Kvantteknik och standarder  |  den 5 februari 2019

Workshop i Bryssel för att se att standarder kan hjälpa och underlätta

Kvantteknikens genombrott ses som nästa stora tekniksprång. På vilket sätt kan standardisering – alltså arbetet med gemensamma tekniska överenskommelser – underlätta innovation, utveckling och marknadsacceptans? Var kan standardisering stödja införande och användning av kvantteknik i industriella tillämpningar?

EU-kommissionen – Joint Research Centre (JRC) – och de europeiska standardiseringsorganisationerna CEN och CENELEC arrangerar en workshop om detta i Bryssel den 28 och 29 mars 2019. Läs mer här.

tillbaka | till nyhetsarkivet | skriv ut

 

 

 
  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2019 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.