IT-utrustning för industrin  |  den 13 maj 2019

Kinesiskt förslag till ny standard möter visst motstånd

Den som konstruerar automationsutrustning kan idag göra produkterna säkra genom att använda standarden SS-EN IEC 61010-2-201 och följa kraven där, läs om den här.

Liksom många andra standarder har den tagits fram i internationellt samarbete och från kinesiskt håll har i vinter kommit förslag på en separat, kompletterande standard med säkerhetsfordringar på industriell kommunikationsutrustning. Projektet har nyligen antagits och startat. Den resulterande internationella standarden, IEC 61010-2-203, kommer sannolikt också att bli europeisk och svensk standard.

Att den föreslagna standarden knappast behövs, har varit en invändning från Japan Storbritannien och USA, som istället föreslår en revision av IEC 61010-2-201. Det har inte hindrat att experter från flera länder, särskilt från Kina, Tyskland och USA, har anmält sitt aktiva deltagande i projektet. Inga från Sverige dock, men möjligheten finns fortfarande, kontakta SEK Svensk Elstandard på mail senc@elstandard.se.

Att delta i arbetet med standarder ger inte bara en möjlighet att påverka och bidra, utan ger också ett kontaktnät, information och ökad kunskap. Den som inte deltar i arbetet, utan bara läser och använder standarderna, kan enkelt ha sitt standardbibliotek uppdaterat och lätt tillgängligt på nätet. Läs mer om SEK e-standard här.

tillbaka | till nyhetsarkivet | skriv ut

 

 

 
  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2019 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.