Omslagsbild

ISBN 978-91-89667-54-9;978-91-89667-56-3

SEK Handbok 439

Dokumentation av elutrustning för maskiner och industriella anläggningar

Utgåva 2, 2013. 286 sidor.

 

SEK Handbok 439 beskriver hur man utarbetar dokumentation för en produkt eller anläggning. Läsaren får följa arbetsgången steg för steg, från första början och genom hela processen.

Syftet är att visa hur man med hjälp av de senaste standarderna på bästa sätt får en dokumentation som är praktisk och smidig, både för tillverkare och för användare.

Den nya utgåvan är helt omarbetad jämfört med den tidigare. Upplägget är nytt, med en genomgång steg för steg, och boken har breddats, så att den också ger anvisningar för dokumentation av fristående maskiner och andra tekniska produkter. Sedan den första utgåvan av handboken kom 2004 har flera av standarderna reviderats och detta avspeglas också i den nya utgåvan.

Handboken är utgiven i samarbete mellan SEK Svensk Elstandard och FIE, Föreningen för industriell elteknik. Den bygger på internationella standarder och på erfarenheter från svensk industri och är skriven för att kunna användas som vägledning i arbetet, för självstudier och som dokumentation och underlag vid kurser.

Se även SEK Handbok 419, utg 3:2013, Dokumentation av elanläggningar - Strukturering, dokumentation och märkning av elutrustningar i byggnader (bok) och SEK Handbok 419 (pdf).

Köp handboken här (bok) eller här (pdf).

 

Innehållsförteckning

 

tillbaka  skriv ut

Här kan du köpa
SEK Handböcker:

SEK Shop
 

 

 

 
  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2019 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.