Månadens standard februari 2017  |  den 15 februari 2017

Så provar man en hushållsrobot.

Den ska inte heller trassla in sig i den där elsladden som ligger tvärs över golvet. Och den ska hitta hem själv till sin laddplats när det är dags för laddning. Specialister från hela världen har därför enats om en standard som beskriver hur man provar detta. Den är nu fastställd som svensk standard SS-EN 62849, Robotar för hushållsbruk – Funktionsprovning.

Tanken är att ge metoder för att mäta och beskriva sådana egenskaper som kan vara gemensamma för robotar för olika uppgifter inom hem och hushåll. Bland annat handlar det om att prova robotens förmåga att bromsa in och stanna på en bestämd plats, ta sig över trösklar, undvika hinder och att planera sin färdväg. Standarden ska kunna användas när man provar och jämför olika hushållsrobotar, på samma sätt som andra IEC-standarder används för att testa och jämföra olika tvättmaskiner, mikrovågsugnar eller andra vanliga hushållsapparater.

Standarden handlar bara om robotens förflyttning. Medan arbetet pågått har intresset ökat för hemmarobotar med armar och gripfunktion och det finns därför planer på att senare lägga till avsnitt om detta. Standarden behandlar inte säkerhetsaspekter.

Idén att ha internationella standarder för hur man provar hushållsapparater är faktiskt svensk. Den lanserades av Hemmens forskningsinstitut och SEK i slutet av femtiotalet och svenska tillverkare och myndigheter deltar fortfarande i arbetet genom den tekniska kommittén SEK TK 59 inom SEK Svensk Elstandard. Organisationen IEC är känd för internationella standarder inom el och elektronik och, liksom hushållsrobotstandarden, blir IEC-standarderna oftast antagna som europeisk standard och fastställs sedan utan ändringar som nationell standard i 34 europeiska länder. I Sverige av SEK Svensk Elstandard, som är en av de tre erkända svenska standardiseringsorganisationerna och som sedan 1907 är den svenska medlemmen i IEC.

Se preview här på de inledande avsnitten av SS-EN 62849, Robotar för hushållsbruk – Funktionsprovning.

Genom funktionen preview i SEK Shop kan vem som helst för varje standard från SEK Svensk Elstandard fritt och utan kostnad ladda hem och ta del av förord, eventuell inledning, innehållsförteckning och det avsnitt som beskriver standardens syfte och omfattning.

Läs mer här om SEK TK 59, Funktionsprovning av hushållsapparater, och om IEC TC 59.

Bland pågående projekt i IEC TC 59 kan nämnas IEC 63086 om luftrenare och IEC 63008 om tillgänglighet, läs mer om det projektet här.

tillbaka | till nyhetsarkivet | skriv ut

 

 

 
  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2018 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.