Industrins digitalisering  |  den 1 april 2019

Med OPC-UA PubSub öppnas nya möjligheter för industrins digitalisering!

Den kommande nya funktionen PubSub – publish and subscribe – i OPC-UA öppnar för ett enhetligt och tillverkaroberoende system för industriell automation.

OPC-UA har hittills varit byggt kring funktionerna klient och server men med PubSub öppnas nya tillämpningsområden, till exempel möjligheten att konfigurera peer-to-peer-kommunikation mellan enheter som inte behöver känna till varandras existens. Tillsammans med de nya möjligheterna till asynkrona flöden och strömning till molnet öppnas nya möjligheter att använda OPC-UA för datainsamling och styrning i industriella processer.

OPC-UA är ett plattforms- och leverantörsoberoende kommunikationspaket som hittills främst varit ett sätt att binda ihop olika datasystem på olika nivåer i processer och verksamheter. Med den kommande PubSub-funktionen omfattas också applikationer på sensor- och maskinnära nivåer, både för små, återkommande datapaket och för större datamängder för analys och lagring.

OPC-UA är framtaget i ett industrikonsortium och består av flera delar. Genom en överenskommelse med den internationella standardiseringsorganisationen IEC behandlas de också där och ges också ut som internationell standard i serien IEC 62541. De första delarna blev tillgängliga som svensk standard SS-EN 62541 redan 2011 och fler delar har sedan dess tillkommit.

Alla delarna av IEC 62541 är nu under omarbetning och tillsammans med den nya del 14 om PubSub väntas de bli klara till nästa vinter. Liksom tidigare kommer de då att antas som europeisk standard och ges ut som svensk standard av SEK Svensk Elstandard, som är av staten erkänd som svensk standardiseringsorganisation. SEK är också den svenska medlemmen i IEC och välkomnar svenska företag och högskolor som vill delta i arbetet med standarder, till exempel för industriell processtyrning i den tekniska kommittén SEK TK 65.

Om du vill ha koll på nya standarder från SEK Svensk Elstandard – och vilka gamla som upphävs – prenumererar du här på nyhetsbrevet som kommer en gång i månaden, ungefär. Den som vill ha sitt standardbibliotek automatiskt uppdaterat och lätt tillgängligt på nätet, kan läsa mer om SEK e-standard här.

tillbaka | till nyhetsarkivet | skriv ut

 

 

 
  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2019 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.