Allmänna villkor vid kursbeställningar

Beställning

Anmäl dig till önskad kurs genom att fylla i formuläret på SEK Svensk Elstandards hemsida, www.elstandard.se/kurs. Ange ev allergi/specialkost då lunch och/eller kaffe ingår.

Bekräftelse

Bekräftelse och eventuell kompletterande information om kursen sänds ut efter anmälan. All kontakt sker via den e-postadress som uppgivits i samband med anmälan.

Pris

Pris enligt gällande kampanj, upprättat avtal eller offert. Samtliga priser är angivna exklusive moms om inget annat angetts vid källan.

Betalning

Kursavgift faktureras senast 2 veckor före kursstart. Betalning sker mot faktura och betalningen ska ha kommit SEK Svensk Elstandard till handa innan kursstart. Vid försenad betalning utgår en dröjsmålsränta på 11 % per månad enligt svensk lagstiftning.

Avbokning

För avbokning 4 veckor till 1 vecka före kursstart debiteras 50 % av kursavgiften, vid avbokning 1 vecka före och fram till kursstart eller om kursdeltagaren uteblir debiteras hel kursavgift. Anmäld kursdeltagare kan naturligtvis ersättas med annan person från samma företag.

Intyg

Efter genomgången kurs utfärdas ett intyg om deltagande i kursen.

Inställd kurs

Då deltagarantalet är för lågt förbehåller vi oss rätten att senast två veckor före kursstart ställa in eller senarelägga en kurs. Detta gäller även då läraren/föreläsaren akut insjuknar och en lämplig ersättare inte kan anskaffas. I dessa fall erbjuds kostnadsfri ombokning till nytt kurstillfälle alternativt krediteras (återbetalas) hela kursavgiften. Inget annat ansvar eller andra ersättningar kan hävdas.

Lagring av personuppgifter

Kursdeltagarens personuppgifter sparas för kursens genomförande och kursintyg. Vi garanterar att personuppgifter inte vidarebefordras till tredje part.

Force majeure

Vi ansvarar inte för de fall då kursverksamheten hindras direkt eller indirekt genom myndighets åtgärd, strejk, blockad, oväder, krig eller annat som står utanför vår kontroll.


Tillbaka till Kurs
  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2019 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.