Energilager i elnät  |  den 17 februari 2017

De första standarderna är ute på remiss – så kan du kommentera.

Arbete pågår med en standard för hur man beskriver och provar egenskaper hos elektriska energilager, betraktade som komponenter i ett elnät. Med egenskaper menas bland annat energikapacitet, in- och uteffekt och svarstid. Standarden ska inte bry sig om vilken teknik som används i lagret, om det är batterier, svänghjul eller något annat. Däremot klassas energilagren efter typen av tillämpning: Klass A med arbetscykler under en timme, lämpliga för till exempel spänningsreglering, Klass B för belastningsutjämning med längre arbetscykler och Klass C för reservkraft.

Förslaget till internationell standard IEC 62933-2-1, Electric Energy Storage (ESS) Systems – Part 2-1: Unit parameters and testing methods – General specification, är ute på remiss till 13 mars 207. Det har beteckningen 120/95/CDV och kan utan kostnad beställas för granskning och kommentering här. Om du vill kommentera direkt på nätet, kan du göra det via en länk uppe till höger på den sidan.

Med hjälp av den planerade standarden ska det bli lättare att specificera och jämföra olika energilager. Även ett förslag till ordlista för energilager är ute på remiss (2017-03-27) och kan beställas på samma sätt, 120/96/CDV, planerad IEC 62933-1. Andra planerade delar ska bland annat behandla installation och säkerhets- och miljöfrågor.

Arbetet sker i den tekniska kommittén IEC TC 120. Svenska specialister är välkomna att delta genom den svenska spegelkommittén SEK TK 120, läs mer här. Planen är att den internationella IEC-standarden ska antas som europeisk standard och fastställas som svensk standard av SEK Svensk Elstandard, som är den svenska medlemmen i IEC och en av de tre svenska standardiseringsorganisationerna.

tillbaka | till nyhetsarkivet | skriv ut

 

 

 
  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2018 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.