Ny CENELEC-standard

Europeisk standard (EN) på det elektrotekniska området fastställs av CENELEC och ska därefter fastställas som nationell standard i Sverige (SS-EN) och i 32 andra europeiska länder. Detta ska normalt ske inom nio månader. Till höger finns listor som visar vilka europeiska standarder som fastställts de senaste månaderna.

För varje standard anges vilken teknisk kommitté som tagit fram standarden, standardens beteckning och dess engelska titel. Dessutom anges fyra datum:

dor = date of ratification: Datum när CENELEC Technical Board antecknar att en EN eller HD fastställts, vid vilket datum standarden kan sägas vara antagen
doa = date of announcement: Sista datum för annonsering på nationell nivå att en EN, HD eller TS fastställts
dop = date of publication: Sista datum för fastställelse av en EN på nationell nivå, genom publicering av en identisk nationell standard eller genom ikraftsättning
dow = date of withdrawal: Sista datum för upphävande av nationell standard som strider mot en EN eller HD

Även harmoniseringsdokument (HD), tekniska specifikationer (TS), och tekniska rapporter (TR) som fastställs av CENELEC finns med på dessa listor. För dessa är reglerna för nationell fastställelse mindre stränga.

Listan för en månad publiceras i början på följande månad. Listan över standarder som fastställts och upphävts i december 2014 publiceras alltså i januari 2015.

För de flesta tekniska kommittéerna finns en motsvarande spegelkommitté (teknisk kommitté, TK) inom SEK Svensk Elstandard, i de flesta fall med samma nummer. Se SEKs kommttélista här.

CENELEC är den europeiska standardiseringsorganisationen inom det elektrotekniska området. Övriga europeiska standardiseringsorganisationer är CEN och ETSI. De flesta europeiska standarderna från CENELEC – alla som har ett nummer som börjar på 6, 55 eller 8 – är egentligen internationella standarder, framtagna inom IEC, som genom samarbetet i CENELEC också blir europeisk standard.

 

Nya CENELEC-standarder

 

augusti 2018

juli 2018

juni 2018

maj 2018

april 2018

mars 2018

 
  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2018 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.