IT-säkerhet i elnät  |  den 8 april 2019

Förslag till ny del av internationella standarden för IT-säkerhet i elnät på remiss.

I standardförslaget beskrivs rollbaserat tillträde till styrningen i elnät. Principen är att mänskliga användare, automatiska system och mjukvaruapplikationer tilldelas specifika roller som bara ges tillträde till de resurser som de behöver för sin roll – och inte mer. Åtkomst kan ske på plats eller genom olika slag av fjärranslutning.

Förslaget till IEC 62351-8 är en utveckling av en tidigare teknisk specifikation från 2011 med samma nummer och det rekommenderas att den används tillsammans med övervakning enligt IEC 62351-7 (i Sverige SS-EN 62351-7) eller loggar enligt kommande IEC 62351-14.

Förslaget är ute på remiss och kan, med beteckningen 57/2069/CDV, beställas här t o m 2019-05-27. Det är också möjligt att läsa och kommentera förslaget direkt på nätet, via en länk från den sidan. Publikationsserien IEC 62351 behandlar informationssäkerhet för styrsystem inom kraftområdet, främst vid användning av olika kommunikationsprotokoll som tagits fram i IEC TC 57, den tekniska kommitté inom IEC som utvecklar standarder på området.


Internationella standarder från IEC blir normalt också europeisk standard och fastställs som svensk standard av SEK Svensk Elstandard. Genom den tekniska kommittén SEK TK 57 erbjuder SEK svenska företag, högskolor och myndigheter möjligheten att tillsammans med andra medverka i arbetet med IEC 62351 och andra standarder för styrning och informationsutbyte i kraftsystem.

tillbaka | till nyhetsarkivet | skriv ut

 

 

 
  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2019 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.