Hur ska man bedöma miljön för elinstallationer som ska monteras ovan ett ventilerat undertak?

Undertak som ventilerar torra, icke brandfarliga utrymmen kan normalt betraktas som torrt utrymme. I många fall är därför kapslingsklassen IP20 tillräcklig. Dock måste alltid miljön bedömas enligt SS 436 40 00, avsnitt 512, vilket kan leda till att en högre kapslingsklass behöver användas.

tillbaka | skriv ut

 

 

Här kan du beställa standarder och handböcker:

SEK Shop
08-444 14 00

 

SIS Förlag
08-555 523 10
Svensk Byggtjänst
08-457 10 00
Elförlaget
026-200 46 10
 
  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2018 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.