Omslagsbild

ISBN 978-91-89667-22-8

SEK Handbok 443

Hängkablar för mellanspänning - Provning av kabel, upphängningsdon och system

Utgåva 1, 2011. 6 sidor.

 

SEK Handbok 443 anger funktionskrav och provningskrav för kabelsystem avsedda att hängas i luft för distribution av elenergi vid konstruktionsspänning över 1 kV upp till och med 45 kV. Handboken gäller PEX-isolerade metallskärmade kraftkablar för upphängning i luft. Dessutom ges råd för dimensionering och användning.

För systemet gäller Elsäkerhetsverkets Starkströmsföreskrifter. För mekanisk dimensionering gäller SS-EN 50423.

Köp handboken här.

 

Innehållsförteckning

 

tillbaka  skriv ut

Här kan du köpa
SEK Handböcker:

SEK Shop
 

 

 

 
  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2019 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.