Omslagsbild

ISBN 978-91-89667-55-6;978-91-89667-57-0

SEK Handbok 419

Dokumentation av elanläggningar - Strukturering, dokumentation och märkning av elutrustningar i byggnader

Utgåva 3, 2013. 126 sidor.

 

Med förklaringar, råd och exempel visar SEK Handbok 419 hur man bygger upp en dokumentation av en elanläggning med hjälp av standarderna SS-EN 81346-1 för strukturering och SS-EN 81346-2 för referensbeteckningar. Exemplen har genomgående hämtats från området elinstallationer i byggnader och visar därför framförallt strukturering och utformning av strukturscheman och översiktsscheman samt märkning av kablar och apparater i lågspänningsanläggningar.

Handboken ger en översiktlig introduktion och allmänna anvisningar och redovisar bakgrundsmaterial. Dokumentation och märkning beskrivs och förklaras i anslutning till olika exempel på elinstallationer. I den nya utgåvan har dessa avsnitt setts över och i ett nytt avsnitt behandlas hur installationsdokumenten utformas, baserat på struktureringen och på standarden SS-EN 61082-1. Dessutom har bilagorna med bokstavskoder och grafiska symboler utökats.

SEK Handbok 419 kompletterar (den också i år reviderade) SEK Handbok 439 som ger en är en bred genomgång av alla aspekter på dokumentation av en elektrisk utrustning eller anläggning.

Se även SEK Handbok 439, utg 2:2013, Dokumentation av elutrustning för maskiner och industriella anläggningar (bok) och SEK Handbok 439 (pdf).


Köp handboken här (bok) eller här (pdf).

 

Innehållsförteckning

 

tillbaka  skriv ut

Här kan du köpa
SEK Handböcker:

SEK Shop
 

 

 

 
  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2019 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.