Omslagsbild

ISBN 978-91-89667-70-9, 978-91-89667-71-6

SEK Handbok 433

Statisk elektricitet i explosionsfarliga områden

Utgåva 2, 2016. 163 sidor.

 

SEK Handbok 433 visar vad man kan göra för att minska risken för antändning och elstötar till följd av statisk elektricitet, främst vid hantering av vätskor, gaser och pulver i olika processer och moment i industri och handel. Hur man väljer rätt material - och kombination av material - i utrustningen betonas och beskrivs, liksom dimensionering av rör och utförande av jordning och potentialutjämning. För att ge en förståelse beskrivs också bakgrunden och hur de elektrostatiska riskerna uppstår. Denna utgåva är reviderad och utökad, framförallt beträffande vätskor. Handboken är en översättning till svenska av IEC TS 60079-32-1 (CENELEC TR 60079-32-1) och ersätter den första utgåvan från 2003.


Köp handboken här (bok) eller här (pdf).

 

Innehållsförteckning

 

tillbaka  skriv ut

Här kan du köpa
SEK Handböcker:

SEK Shop
 

 

 

 
  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2019 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.