Kan man hacka en jordfelsbrytare?  |  den 3 maj 2019

Fler och fler kopplingsapparater får dataanslutning och kommunikationsmöjligheter. Finns det några risker med det?

Vad händer om någon hackar jordfelsbrytaren? Inom standardiseringen diskuteras detta och ett projekt pågår, som ska utmynna i en vägledning IEC TS 63208 med titeln ” Low-voltage switchgear and controlgear – Security aspects”.

Syftet är att öka medvetenhet om IT-säkerhetsriskerna, främst risken för oavsiktlig manövrering och för förlust av skyddsfunktioner. Vägledningen ska också ge minimifordringar för IT-säkerhet för utrustning i elinstallationer i byggnader och maskiner. Det är också viktigt att undvika att utrustningens vanliga egenskaper försämras när man inför åtgärder för att öka IT-säkerheten. Vägledningen ska också behandla detta.

Arbetet bygger bland annat på IT-säkerhetsstandarderna i serien
IEC 62443. Det ska också ge exempel på användningsfall (use-cases).

Projektet drivs internationellt inom IEC, i den tekniska kommittén
IEC TC 121A. Svenska företag deltar genom motsvarande SEK TK 121A, Kopplingsapparater för lågspänning, inom SEK Svensk Elstandard, en av de tre svenska standardiseringsorganisationerna.

tillbaka | till nyhetsarkivet | skriv ut

 

 

 
  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2019 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.