Säkra industriugnar  |  den 29 januari 2019

Stora säkerhetsstandarden för elektriska industriugnar på remiss.

På remiss är nu ett förslag till ny utgåva av SS-EN 60519-1, Anläggningar för industriell elvärme och elektromagnetisk materialbehandling – Säkerhet – Del 1: Allmänna fordringar. Se här hur det kan beställas (med dokumentnummer 27/1101/CDV) för synpunkter senast 2019-02-28.

Bland det som är nytt i förslaget till ny utgåva finns bland annat en klassificering av risker som baseras på elektriska och magnetiska fält och ett förtydligande av gränserna mellan den här standarden och de mer allmänna standarderna för industriugnar i serien ISO 13577.

Remissen innehåller ett förslag till internationell och europeisk standard (IEC respektive CENELEC). Vi förväntar oss att den, liksom de tidigare utgåvorna, också kommer att fastställas som svensk standard. Det görs av SEK Svensk Elstandard som är den svenska standardiseringsorganisationen inom området.

Också några av de andra delarna i 60519-serien är under omarbetning, nämligen del 3 om installationer med induktionsvärmning och resistiv värmning, del 4 om ljusbågsugnar, del 6 om mikrovågsanläggningar, del 7 om installationer med elektronkanoner och del 8 om omsmältningsugnar med ledande slagg.

Svenska företag och myndigheter har alltså ännu en möjlighet att genom SEK TK 27 delta i arbetet och att göra avtryck i de internationella, europeiska och svenska standarderna för industriella elvärmeanläggningar. SEK TK 27 är svensk referensgrupp för det internationella arbetet med standarder för anläggningar för industriell elvärme inom IEC, se här.

De här standarderna är tänkta att användas tillsammans med standarderna för maskiners elutrustning, SS-EN 60204-1 för lågspänning och SS-EN 60204-11 för högspänning, där den förra just kommit i ny utgåva, läs mer om den och om den nya handboken om maskiners elutrustning här.

Den som inte deltar i arbetet, utan bara läser och använder standarderna, kan enkelt ha sitt standardbibliotek uppdaterat och lätt tillgängligt på nätet. Läs mer om SEK e-standard här.

tillbaka | till nyhetsarkivet | skriv ut

 

 

 
  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2019 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.