Tekniska rapporter

SEK tekniska rapporter innehåller fördjupande eller kompletterande information i anslutning till vissa standarder.

SEK Teknisk rapport 3

Guide for the determination of cross-sectional area of conductors and selection of protective devices

(CENELEC Report 064-003)

I rapporten defineras de grundläggande parametrar som används vid kabeldimensionering.

Utgåva 1, 1998. 25 sidor, engelska.

 

SEK Teknisk rapport 8

Plugs for household and similar electrical appliances used in the CENELEC countries

(CENELEC Report OBT-005)

Innehåller rapporten R0BT-005 från CENELEC jämte illustrationer hämtade från IEC 60083. Ger en översikt över vilka typer av stickproppar som i länderna i CENELEC används tillsammans med apparater för allmänbruk.

Utgåva 1, 2002. 44 sidor, engelska.

 

 

SEK Teknisk rapport 12

Teknisk vägledning – Optiska fibrer

 

SEK Teknisk rapport 12 innehåller korsreferenslistor mellan olika sätt för beteckning av optofibrer.

Utgåva 3, 2011. 5 sidor, svenska.

Teknisk rapport 12   

 

SEK Teknisk rapport 14

Kravspecifikation för fibertekniker

 

SEK Teknisk Rapport 14 specificerar inom branschen överenskomna kunskaper och färdigheter att uppfyllas av dem som certifieras som fibertekniker, för installation, underhåll eller kontroll av fiberoptiska installationer. Ny utgåva som ersätter den första från 2005.

Utgåva 2, 2018. 8 sidor, svenska.

 

SEK Teknisk rapport 15

Avancerad styrning av nätansluten utomhusbelysning (ASNU) - API-specifikation

 

Utgåva 1, 2017. 20 sidor, engelska.

 

SEK Teknisk rapport 50126-2

Railway applications - The specification and demonstration of Reliability, Availability, Maintainability and Safety (RAMS) - Part 2: Guide to the application of EN 50126-1 for safety

(CENELEC Technical Report 50126-2:2007)

Ger vägledning vid tillämpning av SS-EN 50126 i frågor som gäller säkerhet. Är tillämplig på hela järnvägssystemet.

Utgåva 1, 2007, 133 sidor, engelska.

 

SEK Teknisk rapport 50126-3

Railway applications - The specification and demonstration of Reliability, Availability, Maintainability and Safety (RAMS) - Part 3: Guide to the application of EN 50126-1 for rolling stock RAM

(CENELEC Technical Report 50126-3:2008)

Ger vägledning vid tillämpning av SS-EN 50126 i frågor som gäller tillförlitlighet, funktions-sannolikhet, driftsäkerhet, tillgänglighet och underhållsmässighet. Är tillämplig på järnvägsfordon och delar därav.

Utgåva 2, 2008, 63 sidor, engelska.

 

SEK Teknisk rapport 50417

Safety of household and similar electrical appliances – Interpretations related to European Standards in the EN 60335 series

(CENELEC Technical Report 50417:2016)

Denna tekniska rapport ska användas tillsammans med tillämpliga delar i serien
SS-EN 60335.

Utgåva 2, 2016, 73 sidor, engelska.

 

SEK Teknisk rapport 50426

Assessment of inadvertent initiation of bridge wire electro-explosive devices by radio-frequency radiation – Guide

(CENELEC Technical Report 50426:2004)

Ger vägledning vid bedömning av risken för antändning av elsprängkapslar till följd av strålning från radiosändare i frekvensområdet
6 kHz till 60 GHz.

Utgåva 1, 2005, 102 sidor, engelska.

 

SEK Teknisk rapport 50427

Assessment of inadvertent ignition of flammable atmospheres by radio-frequency radiation – Guide

(CENELEC Technical Report 50427:2004)

Ger vägledning vid bedömning av risken för antändning av explosiv atmosfär till följd av strålning från radiosändare i frekvensområdet
6 kHz till 60 GHz.

Utgåva 1, 2005, 96 sidor, engelska.

 

SEK Teknisk rapport 50451

Railway applications - Systematic allocation of safety integrity requirements

(CENELEC Technical Report 50451:2007)

Beskriver hur erforderlig SIL för signalsystemet härleds ur rådande driftförhållanden och systemets arkitektur. Ansluter till
SS-EN 50126-1, SS-EN 50128 och SS-EN 50129.

Utgåva 1, 2007, 89 sidor, engelska.

 

SEK Teknisk rapport 50452

Railway applications - Radio remote control system of traction vehicle for freight traffic in multiple traction operation

(CENELEC Technical Report 50452:2007)

Denna tekniska rapport är en vägledning vid radiostyrning i tillämpningar med multipeldrift. Kompletterar SS-EN 50239.

Utgåva 1, 2007, 7 sidor, engelska.

 

SEK Teknisk rapport 50453

Evaluation of electromagnetic fields around power transformers

(CENELEC Technical Report 50453:2007)

Beskriver en förenklad metod för ungefärlig bestämning av elektromagnetiska fält runt krafttransformatorer. Ersätter SEK TR 6, 1999 (CENELEC Report 014-001).

Utgåva 1, 2007, 13 sidor, engelska.

 

SEK Teknisk rapport 50454

Guide for the application of aluminium electrolytic capacitors

(CENELEC Technical Report 50454:2010)

Vänder sig till dem som konstruerar utrustning som innehåller elektrolytkondensatorer. Ersätter SEK Teknisk rapport 5, 1999.

Utgåva 1, 2010, 21 sidor, engelska.

SEK Teknisk rapport 50455

List of interpretations on the EN 60730 series "Automatic electrical controls for household and similar use"

(CENELEC Technical Report 50455:2008)

Denna tekniska rapport ska användas tillsammans med tillämpliga delar i serien
SS-EN 60730.

Utgåva 1, 2009, 11 sidor, engelska.

 

SEK Teknisk rapport 50459-7

Railway applications - Communication, signalling and processing systems - European Rail Traffic Management System - Driver-Machine interface - Part 7: Specific Transmission Modules

(CENELEC Technical Report 50459-7:2007)

Rapporten visar hur sådan information visas, som hör till det ERTMS-gränssnitt mellan lokförare och maskin (system) som definieras i de tekniska specifikationerna i SEK-TS 50459-1
t o m -6.

Utgåva 1, 2007, 42 sidor, engelska.

 

SEK Teknisk rapport 50462

Rules for the determination of uncertainties in the measurement of the losses on power transformers and reactor

(CENELEC Technical Report 50462:2008)

Behandlar metoder och kriterier för bedömning av osäkerheten vid mätning av förluster i krafttransformatorer. Kan i viss utsträckning även användas för reaktorer.

Utgåva 1, 2009, 59 sidor, engelska.

 

SEK Teknisk rapport 50479

Electrical installation guide - Selection and erection of electrical equipment - Wiring systems - Limitation of temperature rise of connecting interfaces

(CENELEC Technical Report 50479:2007)

Vägledning hur temperaturen begränsas i de fall temperaturen i kontakter och anslutningar visar sig vara för hög. Ansluter till kapitel 52 i Elinstallationsreglerna och till SS-EN 60439-1 och SS-EN 60439-3.

Utgåva 1, 2007, 5 sidor, engelska.

 

SEK Teknisk rapport 50488

Railway applications - Safety measures for the personnel working on or near overhead contact lines

(CENELEC Technical Report 50488:2006)

Anpassning av EN 50110-1 till arbeten på eller nära kontaktledningar och utgör dels en vägledning, dels ett underlag för arbete med framtida standard. SS-EN 50110-1 ingår, tillsammans med svenska kommentarer, i
SEK Handbok 446.

Utgåva 1, 2007, 26 sidor, engelska.

 

SEK Teknisk rapport 50501-1

Railway applications - Rolling stock - Intercommunication between vehicles and train/wayside - Part 1: Data dictionary and rules for functional standardisation

(CENELEC Technical Report 50501-1:2007)

Syftet med denna rapport är att dokumentera de dataelement som är tillämpliga för de funktionsområden som avses behandlas i standarder och som är av betydelse för för datautbyte inom tåg och mellan tåg och fasta installationer och för att medge återanvändning av dataelement.

Utgåva 1, 2007, 47 sidor, engelska.

 

SEK Teknisk rapport 50506-1

Railway applications - Communication, signalling and processing systems - Application Guide for
EN 50129 - Part 1: Cross-acceptance

(CENELEC Technical Report 50506-1:2007)

Ger vägledning för ömsesidigt godkännande av utrustning och system för järnvägar enligt
SS-EN 50129.

Utgåva 1, 2007, 16 sidor, engelska.

 

SEK Teknisk rapport 50506-2

Railway applications - Communication, signalling and processing systems - Application Guide for
EN 50129 - Part 2: Safety assurance

(CENELEC Technical Report 50506-2:2009)

Ger vägledning beträffande funktionssäkerhet och liknande frågor (principer, bedömning, rapportering med mera) i anslutning till
SS-EN 50129.

Utgåva 1, 2010, 90 sidor, engelska.

 

SEK Teknisk rapport 50507

Railway applications - Interference limits of existing track circuits used on European railways

(CENELEC Technical Report 50507:2007)

Översikt över störningsgränser för spår-ledningssystem i olika länder i Europa.

Utgåva 1, 2007, 115 sidor, engelska.

 

SEK Teknisk rapport 50511

Railway applications - Communications, signalling and processing systems - ERTMS/ETCS - External signalling for lines equipped with ERTMS/ETCS Level 2

(CENELEC Technical Report 50511:2007)

Denna tekniska rapport presenterar olika signaler på linjer enligt ERTMS/ETCS nivå 2.

Utgåva 1, 2007, 78 sidor, engelska.

SEK Teknisk rapport 50538

Guide to EMC conformity of equipment designed for military and other purposes

(CENELEC Report 50538:2010)

Beskriver hur EMC-standarder tillämpas för materiel som är avsedd för militärt bruk eller för civilt och militärt bruk och som används civilt. Ersätter SEK Teknisk rapport 9 från 2002.

Utgåva 1, juni 2012, 45 sidor, engelska.

 

SEK Teknisk rapport 50542

Railway applications – Communication means between safety equipment and man-machine interfaces (MMI)

(CENELEC Technical Report 50542:2010)

Rapporten visar hur kommunikationen mellan säkerhetssystemen ombord i tågen (ERTMS/ETCS) och gränssnittet på förarplatsen kan harmoniseras.

Utgåva 1, 2010, 137 sidor, engelska.

 

SEK Teknisk rapport 50579

Electricity metering equipment (a.c.) - Severity levels, immunity requirements and test methods for conducted disturbances in the frequency range 2 kHz - 150 kHz

(CENELEC Technical Report 50579:2012)

Rapporten specificerar immunitetsnivåer och tillhörande provningsmetoder för elmätare och är avsedd att användas tills motsvarande standarder i serien EN 61000-x-x är färdiga. Ansluter till SS-EN 50470-1 och SS-EN 50470-3.

Utgåva 1, 2013, 13 sidor, engelska.

 

SEK Teknisk rapport 50619

Guidance on how to conduct Round Robin Tests

(CENELEC Technical Report 50619:2014)

Utgåva 1, 2018, 12 sidor, engelska.

 

SEK Teknisk rapport 50659

Elektromagnetiska skärmningsegenskaper för längsgående kabelförläggningssystem

(CENELEC Technical Report 50659:2017)

Utgåva 1, 2018, 28 sidor, engelska.

 

SEK Teknisk rapport 50674

Guidelines for the verification of household appliances under energy labelling and eco design

(CENELEC Technical Report 50674:2018)

Utgåva 1, 2018, 30 sidor, engelska.

 

SEK Teknisk rapport 61439-0

Kopplingsutrustningar – Del 0: Vägledning för att specificera kopplingsutrustningar

Ger dem som konstruerar eller beställer kopplingsutrustning för lågspänning vägledning till de val som måste göras beträffande egenskaper och utförande. (IEC Technical Report 61439-0:2013)

Ansluter till standarderna i serien SS-EN 61439 och ersätter motsvarande avsnitt i den tidigare SEK Handbok 448.

Utgåva 1, 2015, 56 sidor, svenska

 

SEK Teknisk rapport 61850-7-510

Communication networks and systems for power utility automation - Part 7-510: Basic communication structure - Hydroelectric power plants - Modelling concepts and guidelines

Beskriver hur reglersystemet och andra funktioner i en vattenkraftstation kan använda logiska noder och tjänster för informationsutbyte i IEC 61850-serien för att specificera den information som olika funktioner kräver, genererar och utväxlar. (IEC/TR 61850-7-510:2012)

Innehåller rapporten R0BT-005 från CENELEC jämte illustrationer hämtade från IEC 60083. Ger en översikt över vilka typer av stickproppar som i länderna i CENELEC används tillsammans med apparater för allmänbruk.

Utgåva 1, mars 2013, 80 sidor, engelska

 

SEK Teknisk rapport 62061-1

Vägledning vid tillämpning av SS-EN ISO 13849-1 och SS-EN 62061 vid konstruktion av säkerhetsrelaterade styrsystem för maskiner

Guidance on the application of ISO 13849-1 and IEC 62061 in the design of safety-related control systems for machinery (CENELEC Technical Report 62061-1:2010, IEC/TR 62061-1:2010)

Förklarar förhållandet mellan IEC 62061 och ISO 13849-1. Ska särskilt hjälpa dem som använder dessa standarder att förstå hur standarderna kan påverka varandra

Utgåva 1, november 2010, 20 sidor, engelska.

 

SEK Teknisk rapport 62541-1

OPC Unified Architecture – Del 1: Översikt och koncept

OPC Unified Architecture – Part 1: Overview and Concepts (IEC/TR 62541-1:2016)

Ger en översikt över specificationen för Unified Architecture (OPC-UA) från OPC Foundation. Förklarar också kort innehållet i de övriga delarna av standarden IEC 62541 (SS-EN 62541).

Utgåva 2, 2017, 26 sidor, engelska.

 

SEK Teknisk rapport 62541-2

OPC Unified Architecture – Del 2: Säkerhetsmodell

OPC Unified Architecture – Part 2: Security Model (IEC/TR 62061-2:2016)

Beskriver säkerhetsmodellen i OPC Unified Architecture (OPC UA) och de fysiska och hård- och mjukvarumässiga hot som kan förväntas. Vänder sig till dem som utvecklar OPC UA klient-server applikationer eller implementerar serviceskikten i OPC UA.

Utgåva 2, 2017, 36 sidor, engelska.

 

 

Här kan du köpa tekniska rapporter:

SEK Shop
  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2019 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.