003/A1:2017  |  IEC 62053-21:2003/A1:2016  |  EN 62053-21:2003/A1:2017
Återgivning  |  Publicerad
Elmätare - Del 21: Fordringar på elektroniska mätare för aktiv energi av noggrannhetsklass 1 och 2
Electricity metering equipment (a.c.) - Particular requirements - Part 21: Static meters for active energy (classes 1 and 2)
Läs mer
 

SS-EN 62053-22, utg 1:2003/A1:2017  |  IEC 62053-22:2003/A1:2016  |  EN 62053-22:2003/A1:2017
Återgivning  |  Publicerad
Elmätare - Del 22: Fordringar på elektroniska mätare för aktiv energi av noggrannhetsklass 0,2 S och 0,5 S
Electricity metering equipment (a.c.) - Particular requirements - Part 22: Static meters for active energy (classes 0,2 S and 0,5 S)
Läs mer
 

SS-EN 62053-23, utg 1:2003/A1:2017  |  IEC 62053-23:2003/A1:2016  |  EN 62053-23:2003/A1:2017
Återgivning  |  Publicerad
Elmätare - Del 23: Fordringar på elektroniska mätare för reaktiv energi av noggrannhetsklass 2 och 3
Electricity metering equipment (a.c.) - Particular requirements - Part 23: Static meters for reactive energy (classes 2 and 3)
Läs mer
 

SS-EN 62053-24, utg 1:2015/A1:2017  |  IEC 62053-24:2014/A1:2016  |  EN 62053-24:2015/A1:2017
Återgivning  |  Publicerad
Elmätare - Del 24: Fordringar på elektroniska mätare för reaktiv energi vid grundfrekvens (noggrannhetsklass 0,5 S, 1 S och 1)
Electricity metering equipment (a.c.) - Particular requirements - Part 24: Static meters for reactive energy at fundamental frequency (classes 0,5 S, 1 S and 1)
Läs mer
 

SS-EN 62054-11, utg 1:2005/A1:2017  |  IEC 62054-11:2004/A1:2016  |  EN 62054-11:2004/A1:2017
Återgivning  |  Publicerad
Elmätare - Styrning av tariff och belastning - Del 11: Särskilda fordringar på elektroniska rundstyrningsmottagare
Electricity metering equipment (a.c.) - Tariff and load control - Part 11: Particular requirements for electronic ripple control receivers
Läs mer
 

SS-EN 62054-21, utg 1:2005/A1:2017  |  IEC 62054-21:2004/A1:2017  |  EN 62054-21:2004/A1:2017
Återgivning  |  Publicerad
Elmätare - Styrning av tariff och belastning - Del 21: Särskilda fordringar på kopplingsur
Electricity metering (AC) - Tariff and load control - Part 21: Particular requirements for time switches
Läs mer
 

  |  IEC/TS 62056-9-1:2016  |  
  |  
Electricity metering data exchange - The DLMS/COSEM suite - Part 9-1: Communication profile using web-services to access a DLMS/COSEM server via a COSEM Access Service (CAS)
Läs mer
 

  |  IEC 13/1644/NP  |  
  |  
Electricity metering data exchange - The dlms/cosem suite - Part 7-3: Wired and wireless M-Bus communication profiles for local and 97 neighbourhood networks
Läs mer
 

SS-EN 62056-7-3, utg 1:2017  |  IEC 62056-7-3:2017  |  EN 62056-7-3:2017
Återgivning  |  Publicerad
Elmätare - Datakommunikation för avläsning av elmätare och för styrning av tariff och belastning - DLMS/COSEM-familjen - Del 7-3: Trådbunden och trådlös kommunikationsprofil M-Bus för lokala nät och grannskapsnätverk
Electricity metering data exchange - The DLMS/COSEM suite - Part 7-3: Wired and wireless M-Bus communication profiles for local and neighbourhood networks
Läs mer
 

SS-EN 62056-5-3, utg 3:2018  |  IEC 62056-5-3:2017  |  EN 62056-5-3:2017
Återgivning  |  Publicerad
Elmätare - Datakommunikation för avläsning av elmätare och för styrning av tariff och belastning - DLMS/COSEM-familjen - Del 5-3: Tillämpningsskikt DLMS/COSEM
Electricity metering data exchange - The DLMS/COSEM suite - Part 5-3: DLMS/COSEM application layer
Läs mer
 

SS-EN IEC 62056-6-2, utg 3:2018  |  IEC 62056-6-2:2017  |  EN IEC 62056-6-2:2018
Återgivning  |  Publicerad
Elmätare - Datakommunikation för avläsning av elmätare och för styrning av tariff och belastning - DLMS/COSEM-familjen - Del 6-2: Gränssnittsklasser
Electricity metering data exchange - The DLMS/COSEM suite - Part 6-2: COSEM interface classes
Läs mer
 

SS-EN 62056-6-1, utg 3:2018  |  IEC 62056-6-1:2017  |  EN 62056-6-1:2017
Återgivning  |  Publicerad
Elmätare - Datakommunikation för avläsning av elmätare och för styrning av tariff och belastning - DLMS/COSEM-familjen - Del 6-1: System för objektidentifiering (OBIS)
Electricity metering data exchange - The DLMS/COSEM suite - Part 6-1: Object Identification System (OBIS)
Läs mer
 

  |  IEC 62056-8-8:201X  |  prEN IEC 63056-8-8:201X
  |  
Electricity metering data exchange - The DLMS/COSEM suite - Part 8-8: Communication profile for ISO/IEC 14908 series networks
Läs mer
 

  |  IEC 62053-24:2016  |  
  |  
Electricity metering equipment (a.c.) - Particular requirements - Part 24: Static meters for reactive energy at fundamental frequency (classes 0,5 S, 1 S and 1)
Läs mer
 

SS-EN 62056-8-5, utg 1:2018  |  IEC 62056-8-5:2017  |  EN 62056-8-5:2017
Återgivning  |  Publicerad
Elmätare - Datakommunikation för avläsning av elmätare och för styrning av tariff och belastning - DLMS/COSEM-familjen - Del 8-5: Smalbandig kommunikationsprofil OFDM G3-PLC för grannskapsnätverk
Electricity metering data exchange - The DLMS/COSEM suite - Part 8-5: Narrow-band OFDM G3-PLC communication profile for neighbourhood networks
Läs mer
 

  |  IEC 62052-11:2016  |  
  |  
Electricity metering equipment (a.c.) - General requirements, tests and test conditions - Part 11: Metering equipment
Läs mer
 

  |  IEC 62052-21:2016  |  
  |  
Electricity metering equipment (a.c.) - General requirements, tests and test conditions - Part 21: Tariff and load control equipment
Läs mer
 

  |  IEC 62053-11:2016  |  
  |  
Electricity metering equipment (a.c) - Particular requirements - Part 11: Electromechanical meters for active energy (classes 0,5, 1 and 2)
Läs mer
 

  |  IEC 62053-21:2016  |  
  |  
Electricity metering equipment (a.c.) - Particular requirements - Part 21: Static meters for active energy (classes 1 and 2)
Läs mer
 

  |  IEC 62053-22:2016  |  
  |  
Electricity metering equipment (a.c.) - Particular requirements - Part 22: Static meters for active energy (classes 0,2 S and 0,5 S)
Läs mer
 

  |  IEC 62053-23:2016  |  
  |  
Electricity metering equipment (a.c.) - Particular requirements - Part 23: Static meters for reactive energy (classes 2 and 3)
Läs mer
 

  |  IEC 62054-11:2016  |  
  |  
Electricity metering equipment (AC) - Tariff and load control - Part 11: Particular requirements for electronic ripple control receivers
Läs mer
 

  |  IEC 62054-21:2017  |  
  |  
Elmätare - Styrning av tariff och belastning - Del 21: Särskilda fordringar på kopplingsur
Electricity metering (AC) - Tariff and load control - Part 21: Particular requirements for time switches
Läs mer
 

  |  IEC 62055-41:2018  |  
  |  
Electricity metering systems - Part 41: Standard transfer specification (STS) - Application layer protocol for token carrier systems
Läs mer
 

SS-EN IEC 62056-8-4, utg 1:2019  |  IEC 62056-8-4:2018  |  EN IEC 62056-8-4:2019
Återgivning  |  Publicerad
Elmätare - Datakommunikation för avläsning av elmätare och för styrning av tariff och belastning - DLMS/COSEM-familjen - Del 8-4: Kommunikationsprofiler för smalbandiga OFDM G3-PLC grannskapsnätverk
Electricity metering data exchange - The DLMS/COSEM suite - Part 8-4: Communication profiles for narrow-band OFDM PLC PRIME neighbourhood networks
Läs mer
 

SS-EN 62054-21, utg 1:2005/A1:2017/AC1:2018  |  IEC 62054-21:2004/A1:2017/C1:2018  |  EN 62054-21:2004/A1:2017/AC:2018
Återgivning  |  Publicerad
Elmätare - Styrning av tariff och belastning - Del 21: Särskilda fordringar på kopplingsur
Electricity metering (AC) - Tariff and load control - Part 21: Particular requirements for time switches
Läs mer
 

SS-EN 62054-11, utg 1:2005/A1:2017/AC1:2018  |  IEC 62054-11:2004/A1:2016/C1:2018  |  EN 62054-11:2004/A1:2017/AC:2018
Återgivning  |  Publicerad
Elmätare - Styrning av tariff och belastning - Del 11: Särskilda fordringar på elektroniska rundstyrningsmottagare
Electricity metering equipment (a.c.) - Tariff and load control - Part 11: Particular requirements for electronic ripple control receivers
Läs mer
 

SS-EN 62052-11, utg 1:2003/A1:2017/AC1:2018  |  IEC 62052-11:2003/A1:2016/C1:2018  |  EN 62052-11:2003/A1:2017/AC:2018
Återgivning  |  Publicerad
Elmätare - Allmänna fordringar och provning - Del 11: Mätare
Electricity metering equipment (a.c.) - General requirements, tests and test conditions - Part 11: Metering equipment
Läs mer
 

SS-EN 62052-21, utg 1:2005/A1:2017/AC1:2018  |  IEC 62052-21:2004/A1:2016/C1:2018  |  EN 62052-21:2004/A1:2017/AC:2018
Återgivning  |  Publicerad
Elmätare - Allmänna fordringar och provning - Del 21: Utrustning för styrning av tariff och belastning
Electricity metering equipment (a.c.) - General requirements, tests and test conditions - Part 21: Tariff and load control equipment
Läs mer
 

SS-EN 62053-11, utg 1:2003/A1:2017/AC1:2018  |  IEC 62053-11:2003/A1:2016/C1:2018  |  EN 62053-11:2003/A1:2017/AC:2018
Återgivning  |  Publicerad
Elmätare - Del 11: Fordringar på elektromekaniska mätare för aktiv energi av noggrannhetsklass 0,5, 1 och 2
Electricity metering equipment (a.c) - Particular requirements - Part 11: Electromechanical meters for active energy (classes 0,5, 1 and 2)
Läs mer
 

SS-EN 62053-21, utg 1:2003/A1:2017/AC1:2018  |  IEC 62053-21:2003/A1:2016/C1:2018  |  EN 62053-21:2003/A1:2017/AC:2018
Återgivning  |  Publicerad
Elmätare - Del 21: Fordringar på elektroniska mätare för aktiv energi av noggrannhetsklass 1 och 2
Electricity metering equipment (a.c.) - Particular requirements - Part 21: Static meters for active energy (classes 1 and 2)
Läs mer
 

SS-EN 62053-22, utg 1:2003/A1:2017/AC1:2018  |  IEC 62053-22:2003/A1:2016/C1:2018  |  EN 62053-22:2003/A1:2017/AC:2018
Återgivning  |  Publicerad
Elmätare - Del 22: Fordringar på elektroniska mätare för aktiv energi av noggrannhetsklass 0,2 S och 0,5 S
Electricity metering equipment (a.c.) - Particular requirements - Part 22: Static meters for active energy (classes 0,2 S and 0,5 S)
Läs mer
 

SS-EN 62053-23, utg 1:2003/A1:2017/AC1:2018  |  IEC 62053-23:2003/A1:2016/C2:2018  |  EN 62053-23:2003/A1:2017/AC:2018
Återgivning  |  Publicerad
Elmätare - Del 23: Fordringar på elektroniska mätare för reaktiv energi av noggrannhetsklass 2 och 3
Electricity metering equipment (a.c.) - Particular requirements - Part 23: Static meters for reactive energy (classes 2 and 3)
Läs mer
 

SS-EN 62053-24, utg 1:2015/A1:2017/AC1:2018  |  IEC 62053-24:2014/A1:2016/C1:2018  |  EN 62053-24:2015/A1:2017/AC:2018
Återgivning  |  Publicerad
Elmätare - Del 24: Fordringar på elektroniska mätare för reaktiv energi vid grundfrekvens (noggrannhetsklass 0,5 S, 1 S och 1)
Electricity metering equipment (a.c.) - Particular requirements - Part 24: Static meters for reactive energy at fundamental frequency (classes 0,5 S, 1 S and 1)
Läs mer
 

SS-EN 50470-1, utg 1:2007/A1:2019  |    |  EN 50470-1:2006/A1:2018
Återgivning  |  Publicerad
Elmätare - Allmänna fordringar och provning - Del 1: Mätare av noggrannhetsklass A, B och C
Electricity metering equipment (a.c.) - Part 1: General requirements, tests and test conditions - Metering equipment (class indexes A, B and C)
Läs mer
 

SS-EN 50470-2, utg 1:2007/A1:2019  |    |  EN 50470-2:2006/A1:2018
Återgivning  |  Publicerad
Elmätare - Del 2: Fordringar på elektromekaniska mätare för aktiv energi av noggrannhetsklass A och B
Electricity metering equipment (a.c.) - Part 2: Particular requirements - Electromechanical meters for active energy (class indexes A and B)
Läs mer
 

SS-EN 50470-3, utg 1:2007/A1:2019  |    |  EN 50470-3:2006/A1:2018
Återgivning  |  Publicerad
Elmätare - Del 3: Fordringar på elektroniska mätare för aktiv energi av noggrannhetsklass A, B och C
Electricity metering equipment (a.c.) - Part 3: Particular requirements - Static meters for active energy (class indexes A, B and C)
Läs mer
 

  |  IEC 62053-24:201X  |  prEN IEC 62053-24:201X
  |  
Electricity metering equipment (a.c.) - Particular requirements - Part 24: Static meters for reactive energy at fundamental frequency (classes 0,5 S, 1S, 1, 2 and 3)
Läs mer
 

  |  IEC 62053-22:201X  |  prEN IEC 62053-22:201X
  |  
Electricity metering equipment (a.c.) - Particular Requirements - Part 22: Static meters for active energy (classes 0,1 S, 0,2 S and 0,5 S)
Läs mer
 

  |  IEC 62053-21:201X  |  prEN IEC 62053-21:201X
  |  
Electricity metering equipment (a.c.) - Particular requirements - Part 21: Static meters for active energy (classes 1 and 2)
Läs mer
 

  |  IEC 62053-23:201X  |  prEN IEC 62053-23:201X
  |  
Electricity metering equipment (a.c.) - Particular requirements - Part 23: Static meters for reactive energy (classes 2 and 3)
Läs mer
 

  |  IEC 62052-11:201X  |  prEN IEC 62052-11:201X
  |  
Electricity metering equipment (a.c.) - General requirements, tests and test conditions - Part 11: Metering equipment
Läs mer
 

  |    |  CLC/FprTS 50586:201X
  |  
Open Smart Grid Protocol (OSGP)
Läs mer
 

  |  IEC 62052-31:2015/IS1:2019  |  
  |  
Electricity metering equipment (AC) - General requirements, tests and test conditions - Part 31: Product safety requirements and tests
Läs mer
 

 

Här kan du beställa standarder:

SEK Shop

 

  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2019 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.