Realtidsinternet  |  den 11 februari 2019

IEC och IEEE i samarbete om standard för TSN för industriautomation

Den kommande gemensamma standarden IEC/IEEE 60802 för TSN (Time sensitive Networking) ska passa för realtidsstyrning i fordon och industriautomation, men också för till exempel videoströmning i realtid.

Samarbetet mellan de båda organisationerna ska specificera profiler för nät med mycket liten latens, baserat på IEEE 802.3 och på projektet IEEE 802.1. Profilerna ska innehålla egenskaper, alternativ, val, konfigurationer, förvalda inställningar, protokoll och procedurer för delar i lokala realtidsnät för industriell automation. Också IT-säkerhet behandlas.

Projektet startade på tyskt förslag som en del i serien IEC 61784 (i Sverige SS-EN 61784) för profiler för industriautomation men fick snart istället nummer 60802 för att anknyta till IEEE-projektet.

IEC är den internationella standardiseringsorganisationen inom el och elektronik och IEEE är en amerikansk standardiserande organisation. Standarder från IEC antas som regel som europeisk standard och fastställs som svensk standard av SEK Svensk Elstandard, den svenska medlemmen i IEC sedan 1907.

Svenska företag och högskolor är välkomna att delta i arbetet genom SEK och den tekniska kommittén SEK TK 65.

Andra IEC-standarder inom området är t ex IEC 61499 för funktionsblock (i Sverige SS-EN 61499) och IEC 62541 (SS-EN 62541) för OPC-UA.

tillbaka | till nyhetsarkivet | skriv ut

 

 

 
  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2019 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.